MS Excel dla zaawansowanych - szkolenie

MS Excel dla zaawansowanych

Szkolenie skierowane do studentów, różnych kierunków, posiadających podstawową znajomość programu MS Excel. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

W trakcie szkolenia studenci nabędą umiejętności:

  • zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych MS Excel,
  • tworzenia zaawansowanych i rozbudowanych raportów, statystyk, zestawień,
  • budowania arkuszy z poprawnie sformatowanymi komórkami zawierającymi rozbudowane tabele, wykorzystujące formuły i funkcje,
  • zestawienia danych w tabeli przestawnej i odczytania z niej zderzonych danych,
  • szybszego realizowania zadań związanych z opracowaniem treści wymagających użycia arkusza kalkulacyjnego,
  • sprawnego odczytywania i opracowania danych zebranych w tabelach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przeprowadzenie badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia (przed szkoleniem) oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania zaświadczenia / certyfikatu po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji