Poziomy


Zapraszamy na zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania:

 

TOEIC a poziomy zaawansowania - dodatkowe informacje

 

 

Użytkownik zaawansowany

C2


Biegła znajomość języka obcego


Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

 

Dojście do poziomy C2 jest ogromnym sukcesem. Jeśli naszym celem jest osiągnięcie biegłości w znajomości języka obcego musimy poświęcić minimum 2 kolejne (będąc już na poziomie C1) lata intensywnej i regularnej nauki (przeciętnie jest to 4 - 5 lat). Możliwość pochwalenia się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na tym poziomie (np. TOEIC) jest nie tylko dowodem wytrwałości i pracowitości, ale również przepustką do pracy na arenie międzynarodowej i powodem do dumy.

C1

 

Poziom zaawansowany

 

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

 

Przejście z poziomu B2 na poziom C1 zajmuje przeciętnie minimum 2 lata nauki języka obcego.

Użytkownik samodzielny

B2

 

Poziom średniozaawansowany wyższy

 

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.

 

Przejście z poziomu B1 na poziom B2 to przeciętnie 2 lata nauki.

B1

 

Poziom średniozaawansowany

 

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

 

Przejście z poziomu podstawowego do średniozaawansowanego to, w zależności od intensywności, rok lub 2 lata nauki.

Użytkownik początkujący

A2

 

Poziom podstawowy

 

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

 

Przejście z poziomu początkującego do podstawowego zajmuje przeciętnie 1 rok nauki.

A1

 

Poziom początkujący

 

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro:

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Koordynator:

Monika Nierychły

tel. 32 295 93 74

 

e-mail: mnierychły@wsb.edu.pl

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji