Pilotaż dronów VLOS - szkolenie certyfikowane

Pilotaż dronów VLOS

Szkolenie skierowane do wszystkich kierunków studiów. Celem szkolenia jest nabycie przez studentów umiejętności pilotowania bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) dronów w zasięgu wzroku (VLOS). Jest to nowoczesna technika wykorzystywana w służbach mundurowych, ratownictwie cywilnym i szeroko rozumianym transporcie.

 

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnienia UAVO VLOS i zdania egzaminu państwowego: 

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze VLOS dla  kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku VLOS. Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

 

Część teoretyczna szkolenia obejmuje m.in.:

  • podstawy prawa lotniczego,
  • człowiek jako pilot i operator UAV,
  • zasady wykonywania lotów,
  • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne;
  • obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii.

Część praktyczna szkolenia VLOS obejmuje m.in.:

  • przygotowanie do lotu przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego,
  • obsługa naziemna przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania,
  • ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
  • nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium odzwierciedlającym realne warunki przyszłej pracy w branży.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat przepisów prawa lotniczego dotyczące statków bezzałogowych. Uczestnicy szkolenia będą potrafili odbyć lot statkiem bezzałogowym (UAVO) w zasięgu wzroku (VLOS). Studenci poszerzą swoją świadomość na temat technik lotniczych wykorzystywanych w transporcie i służbach cywilnych i mundurowych i w sposób czynny będą gotowi używać tej techniki do wsparcia procesów zawodowych. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie uprawniało go do zdania egzaminu państwowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przeprowadzenie badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia (przed szkoleniem) oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania certyfikatu po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji