Komitet Honorowy

O uczestnictwo w Komitetach Honorowym i Programowym poproszono:


- prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- prof. dr hab. Hanna Batorowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

- dr Beata Godejord – Nesna University College, Norwegia

- prof. dr hab. Elżbieta Gondek – Uniwersytet Śląski

- prof. dr hab. Lucyna Hurło - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

- dr hab. Maria Kozielska, prof. nadzw. PP – Politechnika Poznańska

- prof. UŚ dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur - Uniwersytet Śląski

- dr hab. Diana Pietruch-Reizes  - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

- prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak– Uniwersytet Opolski

- dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach

- dr hab. Anna Tokarska - Uniwersytet Śląski

- prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- prof. dr hab. Danuta Waloszek – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

- prof. dr hab. Kazimiera Wódz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- prof. dr hab. Marek Furmanek - Uniwersytet Zielonogórski

- dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica - Uniwersytet Śląski

- prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek - Uniwersytet Warszawski

- doc. mgr. Anton Heretik, PhD. – Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Słowacja

- doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. –Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Słowacja

- dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- prof. dr hab. Wojciech Kojs – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. – Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Slowacja

- dr hab. Janusz Morbitzer, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

- prof. dr hab. Erich Petlak – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

- prof. UR dr hab. Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski

- prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki – Uniwersytet Zielonogórski

- prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- prof. dr hab. Maciej R. Tanaś - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

- prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz – Akademia Obrony Narodowej

- doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. –Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Słowacja

- prof. dr hab. Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

- dr hab. Marek Walancik, prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Przewodniczący Komitetu Honorowego

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

- prof. dr hab. Kazimierz Wenta –  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

- prof. dr hab. Jacek Wódz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

- dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

- dr hab. Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

- dr Zbigniew Zieliński - Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

- dr Wojciech Zając – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji