Szkolenia dla studentów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji

Program Rozwoju Kompetencji skierowany jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i ma na celu poszerzanie wiedzy, podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych jak również w zakresie marketingu internetowego, przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych i analitycznych. Oferta w ramach Programu Rozwoju Kompetencji przewiduje szereg szkoleń, w tym specjalistyczne szkolenia certyfikowane, warsztaty branżowe oraz zajęcia praktyczne realizowane w formie działań projektowych oraz wyjazdy na targi branżowe czy wizyty studyjnych u pracodawców. 

 

Program Rozowju Kompetencji umożliwi studentom pozyskać praktyczne umiejętności interdyscyplinarne oraz kompetencje zawodowe kluczowe na rynku pracy umożliwiające absolwentom podjęcie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie po ukończeniu studiów.

 

Ofertę szkoleń w projekcie zaplanowano na podstawie wcześniejszej analizy uwzględniającej najbardziej poszukiwane i pożądane przez pracodawców kompetencje wśród rekrutowanych przez nich kandydatów/ek.

 

W odniesieniu do studentów podnoszących swoje kompetencje, przeprowadzone zostaną badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania certyfikatu/ zaświadczenia po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji