CERIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

CERIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)


Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

 

Dlaczego CPE?

 • CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
 • Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.
 • CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo CPE?

 • CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.
 • CPE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

Z jakich części składa się egzamin CPE?
Egzamin CPE składa się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Use of English (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism i publikacji nieliterackich.  Zdający powinni wykazać, że w pełni rozumieją czytane teksty - na poziomie poszczególnych słów, wyrażeń, zdań, akapitów, a także, że w pełni rozumieją tekst jako całość.  

1 godzina 30 minut

Paper 2 Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace, które powinny zawierać po ok. 300-350 słów. Mogą to być takie teksty jak listy, artykuły, raporty lub recenzje. Polecenia egzaminacyjne precyzują cel  i odbiorcę pracy.

2 godziny

Paper 3
English in Use

W tej części trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów, udzielanie odpowiedzi na pytania i pisanie krótkiego podsumowania.

1 godzina 30 minut

Paper 4
Listening

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacja życiowych. Występują tu takie  typy nagrań jak: wywiady, dyskusje, wykłady i rozmowy. 

Ta część testu sprawdza umiejętność wyławiania potrzebnych informacji z teksów mówionych, i rozumienia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniach.   

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie.

Egzamin ustny składa się z trzech części: rozmowy z egzaminatorem; zadania, które wymaga współpracy dwóch zdających i podsumowujących go wypowiedzi indywidualnych; końcowej dyskusji. Zdający wykonują zadania na podstawie otrzymanych ilustracji i tekstów.

19 minut

 

Rejestracja na egzamin CPE

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin CPE, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce 
 • W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy
  Możesz zdawać egzamin CPE w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.

Więcej informacji
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej
Pobierz informator 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji