Program

Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja – non nocere”,

Edukacja wczesnoszkolna w kontekście zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

28 kwietnia 2016 r.

 

 

28.04.2016 r. - czwartek

9:15-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

SESJA PLENARNA s. 327

Uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektor Zdzisławę Dacko-Pikiewicz

Wystąpienia plenarne:

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Struktury i funkcje procesu uczenia się a wartości uniwersalne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. zw. dr hab. Irena Adamek, Edukacja elementarna wielbłądzeniem - dziecko uczeń wobec czasu zmiany, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

prof. zw. dr hab. Erich Petlak, Zadania edukacji w XXI wieku, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku

prof. dr Leszek Pawelski, Nauczyciel twórczy - wyzwanie współczesnej edukacji, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

 

Dyskusja

 

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:30

SESJA PLENARNA s.327

Wystąpienia plenarne:

doc. PaedDr. Milena Lipnická PhD., Świat dziecka a edukacja przedszkolna, Uniwersytet Macieja Bela, Bańska Bystrzyca

dr hab. Mirosław Kisiel, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec kształcenia muzycznego uczniów klas początkowych szkoły podstawowej,  Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, Spontaniczne pytania i stwierdzenia uczniów w procesie edukacji, Uniwersytet Śląski w Cieszynie 

dr hab. Urszula Szuścik, Wychowanie przez sztukę i edukacja do samodzielności, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

dr hab. Eugenia Rostańska, prof. WSB, z Kołem Naukowym Pedagogica, Edukacja wczesnoszkolna  w kontekście całożyciowej aktywności społecznej i zawodowej człowieka. Zdarzenia znaczące, oczekiwania i przydatności, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Dyskusja

 

13:30- 14:30

Przerwa obiadowa

14:30-16:30

PRACA W SEKCJACH

SEKCJA I Dyskusja na temat: Edukacja wczesnoszkolna wobec znaczących zmian i zdarzeń w aktywności zawodowej i społecznej. Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Irena Adamek, dr hab. Eugenia Rostańska, prof. WSB.

SEKCJA II Dyskusja na temat: Miejsca i sytuacje uczenia się w aspekcie uwarunkowań systemowych, zmian społecznych, strukturalnych i sytuacji człowieka we współczesnym świecie. Moderatorzy: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB, dr Bożena Marzec.

SEKCJA III Dyskusja na temat: Szanse i zagrożenia edukacji. Perspektywy i możliwości. Zmiany konieczne. Schematy, stereotypy. Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, dr Katarzyna Wójcik.

Zamknięcie konferencji 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji