Informacje

Praktyki studenckie na kierunku kosmetologia

Konsultacje w sprawie praktyk studenckich dr Aneta Orczyk 

p.212 

kontakt: aorczyk@wsb.edu.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres aorczyk@wsb.edu.pl (aktualizacja 24.10.2020.) 

 

 

 

Terminy konsultacji:

 

Czwartek (17.09.2020.) godz. 08.00-10.00

 

Czwartek (24.09.2020.) godz. 08.00-10.00

 

Sobota (19.09.2020.) godz. 08:00-10:00

 

Środa (30.09.2020.) godz. 08.00-10.00

 

Środa (07.10.2020.) godz. 11.00-12.30

 

Sobota (10.10.2020.) godz. 09:00-10:30

 

Czwartek (15.10.2020.) godz. 12.00-13.30

 

Czwartek (22.10.2020.) godz. 11.30-14.00

 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o korzystanie z podanej niżej treści obowiązku informacyjnego o warunkach przetwarzania danych związanych z obowiązkiem realizacji praktyki studenckiej, który zastępuje dotychczas stosowaną klauzulę informacyjną.

(POBIERACIE PAŃSTWO Z PLIKÓW DO POBRANIA I KAŻDY STUDENT PODPISANY DOKUMENT DOSTARCZA NA KONSULTACJACH).


Nie ma wówczas obowiązku drukowania załącznika RODO do porozumienia. (aktualizacja 20.09.2020.)

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ŻE PODANA NIŻEJ TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DOT. TYLKO PROCESU KIEROWANIA STUDENTA NA PRAKTYKI STUDENCKIE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH PRZEZ UCZELNIE Z ORGANIZATORAMI PRAKTYK. (aktualizacja 14.09.2020.)


Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:

a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.(aktualizacja 13.09.2020.)

 

 

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach (aktualizacja 14.05.2020.)

 

www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

 rozporządzenie w sprawie zaliczenia praktyk (aktualizacja 02.04.2020.)

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich

 


Szanowni studenci (aktualizacja 27.03.2020.)

 

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:

a)      Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b)      Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c)       W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek – wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;

 

W sprawach indywidualnych i problemowych można kontaktować się ze mną on-line;

 

dr Aneta Orczyk

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk


 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 17.03.2020.)


w okresie zagrożenia zachorowania na COVID-19 (Koronawirus) Ci z Państwa, którzy nie zdążyli jeszcze oddać dokumentacji a zaliczyli praktyki w placówce (za semestr zimowy), mogą drogą elektroniczną przesłać skany lub zdjęcia poniższych dokumentów (po wznowieniu pracy bezpośredniej, dostarczyć oryginały):

 

- porozumienie (tylko strona 1 i 2 oraz ostatnia z załącznika nr 1 dotyczącego RODO z pieczątkami administratora danych);

 

- skierowanie;

 

- dziennik praktyk (tylko strona 1 z imieniem i nazwiskiem studenta oraz ostatnia z oceną i pieczątką opiekuna praktyk w placówce);

 

 

 

W przypadku pytań dotyczących praktyk, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową.


 

 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 12.03.2020.)

 

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów od 12.03.2020 r. przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020 r. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB, również w placówkach medycznych w zakresie zajęć klinicznych.

 

O wszelkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.

 


 

W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt mailowy aorczyk@wsb.edu.pl

 

 


Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w związku z koniecznością ubezpieczeń OC i NNW wraz z klauzulami charakterystycznymi dla poszczególnych kierunków - ustalono, że wszyscy studenci Akademii WSB na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia oraz Kosmetologia zostaną od 01.01.2020. objęci ubezpieczeniem grupowym, którego koszt na dzień 18.10.2019. wynosi 99 zł (na cały 2020 rok). Warunki ubezpieczenia są najlepszymi na rynku i spełniają wymogi stawiane przez placówki medyczne i kosmetologiczne (zakres i warunki do wglądu w czasie konsultacji u dr Anety Orczyk).

 

 

UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja

dokumentacji (wymagania RODO).

Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki  stanowiące załączniki do dokumentacji praktyk nie są akceptowane!!!


Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania - porozumienie i Dziennik Praktyk proszę drukować dwustronnie:

  • Porozumienie wraz umową powierzenia danych (dokładnie uzupełnione wszystkie wykropkowane miejsca - dane, termin, miejsce realizacji praktyk), - nieuzupełnione dokumenty nie będą przyjmowane - 2 egzemplarze;
  • Klauzula informacyjna - podpisana przez studenta - 1 egzemplarz;
  • Skierowanie na praktykę na konkretny semestr - 2 egzemplarze;
  • Dziennik Praktyk na konkretny semestr - 1 egzemplarz; (proszę zwrócić uwagę na ustawienia drukarki, tak aby wydruk zgadzał się z  podanym dokumentem, Dziennik Praktyk powinien być zbindowany)

 
 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji