Informacje

Tryb składania dokumentacji stypendialnej w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID - 19

KOMUNIKAT

dotyczący składania dokumentów do działu pomocy materialnej w okresie

zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus)

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski stypendialne oraz dokumenty kierowane do działu pomocy materialnej, powinny być przesyłane elektronicznie – na adres stypendia@wsb.edu.pl - dokumenty mogą być przesyłane jako scany lub zdjęcia (w jednym pliku w formacie pdf).

Wnioski mogą być przesyłane również pocztą tradycyjną na adres Akademii WSB.

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje również możliwość złożenia wniosków osobiście - po wcześniejszym umówieniu się na dany termin.

 

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania. Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone do działu pomocy materialnej – w terminie 14 dni od uchylenia niniejszej procedury.

 

Termin skaładania wniosków stypendialnych w semestrze zimowym 2020/2021 trwa
od 15 września 2020 r. do 31 października 2020 r.
PAKIET WSPARCIA DLA STUDENTÓW 

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  ZAPOMOGI SPECJALNEJ

 

Informujemy, że studenci oraz doktoranci* którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę specjalną.

 

Studenci, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,70 zł netto na osobę w rodzinie mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium socjalne.

 

O zapomogę specjalną  mogą również ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

*doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 - studiujący na zasadach obowiązujących w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

 

 


Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1:


1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji