Six Sigma Green Belt - szkolenie certyfikowane

Six Sigma Green Belt

Szkolenie skierowane do studentów kierunków:

  • Logistyka,
  • Zarządzanie Inżynierią Produkcji,
  • Inżynieria Zarządzania,
  • innych, zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu metodyki Six Sigma.

Celem szkolenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności pracy projektowej wykorzystywanych procesach logistycznych i zarządczych dotyczących metodyki rozwiazywania problemów w oparciu o koncepcje DMAIC na poziomie Green Belt.

 

Osoba kończąca szkolenie jest przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, posiada umiejętność działania na podstawie liczb, danych i faktów, przenoszącą wymierną wartość dodaną. Program szkolenia przewiduje m.in.: Six Sigma, struktura organizacji i role, MS Excel oraz Mini Tab.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przeprowadzenie badania bilansu kompetencji przez otrzymaniem wsparcia (przed szkoleniem) oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania zaświadczenia / certyfikatu po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji