Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Akademii WSB, co przełoży się na podniesienia jakości nauczania studentów Uczelni. Poprzez udział w licznych szkoleniach nauczyciele akademiccy będą mogli rozwinąć i wzmocnić kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, komunikowania się w akademickim środowisku międzykulturowym, prowadzenia zajęć metodą Design Thinking K3, umiejętności proejktowania inżynierskiego, pilotażu dronów, zaznajomienia się z symulacją komputerową przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) oraz środowiskiem Ansys Workbench, umiejętności prezentacyjnych, a także w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym i zarządzania informacją.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację szereg szkoleń otwartych i zamkniętych. Wybór tematyki został poprzedzony analizą trendów w nauczaniu, obserwacją potrzeb Uczelni oraz pracowników dydaktycznych Akademii WSB w nauczaniu i najlepszych zagranicznych praktyk. Nacisk położono na metody aktywizujące, oparte na uczeniu się przez doświadczenie (learning by doing), kształtujące umiejętności pracy z grupą, myślenia innowacyjnego, krytycznego i analitycznego.

 

Planowane szkolenia dla kadry dydaktycznej:

  • AutoCad I i II stopień,
  • Design Thinking K3,
  • Catia V5,
  • Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu,
  • Ansys – MEN dla praktyków,
  • SPSS – analiza statystyczna,
  • Komunikacja międzykulturowa,
  • Szkolenia metodyczne dla lektorów,
  • Komunikacja i formy wsparcia edukacji studentów z zaburzeniami psychicznymi,
  • Certyfikowany kurs pilotażu (instruktorski) VLOS, BLOS.

Szkolenia dla grupy nauczycieli akademickich uatrakcyjnią i wzbogacą ofertę dydaktyczną Akademii WSB. Nauczyciele akademiccy biorący udział w projekcie wykorzystają zdobytą wiedzę w ramach zajęć prowadzonych ze studentami przez co najmniej jeden semestr akademicki. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji