Informacje

Certyfikaty językowe

Certyfikaty międzynarodowe na poziomie B2, C1 i C2 zaliczają obowiązkowy kurs języka angielskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

1. Certyfikat LCCI

LCCI

WSB jest centrum egzaminacyjnym LCCI, akredytowanym przez British Council i przez Londyńska Izbę Przemysłu i Handlu z Londynu - Examinations Board - do przeprowadzania egzaminów z angielskiego języka biznesu i korespondencji handlowej. LCCI - London Chamber of Commerce and Industry szkoli młodych ludzi, oferując kandydatom z około 90 krajów ponad 60 specjalizacji, w tym egzaminy językowe, które są uznawane i wysoko cenione na całym świecie.


Posiadanie certyfikatu LCCI stawia jego właściciela bardzo wysoko w hierarchii, która obowiązuje w świecie nowoczesnego biznesu. Certyfikat LCCI jest ceniony na całym świecie i uznawany jako międzynarodowy paszport ułatwiający zdobycie dobrej pracy w kraju i za granicą.

 

WSZYSTKIE certyfikowane egzaminy LCCI OD POZIOMU B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2). W szczególności:


  1. English for Business level 2 (zdany na Merit i Distinction) oraz level 3 I 4
  2. SEFIC level 3 I 4
  3. ELSA
  4. JET SET level 5, 6 i 7
  5. German For Business level 2(zdany na Merit i Distinction) oraz level 3
  6. English For Tourism 2 (zdany na Mert, Distinction)
  7. English For Accounting level 3


 • WSZYSTKIE certyfikaty LCCI OD POZIOMU B2 w tym:


  English For Tourism level 2 ( Merit, distinction) pozwalają na zwolnienie z egzaminu dla pilotów wycieczek  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r.w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz.U. Nr 60 — 3850 — Poz. 302 rozdz.3 §11.6)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  wymienia Certyfikat JETSET jako świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)

   

  Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa to także:

  • ponad 125 lat doświadczenia w oferowaniu usług edukacyjnych na całym świecie,
  • ponad 5000 akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych w 130 krajach, w tym ponad 140 w Polsce,
  • certyfikaty uznawane przez tysiące pracodawców, instytucji i uczelni na wszystkich kontynentach,
  • egzaminy z Business English, a także szeroki wachlarz specjalistycznych egzaminów z rozmaitych dziedzin biznesu, m.in. z marketingu, rachunkowości, finansów, księgowości, informatyki, public relations i wielu innych,
  • egzaminy dla lektorów i nauczycieli Business English (FTBE),
  • bogata oferta materiałów pomocniczych,
  • ścisłe dopasowanie poziomów egzaminów do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)
  • współpraca z największymi polskimi uczelniami, szkołami językowymi, pracodawcami i izbami gospodarczymi
  • kompleksowa obsługa klienta przez Krajowego Reprezentanta LCCI IQ w Polsce,
  • paszport do sukcesu w biznesie i w edukacji.

   

  NAJPOPULARNIEJSZE EGZAMINY LCCI IQ

   

  English for Business (EfB)

  • Najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI
  • Jest owocem nowego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych
  • Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu
  • Egzamin pisemny (Reading and Writing) dostępny na 5 poziomach zaawansowania, od Preliminary do Level 4
  • Obok oceny na certyfikacie widnieje wynik procentowy kandydata, oraz odpowiadający poziom CEFR
  • Od kandydatów wymagana jest umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w piśmie. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość wypowiedzi,
  • Certyfikat English for Business stanowi zaliczenie lektoratów na dziesiątkach polskich uczelni i umożliwia zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą
  • W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening).

   

  English for Tourism (EfT)

  • Cieszący się niezwykłą popularnością nowatorski egzamin z angielskiego języka biznesowego ukierunkowanego na pracę w sektorze turystycznym
  • Dostępny na 2 poziomach zaawansowania w dwóch wariantach: ustnym i pisemnym
  • Bazuje na autentycznych, codziennych sytuacjach ze świata hotelarstwa i turystyki
  • Oprócz zasad i norm obowiązujących w biznesowym języku angielskim, od kandydata wymagana jest także znajomość języka specyficznego dla rynku turystycznego
  • Certyfikat English for Tourism Level 2 zdany na ocenę Pass with credit (poziom B2)  zwalnia z egzaminu dla pilotów wycieczek ( ROZP. M.S.iT. z dnia 4 marca 2011 r.
   w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz.U. Nr 60 — 3850 — Poz. 302 rozdz.3 §11.6)

   

  Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)

  • Prestiżowy egzamin ustny przeprowadzany przez egzaminatora LCCI z Wielkiej Brytanii
  • Dostępny na 5 poziomach zaawansowania, od Preliminary do Level 4, w dowolnym terminie na życzenie kandydatów (min. wielkość grupy – 10 osób)
  • Sprawdza umiejętność ustnego komunikowania się w autentycznych sytuacjach biznesowych (prezentacja wybranego zagadnienia, prowadzenie dyskusji)
  • Skupiony na znajomości terminologii biznesowej i umiejętności wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką, itp.
  • Umiejętności kandydata oceniane są podczas swobodnej rozmowy lub scenki rodzajowej

   

  English for Accounting (EfA) level 3

   

  • egzamin stworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie wielu rynków na specjalistyczne umiejętności językowe z zakresu księgowości i rachunkowości,
  • potwierdza pisemne umiejętności w zakresie słownictwa, terminologii i skrótów ogólnie używanych w branży,
  • dostępny na poziomie 3 (B2),
  • idealny dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym z księgowością i będą musiały używać specjalistycznego słownictwa angielskiego z tej dziedziny,
  • może być zdawany jako osobny egzamin lub jako część nowych specjalistycznych egzaminów przez  osoby, które zdobyły już kwalifikacje finansowe LCCI i chciałyby pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności

   

  English Language Skills Assessment (ELSA)

   

  • Szybka i skuteczna metoda oceny biegłości językowej kandydata, bez stresu związanego z nie zdaniem egzaminu- kandydat otrzymuje informację o poziomie znajomości języka wg skali CEFR. 
  • Doskonałe rozwiązanie określające międzynarodowe standardy znajomości języka angielskiego niezbędne zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników lub studentów, jak i ocenie umiejętności językowych na różnych szczeblach firmy
  • Dostępny w tradycyjnej wersji papierowej lub w wersji online (kandydat zdaje egzamin w pracowni komputerowej i natychmiast po jego zakończeniu zna swój wynik)
  • Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez uczelnie anglojęzyczne oraz pracodawców na całym świecie
  • Egzamin General English z elementami biznesowymi
  • Egzamin dostępny jest w języku angielskim brytyjskim lub amerykańskim

   

  First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

   

  • Egzamin stworzony z myślą o nauczycielach języka angielskiego pragnących zdobyć specjalność w nauczaniu angielskiego języka biznesu
  • Doskonałe uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji nauczycielskich
  • Dostępny w dogodnym dla kandydata terminie
  • FTBE obejmuje swoim zakresem:
   • profesjonalne umiejętności w dziedzinie podejścia do uczącego się, analizę potrzeb, planowanie i organizowanie zajęć
   • wykorzystanie nowoczesnej wiedzy i materiałów odpowiednich do nauczania biznesowego języka angielskiego
   • podstawy biznesu i jego specjalistycznej terminologii
  • Egzamin ma charakter teoretyczny (nie wymaga prowadzenia hospitowanych lekcji), ma formę pisemną (2,5 godziny)

   

  JETSET (General English)


  Junior English Test – Senior English Test

   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  wymienia Certyfikat JETSET jako świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426zal. nr 1.)

   

  • Certyfikaty JETSET potwierdzające znajomość języka angielskiego opierają się na egzaminach testujących podstawowe umiejętności kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
  •  Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
  • Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.
  • Egzaminy są skierowane do uczniów zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego (w wieku 6 lat) i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEF jako „użytkownik niezależny” (w wieku 16 lat).
  • Do poziomu 4-go egzamin jest oferowany w dwóch wersjach do wyboru: JET (Junior English Test) dla uczniów w wieku 6-16 lat, oraz SET (Senior English Test) dla osób dorosłych. Trzy  najbardziej zaawansowane poziomy (5- poziom B2, 6- poziom C1 i 7- poziom C2) są niezależne od wieku zdającego.
  • Każdy z poziomów składa się z dwóch obowiązkowych elementów (test rozumienia ze słuchu oraz połączony test umiejętności pisania i czytania) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (test ustny).
  • Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla początkujących.
   
   

   

  Więcej informacji  na stronie

  www.lcci.org.pl

  www.lcci.org.uk

2. Certyfikat ETS

 

 

ETSWSB jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych. Umożliwia to przeprowadzanie egzaminów i wydawanie odpowiednich certyfikatów.

 

Wykaz certyfikatów:

 • Toeic Bridge - to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego osób, które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
 • TOEIC (Test of English for International Communication) - TOEIC® jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - jest to najczęściej zdawany egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.
 • TFI (Test de français International) - to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
 • WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) - to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Ponad 10 000 firm i instytucji na całym świecie honoruje certyfikat TOEIC®, polegając na wynikach egzaminu m.in. w procesach rekrutacji, selekcji pracowników na szkolenia za granicą, opracowywania ścieżek rozwoju czy decyzjach o przyznaniu awansu zawodowego. Egzamin jest również adresowany do szerokiego grona osób indywidualnych, pragnących formalnie potwierdzić własne kompetencje językowe i wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy czy na uczelni wyższej.

Certyfikat TOEIC® Listening and Reading: jakość, globalny zasięg, obiektywizm

 

 

Czym jest TOEIC® Listening and Reading?

TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji (zobacz listę  Klientów w Polsce)
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

 

Format egzaminu TOEIC® Listening & Reading

Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - Interpretacja fotografii

10 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

 

Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja V - uzupełnianie zdań

40 zadań

Sekcja VI - uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

 
28 zadań
20 zadań

 

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

 

 

Egzamin TOEIC® i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEIC L&R (10-990 pkt)

A1

A2

B1

B2

C1

Listening (5-495 pkt)

60

110

275

400

490

Reading(5-495 pkt)

60

115

275

385

455

TOTAL

120

225

550

785

945

 

Poziom trudności egzaminu TOEIC®

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi poprawnego sposobu zamieszczania informacji o poziomie językowym w CV. 

 

 

 

 Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC®?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC® w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy

 • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC® jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC®jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu

 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TOEIC® przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki

 • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC® w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC® podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie

 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC® do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.


 

Firmy i korporacje


Około 2000 firm w Europie oraz inne wielkie grupy międzynarodowe stosują egzamin TOEIC® przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych. Opis wymogów dla poszczególnych stanowisk w firmach takich jak Accenture, Airbus, Renault, Lafarge, EADS, LGE, Unilever czy NEC zawiera warunek uzyskania minimalnej liczby punktów na egzaminie TOEIC®.

Zobacz listę użytkowników egzaminu TOEIC® w Polsce

 

Instytucje Akademickie


Na wielu uczelniach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat TOEIC® to podstawa zaliczenia lektoratu z języka angielskiego lub możliwość podejścia do tego egzaminu w murach uczelni. Użytkownicy egzaminu TOEIC® w Polsce to między innymi:

 • Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
 • Akademia Morska Szczecin
 • Akademia Pomorska w Słupsku-Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Ciechanów
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nysa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Płock
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Warszawa
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Kraków
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Łomża
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Opole
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Warszawa
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (SNJO)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński (ACKJ)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Vistula University
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu Wrocław
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna Kutno
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko Biała
 • Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu

 

TOEIC® a egzamin doktorski z języka obcego


Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów  z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytuł profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

 

Służba Cywilna


Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 

TOEIC® i turystyka


Urzędy Marszałkowskie w Polsce, które przeprowadzają egzaminy i nadają uprawnienia przewodników i pilotów wycieczek, w przypadku potwierdzania kompetencji językowych, kierują się ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 32 ust. 1.

Oznacza to, że wynik 785 punktów z egzaminu TOEIC® jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych.

 

 

TOEIC® i UK Border Agency


UK Border Agency (brytyjska służba graniczna) udzieliła akredytacji certyfikatom TOEIC® oraz TOEFL®. Oznacza to, że osoby chcące pracować, studiować lub mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii mogą posługiwać się tymi certyfikatami w celu uzyskania wizy. Posiadacze certyfikatów TOEIC® lub TOEFL® są jednocześnie zwolnieni z obowiązku wykazywania znajomości języka angielskiego w jakikolwiek inny sposób w ramach pozyskiwania brytyjskiej wizy.

Certyfikaty TOEIC® i TOEFL® to narzędzia oceny kompetencji z zakresu języka angielskiego najszerzej stosowane przez pracodawców i instytucje akademickie w skali globalnej. Rozpoznawane są przez szereg organizacji na całym świecie. Egzamin TOEFL® honoruje ponad 7.500 uczelni w 130 krajach. Natomiast egzamin TOEIC®, zdawany rocznie przez ponad 6 milionów osób, jest uznawany przez ponad 10.500 firm i instytucji w 120 państwach na każdym kontynencie.

Certyfikaty zostały uznane przez UK Border Agency po raz pierwszy w roku 2008 i jak stwierdził Ian Lucas, dyrektor wykonawczy brytyjskiego oddziału ETS Global – ich dalsza akredytacja przez ten urząd jest dowodem potwierdzenia wysokich standardów jakości obu testów.


TOEIC®  i Służba Wojskowa

 

Badanie prowadzone na zlecenie Educational Testing Service (Francja, marzec 2010) przez niezależnych ekspertów wykazało korelację pomiędzy poziomami językowymi według Porozumienia o Standaryzacji STANAG 6001 a wynikiem egzaminu TOEIC®.

Wg opinii ekspertów z dziedziny nauczania i testowania językowego otrzymanie wyników z TOEIC® w części: Listening: 400 punktów, Reading: 350 punktów, Writing: 150 punktów, Speaking: 190 punktów, kwalifikuje zdających na poziom 2 według STANAG 6001.

Oznacza to, że pracownicy służby wojskowej z powodzeniem mogą posługiwać się certyfikatem TOEIC® do określenia swojego aktualnego poziomu językowego. Jednocześnie egzamin TOEIC® może być wartościowym elementem kursu językowego przeznaczonego dla tej grupy zawodowej.

Zapraszamy na stronę http://www.etsglobal.org, gdzie można zapoznać się ze szczegółami STANAG 6001 oraz informacjami na temat egzaminu TOEIC®.

Jeżli chcesz spróbować swoich sił przed egzaminem wejdź na stronę:

 

http://testujangielski.pl/

 

gdzie znajduje się test próbny TOEIC Listening & Reading.

 

Profesjonalne CV z TOEIC®

 

 

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R

 

Projesjonalne CV

Twój profesjonalny wizerunek z Certyfikatem TOEIC®

Profesjonalne CV Infografika

 

 

3. Certyfikat TELC dla obcokrajowców

 

Centrum Egzaminacyjne TELC GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla studentów zagranicznych, które chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji z języka polskiego. W Polsce egzamin TELC Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem wśród kandydatów na studia.

Nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi kursy z języka polskiego i przeprowadza sesje egzaminacyjne TELC, głównie dla studentów z Ukrainy.

Szczególną cechą tego formatu egzaminacyjnego jest jego dwustopniowość (dual), czyli gruntowna ocena osiągnięć na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy, student, który zda egzamin, otrzyma zróżnicowaną ocenę sprawności językowej w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia oraz dokładną informację o tym, dla których umiejętności uzyskał poziom B1, a dla których B2.

Egzamin skierowany jest do uczestników, którzy potrafią:

• zrozumieć przekaz informacji dotyczących spraw codziennych i życia szkolnego – również w dłuższych wypowiedziach,

• zrozumieć różne rodzaje tekstów sformułowanych w powszechnie używanej standardowej odmianie języka (np. broszury, artykuły prasowe, fora internetowe, teksty użytkowe, listy i e-maile),

• napisać półformalną wiadomość (np. e-mail),

• prowadzić dyskusje na znane im tematy, przeprowadzić krótkie prezentacje, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i uzasadniać swój punkt widzenia,

• stosować odpowiednie zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Modelowy test do egzaminu telc Język polski B1·B2 Szkoła oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.telc.net.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 115 minut. Druga, czyli ustna część egzaminu przeprowadzana jest z reguły w parach z udziałem dwóch zdających i dwóch egzaminatorów licencjonowanych w ramach szkoleń telc GmbH.

 Egzamin telc Język polski B1·B2 Szkoła sprawdza kompetencje językowe na dwóch poziomach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) opracowanego przez Radę Europy. Dzięki temu, osoby zdające egzamin telc mają możliwość otrzymania certyfikatu na poziomie, który precyzyjnie odzwierciedla ich sprawności językowe.

Kontakt:

mgr Renata Pikiewicz

Kierownik Studium Języków Obcych

tel: 32 295 93 45

e-mail: rpikiewicz@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji