Wsparcie informatyczne

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, optymalizację posiadanych systemów, integrację i wykorzystywanie najnowszych technologii mających na celu wsparcie procesów zarządzania uczelnią, w tym jakością kształcenia oraz rozwój informatycznej infrastruktury Akademii WSB, poprzez m in.: 

  • wdrożenie systemu audio video wraz z obsługą systemu wideokonferencyjnego dzięki któremu powstaną dwie sale multimedialne co pozwoli wzmocnić i usprawnić interakcję pomiędzy  studentem a wykładowcą (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), prowadzenie interaktywnych zajęć, międzyuczelnianych projektów badawczych, realizację konferencji, sympozjów, prezentację dorobku naukowego Uczelni,
  • wdrożenie nowych e-usług mających na celu usprawnienie procesu komunikacji ze studentami - szybki dostęp do informacji dla studentów, wykładowców, pracowników co wpłynie na efektywne zarządzanie informacją oraz analizę danych,
  • wdrożenie, zintegrowanej z systemem uczelnianym, aplikacji mobilnej dla studentów i dydaktyków umożliwiającej szybki i prosty kontakt do bieżącej informacji,
  • automatyzację procesów obsługi kandydata na studia na stronie internetowej Uczelni,
  • uruchomienie wirtualnego środowiska umożliwiającego konfigurowanie i zarządzanie laboratoriami szkoleniowymi na Uczelni,
  • aktualizację  i optymalizację Systemu do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB oraz systemu identyfikacji  RFID biblioteki co pozwoli na pełną automatyzację procesów bibliotecznych,
  • wdrożenie systemu do elektronicznego egzaminowania studentów co usprawni proces egzaminowania w Akademii WSB,
  • rozbudowę sieci bezprzewodowej co pozwoli zarówno studentom, dydaktykom jak i pracownikom na korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Planowane w ramach projektu działania mające na celu wsparcie i optymalizację procesów organizacyjnych i narzędzi informatycznych Uczelni bezpośrednio wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów co pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno - gospodarcze, które pozyska absolwentów z umiejętnościami dostosowanymi do potrzeb rynku. 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji