Artykuły

Dariusz Andrzejewski - Mobilny uczeń – mobilny nauczyciel, czyli po co szkole technologia

Hanna Batorowska - Konsumpcja informacji a sztuka jej przetwarzania

Władysław Błasiak, Małgorzata Godlewska, Paweł Kazubowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Sajka, Anna Stolińska, Dariusz Wcisło - Eye-tracking w badaniach pedagogicznych

Piotr Boroń - Wątki edukacji medialnej w kampaniach prezydenckich w Polsce w latach 1989-2010

Paweł Buchwald, Danuta Morańska, Krzysztof Orzechowski - Wykorzystanie narzędzi informatycznych do symulacji w procesie edukacji

Bożena Dusza - Szkolne problemy uczniów i rola mediów w ich rozwiązywaniu

Janusz Gajda - Populizm i manipulacja w sferze publicznej i mediach istotnym zagrożeniem nie tylko dla demokracji

Tomasz Goban-Klas - Praca i wyzysk w mediach społecznościowych, czyli Tom Sawyer w globalnej wiosce

Krzysztof Gurba - Trendy rozwoju MOOC-ów

Marek Hallada - Komputery i Internet – szanse i zagrożenia w kształceniu i wychowaniu

Tomasz Huk - Cyfrowa ewolucja pisania i odczytywania informacji

Stanisław Juszczyk - Analiza wybranych zjawisk i procesów w cyberprzestrzeni

Piotr Karaś - Edukacja mobilna jako poszerzone środowisko edukacyjne

Grzegorz Kiedrowicz - Zaawansowanie społeczeństwa informacyjnego w różnych grupach wiekowych

Małgorzata Klisowska - Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu-uczeniu się fizyki

Witold Kołodziejczyk - W trosce o holistyczny wymiar ucznia

Marek Konieczniak - Budzące się szkoły jutra

Karol Kowalczuk - Umiejętność projektowania gier komputerowych jako kluczowa kompetencja przyszłych cyfrowych nauczycieli

Janusz Miąso - Wzmacnianie tożsamości realnej – pedagogicznym wyzwaniem chwili w kontekście procesu wirtualnej detożsamizacji

Elżbieta M. Minczakiewicz - Przestrzeń medialna najmłodszych jako podstawa rozwoju ikonosferyi poznawania natury mediów

Danuta Morańska - Między kredą a tablicą interaktywną – w stronę nowoczesnej szkoły

Janusz Morbitzer - O efekcie cieplarnianym w edukacji

Emilia Musiał - Szkoła w cyfrowym świecie – w stronę idei partnerstwa

Grażyna Penkowska - E-learning w dobie MOOC’s

Ryszard Pęczkowski - Meandry polskiego prawa oświatowego

Marlena Pieniążek - Działalność prospołeczna z perspektywy wolontariuszy – przekaz medialny a rzeczywistość

Małgorzata Pietrzak - Film transmedialny – doświadczenia realizacyjne z projektu edukacyjnego

Marlena Plebańska - Otwarta Edukacja

Marcin Polak - Model SAMR, czyli o (sensownym) wykorzystaniu technologii w nauczaniu

Marcin Polak, Jacek Ścibor - Optymalne wyposażenie klas szkolnych w technologie edukacyjne

Grzegorz Polański - Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania. Raport z badań

Katarzyna Potyrała, Anna Michniewska - Wpływ mediów na transformacje społeczne

Monika Marta Przybysz, Józef Kloch - Kościół w social media i social media w Kościele w Polsce na przykładzie serwisu społecznościowego Twitter

Izabela Rudnicka - Zamienność i współdziałanie przestrzeni edukacyjnych z udziałem nowych technologii. Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości

Iwona Samborska - Środowisko życia dziecka i jego potencjał edukacyjny

Roman Solecki - Podstawy psychoprofilaktyki zagrożeń medialnych

Bohumir Soukup - Nauka programowania zamiast przedmiotu informatyka w szkołach podstawowych

Katarzyna Stachowska - Wielozadaniowość jako czynnik determinujący jakość i powodzenie terapii funkcji poznawczych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Maciej M. Sysło - Jak moglibyśmy się uczyć, II (As We May Learn)

Ryszard Tadeusiewicz - Wykorzystanie techniki automatycznego rozumienia jako elementu systemu kontroli wiedzy w systemach e-kształcenia

Paweł Topol - Edukacja 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych

Kamilla Wasilewska - Profesjonalizm nauczyciela źródłem sukcesu pedagogicznego – dylematy i oczekiwania społeczne

Kazimierz Wenta - Media w edukacji dla ochrony zdrowia i życia

Ewa Zawisza - Nowe media a mózg dziecka w rozwoju poznawczym – primum non nocere

Jolanta Zielińska - Problemy wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnością

Katarzyna Ziębakowska-Cecot - Współczesna rodzina w immersyjnym świecie mediów cyfrowych 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji