Nowe programy kształcenia

Nowy moduł na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia                          dla studentów po ukończeniu 4 semestru studiów:

  • moduł zajęć BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE na kierunku: Transport i Logistyka.

Celem modułu jest praktyczne przygotowanie studentów do wykorzystywania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ratownictwie cywilnym i transporcie. W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę w obszarze programowania, modułowej budowy, układu sterowania i oprzyrządowania specjalnego dronów, planowania i kontrolowania ich marszruty. Studenci zdobędą umiejętności w zakresie wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie informacji zebranej przez drony oraz lokalizacji i usuwania standardowych uszkodzeń ich systemów cyfrowych. W ramach modułu studenci wezmą udział w zajęciach w terenie z wykorzystaniem zdalnie sterowanych bezzałogowych statków powietrznych. Studenci w ramach zajęć uzyskają umiejętności pilotowania bezzałogowych statków powietrznych, co ukierunkuje studentów/przyszłych absolwentów na wysokiej klasy specjalistów w branży systemów bezzałogowych. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w utworzonym w ramach projektu specjalistycznym laboratorium bezzałogowych statków powietrznych. 

 

Nowa specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia                     dla studentów od 4 semestru studiów:

  • specjalność: ANALITYK RYNKÓW FINANSOWYCH na kierunku: Ekonomia, Finanse. Rachunkowość i podatki, Zarządzanie.

Celem specjalności jest praktyczne przygotowanie studentów do profesjonalnego zarządzania finansami przy wykorzystaniu metod i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji finansowych, zrozumienie pojęć finansowych, nabycie umiejętności obsługi zaawansowanych baz danych, rozumienia i interpretacji wyników finansowych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w laboratorium finansowym – profesjonalnej sali transakcyjnej o charakterze dealing roomu pozwalającej na podniesienie jakości kształcenia w zakresie edukacji finansowej, wyposażonej w specjalistyczne informatyczno-graficzne jednostki komputerowe, odzwierciedlające miejsce pracy dealera, maklera czy brokera finansowego. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji