Informacje

Dyplomowanie 2020/2021

 

 

Termin składania prac dyplomowych upływa z dniem 20.02.2021.

 

 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych). Oceny muszą być wpisane w Wirtualnym Dziekanacie;

 2. Składana praca musi być sprawdzona oraz zatwierdzona przez Promotora w Jednolitym systemie antyplagiatowym;

 3. Przed przystąpieniem do składania pracy bądź wysłania jej pocztą na adres Uczelni student powinien skontaktować się z Działem rozliczeń (tel. 322959331, psiwek@wsb.edu.plakulig@wsb.edu.plpnapierska@wsb.edu.pl) oraz z Biblioteką ( tel. 322959356, biblioteka@wsb.edu.pl ) w celu ustalenia czy nie posiada zaległości względem Uczelni;

 4. Złożenie pracy będzie odbywać się na dwa sposoby:

  - Pocztą:

  Komplet dokumentów (wskazany w wykazie na stronie 2) należy umieścić w kopercie i wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  na adres:

  Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem : DZIEKANAT

   

  -Osobiście w Dziekanacie:

  Komplet dokumentów będzie można złożyć osobiście w Dziekanacie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. osoba składająca prace powinna mieć maseczkę na twarzy, rękawiczki oraz własny długopis. Należy również pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi na złożenie pracy;


 5. W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej, z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń lub nieukończonej pracy dyplomowej, student składa elektronicznie następujące podania (w załączeniu):


  -Podanie o Przedłużenie sesji do 28.02.2021 – w przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów (załącznik nr 1);

  -Podanie o Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej do 30.09.2021 – w przypadku nieuzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego. Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie. Opłaty naliczane są do miesiąca, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej (załącznik nr 2);

   

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU PRACY DYPLOMOWEJ

 

Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej/inżynierskiej) zawiera:

1)     pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora, 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie. Pierwszą stronę stanowi podpisane przez studenta „Oświadczenie dot. samodzielnego pisania pracy” ( załącznik nr 3);

 

2)      1 opisana płyta CD zawierająca: pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną z wydrukowanym egzemplarzem, oraz prezentację pracy w programie Power Point oraz pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu (płyta CD powinna być wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej)

Opis płyty CD według wzoru: 

Autor:
Numer albumu:
Tytuł pracy:
Promotor:
Uczelnia: Akademia WSB
Kierunek:
Specjalność:
Forma kształcenia: I stopnia
Forma studiów: niestacjonarne
Edytor: Word /Open Office
Data złożenia pracy:

 

3)     Aktualną kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 4);

 

4)     Potwierdzenie złożenia dokumentów, oświadczenie o przechowywaniu pracy oraz kartę osiągnięć- podpisane przez studenta (załącznik nr 5).

 

5)     Uwaga: studenci studiów pierwszego stopnia zachowują legitymację studencką (która zachowuje swoją ważność do 30.09.2020), studenci studiów magisterskich zwracają legitymację do dziekanatu w dniu obrony.

2. Proces dyplomowania

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi ścieżkę postępowania w procesie oddawania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. (dokumenty dostępne w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie) zasady składania pracy dyplomowej:

 1. regulamin dyplomowania (opis procesu dyplomowania, przebieg egzaminu dyplomowego, załączniki zawierające standardy pisania pracy dyplomowej)

 2. standardy pisania pracy dyplomowej

 3. opis procedury antyplagiatowej

 4. egzamin dyplomowy ( wyciąg z Regulaminu Studiów)

 5. potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów (wraz z kartą osiągnięć studenta)

 6. oświadczenie do pracy (oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej)

 7. podanie o przesunięcie terminu składania pracy (wzór do pobrania)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji