Pozostałe projekty badawcze

Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

 

Tytuł projektu: Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Uniwersytetem Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytetem Mendela z Brna oraz Uniwersytetem w Żylinie realizuje międzynarodowy projekt badawczy dotyczący zachowań etycznych podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej w sektorze farmaceutycznym, tytoniowym oraz żywnościowym. Z ramienia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w niniejszym projekcie uczestniczy Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka.

 

Zgodnie z założeniami Funduszu Wyszehradzkiego granty na realizację projektów przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów, samorządów, instytucji kulturalnych i naukowych, prywatnych firm i osób fizycznych.  Obszarami wspierania projektów są: współpraca kulturalna, badania naukowe, edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja turystyki; ale projekty mogą dotyczyć także ekologii, sportu, wypoczynku, mediów, spraw społecznych.
Badania naukowe realizowane w ramach Programu Mobilność Plus

 

Tytuł projektu: W poszukiwaniu metody prawniczej

 

Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski

 

Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding

 

Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii

Przedmiotem przeprowadzonych badań objęta była problematyka metody stosowania prawa, a więc sposobu, w jaki na podstawie przepisów prawa lub precedensów sądowych przypisywane są skutki prawne konkretnym stanom faktycznym. W związku z tym szczegółowo zbadane zostały dwie tego rodzaju metody: a) leżącą u podstaw systemów prawnych typu civil law (np. kraje takie jak: Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania), prawnicza dedukcja, występującą również pod nazwą sylogizmu prawniczego lub subsumpcyjnego modelu stosowania prawa, oraz, b) wpisana w naturę common law (zwłaszcza USA i Wielka Brytania) i pretendująca do statusu metody unikalnej zajmującej centralne miejsce w myśli prawniczej, prawnicza analogia.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na wykluczenie obu z przebadanych metod stosowania prawa z kręgu rozumowań, w których prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwość otrzymanego rezultatu. Jak się bowiem okazało, rezultat, do jakiego dochodzimy zarówno za pomocą prawniczej analogii, jak i dedukcji (niezależnie od modelu teoretycznego, jaki zostanie przyjęty dla każdego z tych rozumowań), stanowi efekt wzięcia pod uwagę szeregu różnych czynników i wartości, w tym i niewspółmiernych – tj. takich dla których brak jest obiektywnego kryterium pozwalającego na ich porównanie. Samo zaś wyjaśnienie istoty tych rozumowań nie jest możliwe bez z zwrócenia się do osiągnięć współczesnej psychologii, a zwłaszcza tego, w jaki sposób ludzie rzeczywiście podejmują decyzje w sprawach zawiłych i skomplikowanych. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji