Microsoft Azure Fundamentals - szkolenie certyfikowane

Microsoft Azure Fundamentals

Szkolenie skierowane do studentów kierunku Informatyka. Celem szkolenia jest zdobycie przez studentów umiejętności pracy na platformie Microsoft Azure, która jest nowoczesnym rozwiązaniem chmurowym wykorzystywanym jako wsparcie procesów IT w biznesie.

 

Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę na temat witryn sieciowych (websites), pojęć wykorzystywanych w usługach AD (Domains, Users, Domain Controllers), podstawowych komponentów w pracy z relacyjnymi bazami danych (tablice, relacje, zapytania).

 

Program szkolenia obejmuje m.in: cechy subskrypcji, rozwiązań WebSite, Maszyn Wirtualnych, systemu składowania (Azure Storage), sieci wirtualnych, baz danych oraz Microsoft Azure Active Directory. 

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znać zawartość programu Microsoft Azure. Będą potrafili rozwiązywać zgłaszane problemy dotyczące usług chmurowych Microsoft Azure. Studenci po ukończeniu szkolenia będą przygotowani do wsparcia użytkowników porduktu Microsoft Azure w prawidłowym funkcjonowaniu i wyborze optymalnych rozwiązań chmurowych.

 

Udział w szkoleniu pozwoli studentom nabyć unikalne umiejętności potwierdzone certyfikatem Microsoft.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przeprowadzenie badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia (przed szkoleniem) oraz po jego zakończeniu. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów udzielonego w projekcie wsparcia.

 

Wypełnienie bilansu kompetencji (kwestionariusz on-line) jest warunkiem obligatoryjnym otrzymania certyfikatu po zakończonym szkoleniu.


Udział w nieodpłatnych szkoleniach to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji