Strona główna

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

Zakład Karny w Wojkowicach

oraz

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu


zapraszają do udziału


w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

„Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej. Współczesne wyzwania”

 

 

Duszpasterstwo więzienne towarzyszy systemowi penitencjarnemu od początku jego powstania. W sposób najbardziej właściwy modeluje życie religijne osób pozbawionych wolności, jak i stosunki wewnętrzne panujące w społeczności więźniów. Pozwala utrwalać nabyte, przed odbywaniem kary lub w trakcie jej wykonywania, postawy wobec Boga. Kapelani więzienni w społeczności więziennej głoszą Słowa Boże, udzielają sakramentów, moderują i animują życie religijne w więzieniu. Pełnią rolę wychowawczą i terapeutyczną, są animatorami życia kulturalno-sportowego. Występują w roli organizacyjno-integrującej, jako organizatorzy więziennego życia charytatywnego, są łącznikiem z parafią i światem zewnętrznym, z językiem i kulturą w sytuacjach wielokulturowości.

 

 

Celem dyskursu, zarówno obrad plenarnych, jak i paneli dyskusyjnych, jest wymiana doświadczeń w zakresie opieki duszpasterskiej w systemie penitencjarnym oraz budowanie wspólnoty w zakresie modelowania życia osób pozbawionych wolności. Opieka duszpasterska w jednostkach penitencjarnych zasługuje na szczególną uwagę  ze względu na konstytucyjnie zagwarantowaną wolność religii oraz przekonanie,
iż w trudnych chwilach pomaga przezwyciężyć człowiekowi życiowe niepowodzenia.

 

 

Proponujemy następujące panele dyskusyjne:

 

 1.  Możliwości i ograniczenia posługi duszpasterskiej w  polskim systemie penitencjarnym

 

 

 2.  Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy z osadzonymi młodocianymi

 

 

 3. Rola kapelana w kontekście pracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej
   i pracownikami

 

 

 4. Kontakt kapelana z osadzonym chorymi i wieku senioralnym


 

 5. Posługa duszpasterska po  opuszczeniu zakładu karnego

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji