Informacje

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (studenci)

Specjalny System Stypendiów za Wyniki

w Nauce Akademii WSB

wypłacany z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy


(studenci)

  

Kto może złożyć wniosek?  

Student studiów stacjonarnych I i II stopnia, który:

- zaliczył poprzedni semestr studiów;

-uzyskał w poprzednim semestrze osiągnięcia naukowe o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

- uzyskał w poprzednim semestrze co najmniej 60 punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w  załączniku nr 2 do regulaminu.  


W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl

w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.


Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

- załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów naukowych WSB

- inne dokumenty potwierdzajace osiągnięcia naukowe, np.:

- zaświadczenia potwierdzające czynny udział w konferencjach naukowych,

- zaświadczenia potwierdzające udział w badaniach naukowych,

- dokumenty potwierdzające odbycie stypendiów zagranicznych,

- zaświadczenia potwierdzające przyjęcie do druku publikacji naukowych,

- skan lub kserokopię publikacji obejmującą tekst pierwszej i ostatniej strony pracy wraz ze stroną tytułową, 

- adres internetowy lub identyfikator cyfrowy URL lub DOI do prac, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej,

- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konkursach naukowych,

- zaświadczenia potwierdzające organizację/udział w akcjach, projektach, szkoleniach popularyzujacych naukę, kulturę i sztukę.

Za jakie osiągnięcia naukowe można otrzymać stypendium?

Wykaz osiągnięć naukowych za które można uzyskać punkty określono w załączniku nr 2 do regulaminu.


Terminy składania wniosków stypendialnych:

- semestr zimowy: do 15 października,

- semestr letni: do 15 marca.

Terminy składania wniosków stypendialnych, co semestr ogłaszane są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Terminy składania wniosków.


Wysokość stypendium jest zależna od liczby uzyskanych punktów: 

od 60 do 69 punktów - 250 zł/mc

od 70 do 79 punktów - 300 zł/mc

od 80 do 99 punktów - 350 zł/mc

100 punktów i więcej - 500 zł/mc 


Aby otrzymać stypendium należy uzyskać minimim 60 punktów!


Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 5 miesięcy w semestrze.


Jak często mogę składać wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium można składać co semestr.


Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?

Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji