Techniki sprzedaży - szkolenie

Techniki sprzedaży

Szkolenie skierowane do studentów różnych kierunków. Celem szkolenia jest nabycie przez studentów kompetencji zawodowych w zakresie poznania i wykorzystania technik sprzedaży. Uczestnicy szkolenia poznają prawidłowe i nieprawidłowe zachowania handlowców w procesie sprzedaży.

 

W trakcie szkolenia studenci nabędą umiejętności:

  • przygotowania się do spotkania z klientem w tym nastawienia do produktu, do klienta, do własnych umiejętności sprzedażowych,
  • budowania relacji z klientem,
  • rozpoznawania potrzeb klienta,
  • argumentowania, prezentacji, przekonywania,
  • radzenia sobie z obiekcjami,
  • radzenia sobie z trudnym klientem,
  • praktycznego zastosowania technik sprzedaży w przeprowadzaniu rozmowy handlowej – przełożenie technik na realne sytuacja zawodowe,
  • domykania rozmów i finalizowania umów.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przeprowadzenie badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia (przed szkoleniem) oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania zaświadczenia / certyfikatu po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji