Program

Program konferencji

 

18 marca 2013

 

  8.30  –  9.00

Rejestracja uczestników

  9.00  –  9.10

Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, wystąpienia oficjalnych gości, Audytorium Maximum

 

Sesja plenarna

Przewodniczący: dr hab. prof. UP Hanna Batorowska, dr hab.  prof. UP Janusz Morbitzer

  9.10 –  9.40

dr hab.  prof. UP Janusz Morbitzer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Nowa kultura uczenia się ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie

  9.40 – 10.00

prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski – Rafinacja Big Data w badaniach pedagogicznych

 10.00 – 10.20

prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński - Ekologia informacji w Internecie

 10.20 – 10.40

dr hab.  prof. UJK Małgorzata Orłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – W pułapce wykluczenia

 10.40 – 11.00

dr hab. prof. UP Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Stopień zanurzenia młodych dorosłych w kulturze informacyjnej

11.00  -   11.20

Przerwa na kawę

11.20 – 11.40

dr hab. prof. UR Wojciech Walat, dr Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski - Kolonizacja „czasu wolnego” dzieci przez media

11.40 – 12.00

dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch, Uniwersytet Rzeszowski - Wirtualna obecność a realne zagrożenia

12.00 – 12.20

prof. dr hab. Łukasz Turski, Równanie kwadratowe w cyberprzestrzeni czyli tablet a kartka papieru

12.20 – 12.40

dr Sebastian Kawczyński, Plagiat.pl, Nieuprawnione zapożyczenia w tekstach prac jako problem kształcenia w epoce cyfrowej - rozwiązanie systemowe

12.40 – 13.00

HADATAP – Prezentacja systemu RFID

13.00  -  13.40

Obiad

 

Obrady w sekcjach

 

Sekcja I.

13.40 – 13.50

dr Mariusz Leś, Uniwersytet w Białymstoku - Między tłumem a umysłem kolektywnym. Zarys dyskursu

13.50 – 14.00

dr Mariusz Koroblowski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Elektroniczne postępowanie upominawcze

14.00 – 14.10

mgr Karolina Karbownik, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie - Telepraca, szansą na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych

14.10 – 14.20

mgr Ewa Walewska, mgr Bartosz Kłoda-Staniecko, Uniwersytet Śląski - Post-polis, jako przestrzenio-medium

14.20 – 14.30

mgr Krzysztof Marcinkowski, Uniwersytet Opolski, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Obraz człowieka w warunkach cyberprzestrzeni

14.30 – 14.40

mgr Anna Borowska-Jadłoś, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze - Otwarte zasoby nauki w edukacji muzycznej

14.40 – 15.00

Dyskusja

 

Sekcja II.

13.40 – 13.50

dr Joanna Kandzia, Szkoła Nauk Ścisłych USKW w Warszawie - Kompetencje podmiotów procesu kształcenia w edukacji online

13.50 – 14.00

mgr Ewa Kapuścińska-Książek, Uniwersytet Opolski - Media – skuteczny środek aktywizacji studentów podczas zajęć

14.00 – 14.10

dr Barbara Kamińska-Czubała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Badanie kompetencji informacyjnych – wybrane problem

14.10 – 14.20

mgr Jerzy Kopaliński, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach - Badanie kompetencji nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni na potrzeby współczesnej edukacji

14.20 – 14.30

mgr Aneta Podsiadlik-Frączek, Związek Młodzieży Wiejskiej - Tuturing informacyjny jako współczesna forma zdobywania wiedzy. Czy tuturing informacyjny zajmie miejsce tradycyjnej szkoły?

14.30 – 14.40

mgr Małgorzata Caban, Wyższa Szkoła Biznesu – Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela

14.40 – 15.00

Dyskusja

 

Sekcja III

13.40 – 13.50

dr Katarzyna Garwol, Uniwersytet Rzeszowski - Uzależnienia od współczesnej technologii teleinformatycznej

13.50 – 14.00

dr Wojciech Piestrzyński, Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku – Treści o charakterze psychoseksualnym w cyberprzestrzeni szansą czy zagrożeniem dla poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka?

14.00 – 14.10

mgr Justyna Sapała, mgr Paulina Gajdziszewska, Polityka Śląska w Gliwicach – Cyfrowe wykluczenie jako przykład ekskluzji w obszarze rynku pracy

14.10 – 14.20

mgr Aleksandra Korczyc, Uniwersytet Wrocławski – Cyberterroryzm w internecie- analiza wybranego przypadku

14.20 – 14.30

mgr Patrycja Kozera-Mikuła, Akademia Ignatianum w Krakowie – Nastolatek w sieci internetowych zagrożeń

14.30 – 14.40

mgr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Detoks technologiczny – w poszukiwaniu sensu i przeżywania ciszy

14.40 – 15.00

Dyskusja

 

Sekcja IV

13.40 – 13.50

prof., PhDr., CSc. Erich Petlák, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Cyfrowa demencja - kilka slow

13.50 – 14.00

PhDr., Ph.D. Václav Bělík, Univerzita Hradec Králové - Prevence negativních jevů spojených s informačními technologiemi v České republice

14.00 – 14.10

PaedDr., PhD. Janette Gubricová, Trnavská univerzita v Trnave PaedDr., PhD. Zuzana Geršicová, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Korzystanie z wideo w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli

14.10 – 14.20

Mgr., Ph.D Stanislava Hoferková, Univerzita Hradec Králové - Prevence negativních jevů spojených s informačními technologiemi v České republice

14.20 – 14.30

Ph.D. Jan Veřmiřovský, Ostravská univerzita v Ostravě - Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů

14.30 – 14.40

Cand.Polit. / Associate Professor Per Arne, Nord-Trondelag University College - Critical thinking in the World of Web 2.0

14.40 – 15.00

Dyskusja

16.00

Zwiedzanie Muzeum Zagłębia w Będzinie

18.30

Uroczysta kolacja, hotel Cumulus

19 marca 2013

8.30

Zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

 

Sesja plenarna

11.00  -  11.30

prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Współczesne społeczeństwo w przestrzeni wirtualnej

11.30 – 11.50

dr hab. prof. WSB Małgorzata Przybysz-Zaremba, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej –Wokół agresji „wirtualnej” – kilka uwag i refleksji

11.50 – 12.10

dr hab. prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska – Międzynarodowa sieć naukowa  IRNet w kontekście globalizacji przestrzeni informacyjno-edukacyjnej

12.10 – 12.30

dr hab. prof. WSB Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Młodzież w przestrzeni wirtualnej

12.30 – 12.50

dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Współczesne oczekiwania wobec kompetencji nauczycieli

12.50 – 13.10

mgr Lechosław Hojnacki, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej – Nauczanie z tabletem w systemie 1:1 – perspektywa ucznia

13.10  -  13.30

Przerwa kawowa

 

Obrady w sekcjach

 

Sekcja I.

13.30 – 13.40

dr Nina Stępnicka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Googlersi i eBayersi - ludzie cyberprzestrzeni, twórcy realnego dzieła

13.40 – 13.50

mgr Adam Andrysek, Uniwersytet Śląski - Trzeci detektyw. Funkcjonowanie zbiorowej inteligencji na przykładzie serialu "True Detective"

13.50 – 14.00

mgr Karolina Korczewska, Uniwersytet Opolski - Ludzie starsi w społeczeństwie informacyjnym. Lumpenproletariat czy digitariat?

14.00 – 14.10

mgr Aneta Orczyk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, mgr Marek Orczyk, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Telemedycyna

14.10 – 14.30

Dyskusja

 

Sekcja II.

13.30 – 13.40

dr Beata Godejord, University Nesna – Komunikacja i współpraca w wirtualnych środowiskach uczenia się: od wyzwań do szans

13.40 – 13.50

Cand. Hallstein Hegerholm, Nesna University College - Characteristics of flexible education

13.50 – 14.00

mgr Ewelina Majewska-Pyrkosz, Uniwersytet Śląski - Synergia  edukacyjna – nauczyciel, uczeń i multimedia w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej

14.00 – 14.10

mgr Marcin Strzelec, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania do wspomagania szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

14.10 – 14.30

dr Marek Kalaman, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mgr Marcin Strzelec, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - Kontekst pedagogiczny i organizacyjny zmiany formy szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy Służby Więziennej

14.30 – 14.40

dr Radosław Molenda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Tutoring informacyjny w nauczaniu na poziomie akademickim

 

Sekcja III.

13.30 – 13.40

mgr Anna Majewska, Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Knurowie – Aktywność nastolatków na portalu społecznościowym Facebook- zagrożenia i profilaktyka

13.40 – 13.50

mgr Ewa Karolczak-Wawrzała, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Internet jako miejsce handlu substancjami psychoaktywnymi

13.50 – 14.00

mgr Sylwia Pieniążek, Uniwersytet Jagielloński - Wpływ środków masowego przekazu na obraz ciała u dziewcząt chorujących na jadłowstręt psychiczny

14.00 – 14.10

mgr Agnieszka Taper, mgr Tomasz Śmiałowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wykluczenie cyfrowe a wyzwania współczesnej edukacji

14.10 – 14.30

Dyskusja

14.30  -  14.45

Podsumowanie konferencji i uroczyste zakończenie

14.45 

Obiad

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji