Problematyka

Proponujemy następujące panele dyskusyjne:

 

 1. Możliwości i ograniczenia posługi duszpasterskiej w  polskim systemie penitencjarnym

 

Pobyt w jednostce penitencjarnej jest sytuacją trudną, złożoną, w której człowiek może czuć się zagrożony, może odczuwać  niepokój. Sprawowana posługa duszpasterska może przywrócić mu wewnętrzna, równowagę. Jakie są zatem możliwości i ograniczenia posługi duszpasterskiej w  polskim systemie penitencjarnym?

 

 2. Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy z osadzonymi młodocianymi

 

Osadzeni młodociani stanowią szczególną populację w jednostkach penitencjarnych. Ze względu na cechy charakterystyczne ich postępowania (brutalność, agresywność, porywczość, zniecierpliwienie, przesadną emocjonalność), wymagają szczególnych działań wychowawczych, a w tym i opieki duszpasterskiej zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym.

 

 3.Rola kapelana w kontekście pracy z funkcjonariuszami służby więziennej i pracownikami


Służba więzienna  pełniona przez funkcjonariuszy i praca pracowników cywilnych   to  wypełnianie zadań  związanych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych,  problemowych. Kapelani Duszpasterstwa Więziennego służą posługą duszpasterską wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

 

 4. Kontakt kapelana z osadzonym chorymi i wieku senioralnym


Wyzwania dla systemu penitencjarnego stwarzają problemy osadzonych chorych i w wieku senioralnym. Choroby, sposób postrzegania upływającego czasu, przeżywanie izolacji w wieku senioralnym, aktywność fizyczna,  to tylko wybrane problemy z którymi spotykają się kapelani w jednostkach penitencjarnych.

 

 5. Posługa duszpasterska po  opuszczeniu zakładu karnego

 

Istotna jest potrzeba wsparcia osoby po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, aby zapobiec ponownemu powrotowi do przestępstwa, aby proces readaptacji społecznej mógł się ukorzenić i przebiegać prawidłowo. Czy opieka duszpasterska po opuszczeniu jednostki penitencjarnej zapobiega izolacji od społeczeństwa, współuczestniczy w systemie świadczeń społecznych, pomaga w powrocie do aktywność społecznej, zawodowej? Czy odpowiada na pytanie: co dalej? kiedy człowiek wychodzi  na wolność.  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji