Program

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „EDUKACJA I ZDROWIE W DOBIE GLOBALIZACJI”

Dąbrowa Górnicza, 14–15 maja 2014 rokuPROGRAM SYMPOZJUM

14.05.2014 – ŚRODA – sala 327

830–900 – rejestracja uczestników


OTWARCIE SYMPOZJUM

900–910 – powitanie gości, wystąpienie Pani Rektor prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz

SESJA PLENARNA I

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

910–930 – prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zdrowie w kontekście życia, edukacji i globalizacji

930–1000 – prof. zw. dr hab. Krystyna Zatoń,dr Karolina Zatoń, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zdrowie a ruch

1000–1020 – prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wpływ procesów globalizacji na jakość życia

1020–1040 – prof. zw. dr hab. Anatol Wychruszcz, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Zdrowie psychiczne studentów w kontekście edukacji i przemian globalizacyjnych

1040–1100 – prof. dr hab. Ewa Jackowska, Uniwersytet Szczeciński, Zdrowie psychiczne młodzieży – kontekst rodzinny, edukacyjny i globalizacyjny

 

1100–1120 – DYSKUSJA

1120–1140 – przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II

Przewodniczący: prof.zw. dr hab. Krystyna Zatoń, prof. dr hab. Wojciech Kojs

1140–1200 – prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Śląski, Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

1200–1220 – Doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Socializácia a personalizácia dieťaťa v rodine ako predpoklad jeho zdravého vývinu

1220–1240 – prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zmiany edukacyjne a stres w zawodzie nauczyciela

1240–1300 – prof. dr hab. Janusz Morbitzer, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Refleksje pedagogiczne na temat intelektualnej kondycji cyfrowych tubylców

1300–1320 – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zdrowie (wielowymiarowe) wobec procesów globalizacyjnych i zjawisk globalnych

1320–1340 – DYSKUSJA

1340–1440 – OBIAD

SESJA PLENARNA III

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Walancik, prof. dr hab. Jolanta Szempruch

1440–1500 – prof. dr hab. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kompetencje kulturowe pracowników ochrony zdrowia jako problem etyki biomedycznej

1500–1520 – prof. dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Stężenie czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego ( BDNF) oraz iryzyny po treningu typu cross-fit

1520–1540 – prof. dr hab. Stanisław Korczyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Stres w życiu zawodowym nauczyciela

1540–1600 – prof. dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wpływ zmęczenia (związanego z brakiem snu) na sprawność psychomotoryczną i wydolność fizyczną młodzieży licealnej

1600–1610 – dr Anna Kwaśna, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Aktywność fizyczna jako komponent jakości życia

1610–1620 – dr Dominika Siewniak-Maciuszek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ANA – moja Królowa. Anoreksja z perspektywy Porcelanowych Motyli i klinicystów

1620–1640 – dr Mirosław Twardowski, Uniwersytet Rzeszowski, GMO zdrowie – fakty i mity

1640–1700 – dr Monika Bąk-Sosnowska, dr Magdalena Gruszczyńska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Psychologiczne aspekty podejmowania zachowań zdrowotnych

1710–1720 dr Ewa Bakońska-Pacoń, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wpływ aktywności fizycznej na wybrane funkcje nerek

 

1720–1730 – DYSKUSJA

1730 – KOLACJA

15.05.2014 – CZWARTEK – sala 327

SESJA PLENARNA IV

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Jackowska, prof. dr hab. Wojciech Kojs

900–920 – prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zdrowie psychiczne w warunkach kultury masowej,

920–940 – prof. dr hab. Tomasz Zimny, Uniwersytet Szczeciński, Możliwości motywowania ludzi do zdrowego trybu życia w dobie globalizacji

940–1000 – prof. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zdrowie jako wartość w całożyciowej edukacji i aktywności życiowej człowieka

1000–1020 – prof. dr hab. Eugenia Rostańska, dr Katarzyna Wójcik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zdrowie jako treść i działanie we wczesnej edukacji dziecka

1020–1030 – dr Magdalena Chrobot, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przyczyny niskiego poziomu osiągnięć uczenia się czynności ruchowych dzieci 10-letnich

1030–1050 – PRZERWA KAWOWA

SESJA PLENARNA V

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugenia Rostańska, prof. dr hab. Marek Walancik

1050–1100 – dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Nowoczesne technologie a rozwój psychofizyczny dzieci

1100–1110dr Marek R. Kalaman, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Działania prozdrowotne w Służbie Więziennej na rzecz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

1110–1120 – dr Marta Motow-Czyż, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Specyfika rehabilitacji a edukacja zdrowotna osób w podeszłym wieku po leczeniu operacyjnym złamań bliższej nasady kości udowej,

1120–1130 – dr Rafał Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Terapeutyczne aspekty wychowania przez sztukę

1130–1140 – dr Ewa Urban-Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Szkoła jako źródło strachu i lęku dzieci i młodzieży

1140–1150 – mgr Aneta Orczyk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Telerehabilitacja jako forma nowoczesnej perspektywy prozdrowotnej,

1150–1200mgr Dariusz Porębski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dążenie do doskonałości i konkurencyjności szpitali specjalistycznych za pomocą zrównoważonej karty wyników

1200–1220 – PRZERWA KAWOWA

 

SESJA VI

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Korczyński, prof. dr hab. Wojciech Kojs

1220–1230 – prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dbałość o zdrowie oraz sprawność fizyczną i psychiczną w kontekście regresu cywilizacyjnego

1230–1240 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zdrowie w kontekście fizycznej edukacji

1240–1250 prof. dr hab. Anna Karpińska, Uniwersytet w Białymstoku, Biopsychiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych

1250–1300 – prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Globalizacja a problematyka zdrowia jako wartości

1300–1310 – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Całożyciowe wychowanie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i kondycji społeczno-moralnej

1310–1320 – prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uczenie się z codzienności w zglobalizowanym świecie – aspekty pedagogiczne

1320–1330 PaedDr. Slávka Krásna, PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Subjektívne ponímanie a individuálna interpretácia pojmu zdravie, žiakmi strednej odbornej školy, v podmienkach Slovenskej republiky

1330–1340 dr inż. Antoni Krauz, Uniwersytet Rzeszowski, Pracownia psychologiczno-pedagogiczna w kontekście edukacji społeczeństwa informacyjnego

1340–1350 – dr inż. Renata Rasińska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Stan, potrzeby i perspektywy edukacji zdrowotnej opiniach przyszłych promotorów zdrowia

1350–1400 – mgr Agata Zygmunt, Śląski Uniwersytet Medyczny, Model Szkół Promujących zdrowie na podstawie wybranych placówek województwa śląskiego

1410–1420 – mgr Beata Zawiślak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Spektrum autyzmu –stan, oczekiwania w komunikacji społecznej

 

1420–1430 – DYSKUSJA

1430–1445 – PODSUMOWANIE SYMPOZJUM
 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji