Inżynieria Biznesu

Inżynieria Biznesu obejmuje wiedzę z zakresu administracji biznesu (Business Administration),  techniki (Engineering) i technologii informatycznych (Information Technology) oraz wykorzystuje ją w celu kreowania modeli biznesowych uwzględniających zarówno aspekty inżynierskie i ekonomiczne, jak i organizacyjne, kulturowe a nawet  polityczne. Zatem Inżynierię Biznesu możemy zdefiniować jako trans-dyscyplinarną dziedzinę wiedzy obejmującą projektowanie, realizację i zarządzanie zintegrowanymi systemami antropotechnicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych oraz informacyjnych.

 

Podstawowymi metodami badawczymi w obszarze IB są: podejście systemowe i procesowe oraz modelowanie i symulacja procesów biznesowych. Podejście to opiera się na innowacyjnym zarządzaniu transformacją, z wykorzystaniem zintegrowanych metod z innych dziedzin wiedzy, takich jak np.:

 • inżynieria systemów,
 • technologia i innowacje IT,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie jakością, oraz
 • projektowanie organizacyjne (czynnik ludzki).

Tradycyjne dyscypliny inżynierskie, takie jak budowa maszyn, budownictwo, elektrotechnika itp. dotyczą obiektów fizycznych, które są widoczne i na ogół łatwe do odwzorowania. Wyłoniona w ostatnich dziesięcioleciach inżynieria biznesu stanowi nowy rodzaj inżynierii, znacznie odbiegający od dotychczasowych wzorców. Zakłada ona, że organizacja może być modelowana jako złożona struktura (np. sieciowa) wraz z systemem interakcji o charakterze łańcuchów przyczynowo-skutkowych, sprzężeń zwrotnych i innych oddziaływań zewnętrznych (np. zagrożeń i zakłóceń). Narzędzia inżynierii biznesu pozwalają na lepsze zrozumienie i zarządzanie organizacjami, m.in. przez poszukiwanie racjonalnych odpowiedzi na pytania strategiczne, takie jak np.:

 • Co jest problemem w Twojej organizacji?
 • Czy wiesz jak się z nim uporać?
 • Co powinno być najpierw poprawione?
 • Jaki są priorytety zmian lub ulepszeń?
 • Jakie może być długoterminowe oddziaływanie aktualnych problemów i inicjatyw na sytuację organizacji?
 • W jaki sposób reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne?
 • Jak można lepiej wykorzystać zainstalowaną bazę technologii informatycznych (IT) i uzyskać jak najwięcej z nowych technologii?
 • Co powinniśmy robić w zakresie szkolenia pracowników oraz zatrudniania nowych?

Inżynierowie biznesu powinni mieć umiejętności umożliwiające im ocenę potencjałów gospodarczych planowanych innowacji technologicznych i informatycznych, tworzenie wizji strategicznych, analizowanie i modyfikowanie procesów biznesowych, planowanie i projektowanie zmian organizacyjnych  oraz przekonywanie ludzi do aktywnego uczestnictwa w procesach zmian. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji