Nowe specjalności i kierunki kształcenia

Lp. Forma wsparcia Data Godzina Godzina Adres realizacji  Sala 
1 Zarządzanie -  "Organizational meeting"  2018-10-03 15:30 16:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
2 Zarządzanie - Zajęcia "Studies and professional career after" 2018-10-08 09:15 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
3 Zarządzanie - Inauguration of the academic year  2018/19 2018-10-08 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 130, 131
4 Stosunki międzynarodowe - "Organizational meeting"  2018-10-03 15:30 16:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
5 Stosunki międzynarodowe - Zajęcia "Studies and professional career after"  2018-10-08 09:15 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
6 Stosunki międzynarodowe - Inauguration of the academic year 2018/19  2018-10-08 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 130, 131
7 Dzienne - zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia - "Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim" 2018-10-04 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
8 Logistyka - Weekendowe - zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia - "Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim" 2018-10-06 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
9 Logistyka - Weekendowe - zajęcia dydaktyczne - laboratorium - "Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim" 2018-10-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
10 Logistyka - Dzienne - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-10-11 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
11 Informatyka- Niestacjonarne - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi 2018-10-13 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
12 Stosunki międzynarodowe - Warsztat pracy zespołowej i komunikacji międzykulturowej - ćwiczenia 2018-10-10 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
13 Stosunki międzynarodowe - Technologie informacyjno - komunikacyjne - ćwiczenia 2018-10-11 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
14 Stosunki międzynarodowe - Teoria stosunków międzynarodowych - wykład 2018-10-11 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
15 Stosunki międzynarodowe - Technologie informacyjno - komunikacyjne - ćwiczenia 2018-10-11 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202.203
16 Stosunki międzynarodowe - Psychologia dialogu międzykuturowego - ćwiczenia 2018-10-11 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
17 Stosunki międzynarodowe - Prawo cywilne - wykład 2018-10-12 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
18 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne - ćwiczenia 2018-10-10 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
19 Zarządzanie -Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne - ćwiczenia 2018-10-10 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
20 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne - ćwiczenia 2018-10-11 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
21 Zarządzanie -Globalizacja w gospodarce światowej - wykład 2018-10-11 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
22 Zarządzanie -Komunikacja w zespole - ćwiczenia 2018-10-12 08:45 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
23 Zarządzanie - Marketing międzynarodowy - wykład 2018-10-12 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
24 Zarządzanie - Komunikacja w zespole - ćwiczenia 2018-10-12 14:45 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
25 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-10-19 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
26 Logistyka - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-10-20 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
27 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-10-21 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
28 Stosunki międzynarodoweSkuteczna komunikacja interpersonalna 2018-10-17 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
29 Stosunki międzynarodowe -Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-10-17 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
30 Stosunki międzynarodowe -Skuteczna komunikacja interpersonalna 2018-10-17 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
31 Stosunki międzynarodowe -Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-10-17 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
32 Stosunki międzynarodowe -Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-10-18 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
33 Stosunki międzynarodowe -Teoria stosunków międzynarodowych 2018-10-18 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
34 Stosunki międzynarodowe -Wstęp do ekonomii 2018-10-18 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
35 Stosunki międzynarodowe -Wstęp do ekonomii 2018-10-18 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
36 Stosunki międzynarodowe -Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-10-18 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
37 Stosunki międzynarodowe -Problem Solving 2018-10-19 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
38 Stosunki międzynarodowe -Warsztat pracy zespołowej i komunikacji międzykulturowej 2018-10-19 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
39 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-10-17 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
40 Zarządzanie -Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2018-10-17 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
41 Zarządzanie -Prawo prywatne międzynarodowe 2018-10-17 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
42 Zarządzanie - Business English 2018-10-18 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
43 Zarządzanie - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-10-18 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
44 Zarządzanie - Prawo międzynarodowe publiczne 2018-10-18 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
45 Zarządzanie - Business English 2018-10-19 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
46 Zarządzanie - Business English 2018-10-19 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
47 Zarządzanie - Marketing międzynarodowy 2018-10-19 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
48 Zarządzanie - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-10-19 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
49 LOGISTYKA - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-10-24 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
50 LOGISTYKA - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-10-26 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
51 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-10-28 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
52 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreowanie marki osobistej 2018-10-24 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
53 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreowanie marki osobistej 2018-10-24 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
54 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-10-25 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
55 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-10-25 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
56 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-10-25 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
57 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-10-26 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202.203
58 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-10-26 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
59 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo cywilne 2018-10-26 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
60 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-10-24 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
61 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-10-24 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
62 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-10-24 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
63 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2018-10-24 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
64 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2018-10-25 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
65 ZARZĄDZANIE - Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2018-10-25 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
66 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 2018-10-26 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
67 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-10-26 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
68 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-10-26 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
69 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-10-26 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
70 Logistyka - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-10-31 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
71 LOGISTYKA - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-11-03 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
72 LOGISTYKA - Seminarium dyplomowe 2018-11-03 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
73 LOGISTYKA - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 2018-11-04 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
74 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-07 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
75 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreowanie marki osobistej 2018-11-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
76 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreowanie marki osobistej 2018-11-07 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
77 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-08 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
78 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-08 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
79 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-08 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
80 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-09 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
81 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo cywilne 2018-11-09 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
82 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2018-11-07 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
83 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2018-11-07 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
84 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-11-08 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
85 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-08 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
86 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-08 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
87 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-08 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
88 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 2018-11-09 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
89 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 2018-11-09 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
90 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w zespole 2018-11-09 11:20 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
91 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w zespole 2018-11-09 14:35 18:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
92 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-15 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
93 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-17 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
94 INFORMATKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-17 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
95 LOGISTYKA  - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-14 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
96 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Skuteczna komunikacja interpersonalna 2018-11-14 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
97 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-11-14 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
98 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-14 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
99 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-11-14 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
100 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-11-15 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
101 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-15 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
102 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-15 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
103 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-15 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
104 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-15 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
105 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-15 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
106 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-15 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
107 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-15 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
108 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-16 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
109 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-16 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
110 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Work experience abroad 2018-11-20 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
111 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Behavioral Economics and economics psychology  2018-11-20 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
112 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2018-11-14 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 224
113 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-11-14 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
114 ZARZĄDZANIE - Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2018-11-14 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 334
115 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-14 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
116 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-15 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
117 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-15 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
118 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-11-15 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
119 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-16 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
120 ZARZĄDZANIE - Work experience abroad 2018-11-20 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
121 ZARZĄDZANIE - Behavioral Economics and economics psychology  2018-11-20 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
122  INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-25 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
123  INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-25 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
124 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-21 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
125 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-24 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
126 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-25 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
127 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-25 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
128 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-25 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
129 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-11-20 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
130 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-20 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
131 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Work experience abroad 2018-11-20 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
132 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Behavioral Economics and economics psychology  2018-11-20 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
133 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-21 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
134 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Geografia polityczna i ekonomiczna 2018-11-21 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
135 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-21 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 224
136 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-11-22 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
137 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Skuteczna komunikacja interpersonalna 2018-11-22 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
138 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-22 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
139 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-22 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
140 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-22 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
141 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-22 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
142 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-22 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
143 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-11-22 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
144 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-23 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
145 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Prawo cywilne 2018-11-23 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
146 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Efektywne techniki uczenia się 2018-11-23 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
147 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-23 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
148 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-23 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
149 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-11-23 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
150 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-26 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
151 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-11-27 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
152 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-11-27 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
153 ZARZĄDZANIE - Work experience abroad 2018-11-20 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
154 ZARZĄDZANIE - Behavioral Economics and economics psychology  2018-11-20 12:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
155 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-11-20 14:05 17:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
156 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-11-20 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
157 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-11-21 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
158 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-11-21 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
159 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-11-21 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
160 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2018-11-21 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
161 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2018-11-21 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
162 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-11-22 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
163 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-22 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
164 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-22 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
165 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-11-23 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
166 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 2018-11-23 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
167 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-23 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 214
168 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-11-23 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
169 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-11-26 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
170 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-11-26 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
171 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-28 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
172 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-11-29 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
173 Logistyka - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-11-28 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
174 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 2018-12-01 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
175 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 2018-12-01 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
176 Logistyka - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 2018-12-02 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
177 Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-28 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
178 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-11-28 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
179 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-11-28 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
180 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2018-11-28 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
181 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-11-28 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
182 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-29 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
183 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-29 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
184 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-11-29 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
185 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-29 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
186 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-11-29 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
187 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-11-30 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
188 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Efektywne techniki uczenia się 2018-11-30 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
189 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-30 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
190 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Efektywne techniki uczenia się 2018-11-30 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
191 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Problem Solving 2018-11-30 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
192 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Problem Solving 2018-11-30 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
193 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-11-30 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
194 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-11-30 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
195 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-03 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
196 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-12-03 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
197 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-12-03 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
198 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-12-04 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
199 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-04 15:30 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
200 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-11-28 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
201 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-11-28 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
202 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2018-11-29 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
203 ZARZĄDZANIE - Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2018-11-29 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
204 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2018-11-29 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
205 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-11-30 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
206 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2018-11-30 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
207 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-11-30 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
208 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-12-03 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
209 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-12-04 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
210 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2018-12-05 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
211 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 2018-12-05 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
212 Logistyka - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 2018-12-05 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
213 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-05 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
214 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-12-06 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
215 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2018-12-06 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
216 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-12-06 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
217 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-12-06 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
218 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Wstęp do ekonomii 2018-12-06 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
219 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2018-12-06 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
220 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-12-06 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
221 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Psychologia dialogu międzykulturowego 2018-12-06 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
222 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-12-06 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
223 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-06 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
224 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-12-07 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
225 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-12-07 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
226 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-07 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
227 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-12-10 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
228 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język niemiecki 2018-12-10 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
229 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język polski 2018-12-11 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
230 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język hiszpański 2018-12-11 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
231 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2018-12-05 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
232 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-12-05 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
233 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-12-06 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
234 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2018-12-06 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
235 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2018-12-06 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
236 ZARZĄDZANIE - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2018-12-06 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
237 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2018-12-06 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
238 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-12-07 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
239 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 2018-12-07 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
240 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-12-07 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
241 ZARZĄDZANIE - Business English 2018-12-07 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
242 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-12-07 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
243 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-12-10 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
244 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2018-12-10 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
245 ZARZĄDZANIE - Język polski 2018-12-11 15:30 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
246 Stosunki międzynarodowe - Język polski 2019-01-07 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
247 Stosunki międzynarodowe - Język francuski 2019-01-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
248 Stosunki międzynarodowe - Język hiszpański 2019-01-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
249 Stosunki międzynarodowe - Język niemiecki 2019-01-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
250 Stosunki międzynarodowe - Język hiszpański 2019-01-08 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
251 Stosunki międzynarodowe - Język francuski 2019-01-08 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
252 Stosunki międzynarodowe - Język polski 2019-01-08 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
253 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2019-01-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
254 Zarządzanie - Język francuski 2019-01-07 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
255 Zarządzanie - Język niemiecki 2019-01-07 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
256 Zarządzanie - Język polski 2019-01-08 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
257 Zarządzanie - Język francuski 2019-01-08 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
258 INFORMATYKA - B2:G44Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2019-01-26 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
259 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2019-01-26 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
260 INFORMATYKA - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  2019-01-23 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
261 LOGISTYKA - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 2019-01-23 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
262 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 2019-01-24 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
263 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 2019-01-26 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
264 LOGISTYKA - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 2019-01-27 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
265 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2019-01-23 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
266 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2019-01-23 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
267 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2019-01-23 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
268 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2019-01-23 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
269 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-01-24 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
270 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2019-01-24 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
271 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-01-24 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
272 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 2019-01-24 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
273 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-01-24 12:05 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
274 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-01-24 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
275 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-01-24 13:50 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
276 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Geografia polityczna i ekonomiczna 2019-01-24 15:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
277 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 2019-01-25 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
278 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 2019-01-25 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
279 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-01-25 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
280 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 2019-01-25 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
281 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-01-28 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
282 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 2019-01-28 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
283 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-01-29 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
284 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 2019-01-29 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
285 Zarządzanie - Prawo międzynarodowe publiczne 2019-01-23 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
286 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2019-01-23 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
287 Zarządzanie - Prawo międzynarodowe publiczne 2019-01-23 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
288 Zarządzanie - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2019-01-23 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
289 Zarządzanie - Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2019-01-23 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
290 Zarządzanie - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-01-23 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
291 Zarządzanie - Business English 2019-01-23 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
292 Zarządzanie - Język niemiecki 2019-01-23 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
293 Zarządzanie - Język polski 2019-01-23 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
294 Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-24 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
295 Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-24 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
296 Zarządzanie - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-01-24 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
297 Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-24 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
298 Zarządzanie - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-01-24 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
299 Zarządzanie - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-01-24 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
300 Zarządzanie - Język polski 2019-01-24 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
301 Zarządzanie - Język francuski 2019-01-25 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
302 Zarządzanie - Business English 2019-01-25 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
303 Zarządzanie - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2019-01-25 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
304 Zarządzanie - Marketing międzynarodowy 2019-01-25 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
305 Zarządzanie - Komunikacja w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym 2019-01-25 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
306 Zarządzanie - Marketing międzynarodowy 2019-01-25 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
307 Zarządzanie - Business English 2019-01-25 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
308 Zarządzanie - Język niemiecki 2019-01-28 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
309 Zarządzanie - Język francuski 2019-01-28 11:20 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
310 Zarządzanie - Język polski 2019-01-28 13:15 16:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
311 Zarządzanie - Język polski 2019-01-29 08:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
312 Zarządzanie - Język francuski 2019-01-29 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
313 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-01-31 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
314 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-02-01 08:45 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
315 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -  Teoria stosunków międzynarodowych 2019-02-01 08:45 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
316 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-02-04 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
317 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 2019-02-04 15:30 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
318 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-02-05 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
319 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 2019-02-05 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
320 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 2019-02-05 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
321 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-01-30 09:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
322 ZARZĄDZANIE - Język polski 2019-01-30 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
323 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-01-31 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
324 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-31 11:25 12:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
325 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-31 11:25 12:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
326 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  2019-01-31 11:25 12:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
327 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2019-02-01 08:00 08:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
328 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-02-04 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
329 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 2019-02-04 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
330 ZARZĄDZANIE - Język polski 2019-02-04 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
331 ZARZĄDZANIE - Business English 2019-02-05 10:30 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
332 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-02-05 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
333 ZARZĄDZANIE - Język polski 2019-02-05 15:30 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
334 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2019-02-06 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
335 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Teoria stosunków międzynarodowych 2019-02-06 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
336 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-02-07 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
337 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-02-07 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
338 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 2019-02-11 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
339 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-02-12 10:00 10:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
340 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne 2019-02-12 10:00 10:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
341 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2019-02-06 08:00 09:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
342 ZARZĄDZANIE - Umowy w obrocie międzynarodowym - warsztaty praktyczne 2019-02-06 08:00 09:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
343 ZARZĄDZANIE - Globalizacja w gospodarce światowej  2019-02-06 09:40 10:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
344 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2019-02-06 12:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
345 ZARZĄDZANIE - Prawo międzynarodowe publiczne 2019-02-06 12:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
346 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2019-02-06 13:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
347 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2019-02-06 13:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
348 ZARZĄDZANIE - Prawo prywatne międzynarodowe 2019-02-06 13:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
349 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-02-07 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
350 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-02-07 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
351 ZARZĄDZANIE - Integracja europejska i prawo wspólnotowe 2019-02-08 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
352 ZARZĄDZANIE - Język francuski 2019-02-11 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
353 LOGISTYKA - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 28.02.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
354 LOGISTYKA - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 02.03.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
355 LOGISTYKA - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 03.03.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
356 LOGISTYKA - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 03.03.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
357 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -  Język niemiecki 01.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
358 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 05.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
359 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 05.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
360 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 05.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
361 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 05.03.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
362 ZARZĄDZANIE - Business English 27.02.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
363 ZARZĄDZANIE - Język francuski 05.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
364 ZARZĄDZANIE - Język polski 05.03.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
365 INZYNIER OPYTMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 06.03.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
366 STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE - Język obcy II - Niemiecki 06.03.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
367 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 12.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
368 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 12.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
369 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 12.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
370 ZARZĄDZANIA - Business English 07.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
371 ZARZĄDZANIA - Język niemiecki 08.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
372 ZARZĄDZANIA - Business English 08.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
373 ZARZĄDZANIA - Język francuski 12.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
374 ZARZĄDZANIA - Język niemiecki 12.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
375 ZARZĄDZANIA - Język polski 12.03.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
376 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 10.03.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
377 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 10.03.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
378 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 10.03.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
379 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 13.03.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
380 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Seminarium dyplomowe 13.03.2019 16:25 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
381 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 15.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
382 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 14.03.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
383 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 15.03.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
384 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów ciagłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks OptQuest 16.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
385 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 16.03.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
386 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 13.03.2019 11:20 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
387 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Technologie informacyjno-komunikacyjne 14.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
388 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Technologie informacyjno-komunikacyjne 14.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
389 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Język niemiecki 15.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
390 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law) 15.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
391 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Język francuski 19.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
392 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Język hiszpański 19.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
393 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Język polski 19.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
394 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -Język niemiecki 19.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
395 ZARZĄDZANIE - Business English 13.03.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
396 ZARZĄDZANIE - Business English 14.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
397 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 14.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
398 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 15.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
399 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 15.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
400 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 15.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
401 ZARZĄDZANIE - Język francuski 19.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
402 ZARZĄDZANIE - Język polski 19.03.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
403 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 23.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
404 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 24.03.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
405 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 20.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
406 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Project Management 2.0 22.03.2019 10:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 130,131
407 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 21.03.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
408 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 22.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
409 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Data is new currency now 25.03.2019 09:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
410 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - NIGERIA: Great Nation, Great People 25.03.2019 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
411 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Re-evolution of ideas: Is it true that everything is in a state of flux? 25.03.2019 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
412 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Sharing is carying - is sharing economy good for us? 25.03.2019 12:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
413 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - How to be happier at work 25.03.2019 14:00 15:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
414 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Education as a Solution for Healthy Development 25.03.2019 15:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
415 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 26.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
416 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 26.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
417 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 26.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
418 ZARZĄDZANIE - Business English 20.03.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
419 ZARZĄDZANIE - Business English 21.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
420 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 21.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
421 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 22.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
422 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 22.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
423 ZARZĄDZANIE - Data is new currency now 25.03.2019 09:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
424 ZARZĄDZANIE - NIGERIA: Great Nation, Great People 25.03.2019 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
425 Re-ZARZĄDZANIE - evolution of ideas: Is it true that everything is in a state of flux? 25.03.2019 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
426 ZARZĄDZANIE - Sharing is carying - is sharing economy good for us? 25.03.2019 12:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
427 ZARZĄDZANIE - How to be happier at work 25.03.2019 14:00 15:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD D
428 ZARZĄDZANIE - Education as a Solution for Healthy Development 25.03.2019 15:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza  AUD D
429 ZARZĄDZANIE - Język francuski 26.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
430 ZARZĄDZANIE - Język polski 26.03.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
431 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 26.03.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
432 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 24.03.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 232
433 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 23.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
434 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 23.03.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
435 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 28.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
436 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -Nowoczesne interfejsy HMI 28.03.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
437 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -Współczesne zastosowania systemów wizyjnych 29.03.2019 09:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
438 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -Programowanie w języku Python 29.03.2019 10:25 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
439 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 28.03.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
440 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 28.03.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
441 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 27.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
442 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.03.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
443 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Heads for the Smart City - Assessing the Past, Envisioning the Future 28.03.2019 09:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 130
444 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Sustainable Planning - focusing on transportation 28.03.2019 10:30 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 130
445 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  28.03.2019 12:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
446 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 29.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
447 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law) 29.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
448 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 02.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
449 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 02.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
450 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 02.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
451 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 02.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
452 ZARZĄDZANIE - Business English 27.03.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
453 ZARZĄDZANIE - Metodologia badań naukowych 27.03.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
454 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  28.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
455 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 28.03.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
456 ZARZĄDZANIE - Business English 29.03.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 340
457 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 29.03.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
458 ZARZĄDZANIE - Język francuski 02.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
459 ZARZĄDZANIE - Język polski 02.04.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
460 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 06.04.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
461 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 06.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
462 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 07.04.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
463 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 03.04.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
464 INŻYNIER OPYTMALIZACJI I SYMULACJI  - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 03.04.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
465 INŻYNIER OPYTMALIZACJI I SYMULACJI  -Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 04.04.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
466 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.04.2019 11:20 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
467 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 04.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
468 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 04.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
469 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  04.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
470 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  04.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
471 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 05.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
472 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 09.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
473 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 09.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
474 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 09.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
475 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 03.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
476 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  03.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
477 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 03.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
478 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 03.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
479 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 03.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
480 ZARZĄDZANIE - Protokół dyplomatyczny 03.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
481 ZARZĄDZANIE - Business English 04.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
482 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 04.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
483 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 04.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
484 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 05.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
485 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 05.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
486 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 05.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
487 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 05.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
488 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 05.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
489 ZARZĄDZANIE - Język francuski 09.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
490 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 09.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
491 ZARZĄDZANIE - Język polski 09.04.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
492 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 06.04.2019 13:50 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
493 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 06.04.2019 15:30 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
494 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 07.04.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
495 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 06.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
496 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 06.04.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
497 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 06.04.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
498 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 06.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
499 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 07.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
500 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 13.04.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
501 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 13.04.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
502 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 13.04.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
503 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 13.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
504 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Seminarium dyplomowe 13.04.2019 16:25 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 420
505 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 14.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
506 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 14.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
507 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 10.04.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
508 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 12.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
509 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMYULACJI  - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 11.04.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
510 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMYULACJI  - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 14.04.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
511 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Współpraca międzynarodowa w działalności przedstawicielstw zagranicznych - spotkanie z praktykiem 10.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
512 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 10.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
513 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 10.04.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
514 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 11.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
515 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 11.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
516 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 11.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
517 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - International Organizations and NGOs 11.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
518 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  11.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
519 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 12.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
520 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 12.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
521 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  12.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
522 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  12.04.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
523 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 12.04.2019 16:25 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
524 ZARZĄDZANIE - Business English 10.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
525 ZARZĄDZANIE - Business English 10.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
526 ZARZĄDZANIE - Filozofia nowożytna 10.04.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
527 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  11.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
528 ZARZĄDZANIE - Analiza rynków zagranicznych 11.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
529 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 11.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
530 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 11.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
531 ZARZĄDZANIE - Prawo dyplomatyczne i konsularne 12.04.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
532 ZARZĄDZANIE - Organizacje międzynarodowe 12.04.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
533 ZARZĄDZANIE - Business English 12.04.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
534 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 12.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
535 ZARZĄDZANIE - Protokół dyplomatyczny 12.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
536 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 13.04.2019 16:25 17:55 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Pawilon B, 111
537 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 13.04.2019 18:05 19:35 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza  Pawilon B, 111
538 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 13.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
539 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 13.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
540 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 13.04.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
541 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 14.04.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
542 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 14.04.2019 18:05 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
543 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 23.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
544 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 23.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
545 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 23.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
546 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 23.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
547 ZARZĄDZANIE - Język francuski 23.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
548 ZARZĄDZANIE - Język polski 23.04.2019 13:15 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
549 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 28.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
550 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 28.04.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
551 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 28.04.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
552 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 24.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
553 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 25.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
554 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 26.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
555 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 24.04.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
556 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 27.04.2019 14:45 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
557 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 28.04.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
558 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 28.04.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
559 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 24.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
560 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 24.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
561 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 24.04.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
562 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 25.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
563 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 25.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
564 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 25.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
565 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 25.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
566 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  25.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
567 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  25.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
568 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 26.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
569 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 26.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
570 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 26.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
571 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 26.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
572 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  26.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
573 ZARZĄDZANIE - Business English 24.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
574 ZARZĄDZANIE - Business English 24.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
575 ZARZĄDZANIE - Metodologia badań naukowych 24.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
576 ZARZĄDZANIE - Filozofia nowożytna 24.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
577 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  25.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
578 ZARZĄDZANIE - Organizacje międzynarodowe 25.04.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
579 ZARZĄDZANIE - Prawo dyplomatyczne i konsularne 25.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
580 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 25.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
581 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 26.04.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
582 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 26.04.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
583 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 26.04.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
584 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 28.04.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
585 INTELIGENTNE  SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  27.04.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
586 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 11.05.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
587 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 11.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
588 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 12.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
589 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 08.05.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
590 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 08.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
591 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
592 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 10.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
593 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
594 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 09.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
595 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 11.05.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
596 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 08.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
597 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 08.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
598 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Współpraca międzynarodowa w działalności przedstawicielstw zagranicznych - spotkanie z praktykiem 08.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
599 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 08.05.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
600 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
601 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
602 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
603 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 09.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
604 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 09.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
605 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 10.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
606 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 10.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
607 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 10.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
608 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 10.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
609 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 10.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
610 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
611 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 14.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
612 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 14.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
613 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 14.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
614 ZARZĄDZANIE - Business English 08.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
615 ZARZĄDZANIE - Business English 08.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 340
616 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 08.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 244
617 ZARZĄDZANIE - Analiza rynków zagranicznych 08.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
618 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
619 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  09.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
620 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 09.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
621 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 09.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
622 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 10.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
623 ZARZĄDZANIE - Business English 10.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
624 ZARZĄDZANIE - Analiza rynków zagranicznych 10.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
625 ZARZĄDZANIE - Język francuski 14.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
626 ZARZĄDZANIE - Język polski 14.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
627 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 11.05.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
628 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 11.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
629 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 11.05.2019 14:45 16:15 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 111
630 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 11.05.2019 16:25 19:35 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza  111
631 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 11.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
632 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  11.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
633 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  11.05.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
634 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 12.05.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
635 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 18.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
636 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 18.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
637 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 18.05.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
638 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 16.05.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
639 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 16.05.2019 08:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
640 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 15.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
641 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 15.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
642 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 15.05.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
643 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 16.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
644 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 16.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
645 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  16.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
646 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - International Organizations and NGOs 16.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
647 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 17.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
648 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 17.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
649 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 17.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
650 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 17.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
651 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 21.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
652 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 21.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
653 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 21.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
654 ZARZĄDZANIE - Business English 15.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
655 ZARZĄDZANIE - Business English 15.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
656 ZARZĄDZANIE - Metodologia badań naukowych 15.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
657 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 15.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
658 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  16.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
659 ZARZĄDZANIE - Organizacje międzynarodowe 16.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
660 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 16.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
661 ZARZĄDZANIE - Business English 17.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
662 ZARZĄDZANIE - Prawo dyplomatyczne i konsularne 17.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
663 ZARZĄDZANIE - Organizacje międzynarodowe 17.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
664 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 17.05.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202,203
665 ZARZĄDZANIE - Język francuski 21.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
666 ZARZĄDZANIE - Język polski 21.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
667 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 21.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
668 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 18.05.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
669 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 19.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
670 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 19.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
671 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 18.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
672 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 18.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
673 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  18.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
674 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  18.05.2019 16:25 19:35 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
675 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 19.05.2019 08:00 09:30 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza  414
676 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  19.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
677 INTELIGENTNE SYSTENY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  19.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
678 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 22.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
679 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Nowoczesne interfejsy HMI 22.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
680 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 23.05.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
681 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 23.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
682 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY -  Programowanie w języku Python 24.05.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
683 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 23.05.2019 08:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
684 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 23.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
685 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 26.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
686 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.05.2019 08:00 09:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
687 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 22.05.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
688 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Współpraca międzynarodowa w działalności przedstawicielstw zagranicznych - spotkanie z praktykiem 22.05.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
689 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 22.05.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
690 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Współpraca międzynarodowa w działalności przedstawicielstw zagranicznych - spotkanie z praktykiem 22.05.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
691 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 23.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
692 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 23.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
693 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 23.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
694 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  23.05.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
695 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  23.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
696 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 24.05.2019 08:45 12:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
697 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 24.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
698 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 24.05.2019 12:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
699 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 28.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
700 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 28.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
701 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 28.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
702 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 28.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
703 ZARZĄDZANIE - Business English 22.05.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
704 ZARZĄDZANIE - Business English 22.05.2019 09:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
705 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 22.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
706 ZARZĄDZANIE - Business English 23.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
707 ZARZĄDZANIE - Business English 23.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
708 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 23.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
709 ZARZĄDZANIE - Filozofia nowożytna 23.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
710 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 24.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
711 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 24.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
712 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 24.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
713 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 24.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
714 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 24.05.2019 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
715 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 27.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
716 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 27.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
717 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 28.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
718 ZARZĄDZANIE - Język francuski 28.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
719 ZARZĄDZANIE - Język polski 28.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
720 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 28.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
721 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 02.06.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
722 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 02.06.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
723 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 29.05.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
724 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 01.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
725 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 01.06.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
726 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 02.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
727 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 29.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
728 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 29.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
729 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 29.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
730 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 29.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
731 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 29.05.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
732 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 29/05 (Egzamin "0") 17:20 18:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
733 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 30.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
734 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 30.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
735 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 30.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
736 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Współpraca międzynarodowa w działalności przedstawicielstw zagranicznych - spotkanie z praktykiem 30/05 (Zaliczenie "1") 11:05 11:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
737 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Globalna strategia zwalczania terroryzmu 30.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
738 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 31.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
739 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 31.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
740 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 31.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
741 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Globalna strategia zwalczania terroryzmu 31.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
742 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 04.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
743 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 04.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
744 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 04.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
745 ZARZĄDZANIE - Statystyka matematyczna i język R  29.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
746 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 29.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
747 ZARZĄDZANIE - Metodologia badań naukowych 29.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
748 ZARZĄDZANIE - Protokół dyplomatyczny 29.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
749 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 30.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
750 ZARZĄDZANIE - Prawo dyplomatyczne i konsularne 30.05.2019 09:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
751 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 30.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
752 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 30.05.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
753 ZARZĄDZANIE - Business economics 30.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
754 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 31.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
755 ZARZĄDZANIE - Prawo dyplomatyczne i konsularne 31.05.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
756 ZARZĄDZANIE - Business economics 31.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
757 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 31.05.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
758 ZARZĄDZANIE - Business economics 31.05.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
759 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 31.05.2019 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
760 ZARZĄDZANIE - Business economics 04.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
761 ZARZĄDZANIE - Język francuski 04.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
762 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 04.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
763 ZARZĄDZANIE - Język polski 04.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
764 ZARZĄDZANIE - Business economics 04.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
765 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 02.06.2019 13:05 16:15 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 211
766 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 02.06.2019 16:25 17:55 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 211
767 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 02.06.2019 18:05 19:35 Techniczne Zakłady Naukowe  ul. Zawidzkiej 10, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 211
768 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 01.06.2019 08:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
769 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 01.06.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
770 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 01.06.2019 16:25 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
771 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 02.06.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
772 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 13.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
773 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 13.06.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
774 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 15.06.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
775 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 16.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
776 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 16.06.2019 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
777 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 12.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
778 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 2019-06-12 (konsultacje) 9:30 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
779 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 2019-06-12 (konsultacje) 9:30 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
780 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 12.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
781 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 12.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
782 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 12.06.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
783 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 12.06.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
784 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 13.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
785 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 13.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
786 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 13.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
787 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym  13.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
788 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 13.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
789 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 13.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
790 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 14.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
791 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 14.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
792 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 14.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
793 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 14.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
794 Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 14.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
795 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe stosunki polityczne (International political relations) 2019-06-14 (Zaliczenie "2") 16:40 17:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
796 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 18.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
797 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 18.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
798 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 18.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
799 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 2019-06-18 (Egzamin "1") 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
800 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 2019-06-18 (Egzamin "1") 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
801 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekonomia międzynarodowa 2019-06-18 (Egzamin "1") 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
802 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 18.06.2019 13:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
803 ZARZĄDZANIE - Filozofia nowożytna 12.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
804 ZARZĄDZANIE - Business English 12.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
805 ZARZĄDZANIE - Business English 12.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
806 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 12.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
807 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 12.06.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
808 ZARZĄDZANIE - Protokół dyplomatyczny 12.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
809 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 12.06.2019 16:25 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
810 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 13.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
811 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 13.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
812 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 13.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
813 ZARZĄDZANIE - Analiza rynków zagranicznych 13.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
814 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 13.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
815 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 14.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
816 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 14.06.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
817 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 14.06.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
818 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 14.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
819 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 14.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
820 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 14.06.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
821 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 14.06.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
822 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 17.06.2019 15:30 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 339
823 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 18.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
824 ZARZĄDZANIE - Język francuski 18.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
825 ZARZĄDZANIE - Język polski 18.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
826 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 22.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
827 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 22.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
828 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 22.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
829 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 22.06.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
830 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 22.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
831 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 23.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
832 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 23.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
833 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 23.06.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
834 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 23.06.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
835 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 19.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
836 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 19.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
837 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 19.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
838 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 19.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
839 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 21.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
840 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 21.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
841 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 25.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
842 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 25.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
843 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 25.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
844 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 25.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
845 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 25.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
846 ZARZĄDZANIE - Business English 19.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 238
847 ZARZĄDZANIE - Business English 19.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
848 ZARZĄDZANIE - Business English 19.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
849 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 19.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
850 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 19.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
851 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 19.06.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
852 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 19.06.2019 16:25 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 338
853 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 21.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
854 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 21.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
855 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 21.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
856 ZARZĄDZANIE - Problem Solving 21.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
857 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 21.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
858 ZARZĄDZANIE - Business economics 24.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
859 ZARZĄDZANIE - Business economics 24.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
860 ZARZĄDZANIE - Business economics 24.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
861 ZARZĄDZANIE - Business economics 25.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
862 ZARZĄDZANIE - Język francuski 25.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
863 ZARZĄDZANIE - Język polski 25.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
864 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 22.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
865 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 22.06.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
866 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 23.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
867 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 2019-06-23 (Zaliczenie "0") 18:00 19:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
868 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Matematyka finansowa 2019-06-23 (Zaliczenie "0") 18:00 19:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
869 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 23.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
870 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Metody optymalizacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim OptQuest 27.06.2019 13:50 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
871 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 29.06.2019 13:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
872 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Zaawansowane modelowanie procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 30.06.2019 13:50 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
873 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 26.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
874 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
875 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
876 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 26.06.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
877 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 27.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
878 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
879 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 27.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
880 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 27.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
881 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Technologie informacyjno-komunikacyjne 27.06.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
882 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 27.06.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
883 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 28.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
884 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 28.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
885 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 28.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
886 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe prawo gospodarcze 28.06.2019 (Egzamin "1") 17:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
887 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo cywilne 28.06.2019 (Egzamin "1") 17:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
888 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 02.07.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
889 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 02.07.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
890 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 02.07.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
891 ZARZĄDZANIE - Filozofia nowożytna 26.06.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
892 ZARZĄDZANIE - Business English 26.062019 (konsultacje) 9:40 10:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
893 ZARZĄDZANIE - Business English 26.06.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
894 ZARZĄDZANIE - Biznes i negocjacje międzynarodowe 26.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
895 ZARZĄDZANIE - Analiza rynków zagranicznych 26.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
896 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 26.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
897 ZARZĄDZANIE - Business economics 27.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
898 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 27.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 239
899 ZARZĄDZANIE - Business economics 27.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
900 ZARZĄDZANIE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 27.06.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
901 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 28.06.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
902 ZARZĄDZANIE - Business economics 28.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
903 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 28.06.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
904 ZARZĄDZANIE - Business economics 28.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
905 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 28.06.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
906 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 01.07.2019 (Zaliczenie "1") 10:30 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
907 ZARZĄDZANIE - Modele gospodarcze we współczesnym świecie 02.07.2019 (Egzamin "1") 11:00 11:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
908 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 29.06.2019 (Zaliczenie "1") 15:30 17:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
909 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Analiza finansowa przedsiębiorstwa 29.06.2019 (Zaliczenie "1") 15:30 17:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
910 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Matematyka finansowa 30.06.2019 (Zaliczenie "1") 12:00 13:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
911 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Matematyka finansowa 30.06.2019 (Zaliczenie "1") 12:00 13:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
912 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 08.07.2019 (Egzamin "2") 9:30 12:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
913 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Nowoczesne interfejsy HMI 08.07.2019 (Egzamin "2") 9:30 12:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
914 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 08.07.2019 (Egzamin "2") 9:30 12:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
915 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie serwerowe dla Internetu Rzeczy 08.07.2019 (Egzamin "2") 9:30 12:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
916 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.07.2019 (konsultacje) 11:00 15:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
917 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.07.2019 (konsultacje) 11:00 15:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
918 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 03.07.2019 (konsultacje) 11:00 15:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
919 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 06.07.2019 (konsultacje) 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 124
920 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 06.07.2019 (konsultacje) 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
921 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 06.07.2019 (konsultacje) 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
922 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 06.07.2019 (konsultacje) 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
923 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 03.10.2019 8:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
924 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 04.10.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
925 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 05.10.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
926 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 05.10.2019 19:45 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
927 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 06.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
928 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 01.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
929 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 01.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
930 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 02.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
931 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 02.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
932 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 02.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
933 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 02.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
934 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 02.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
935 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 02.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
936 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 08.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
937 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 08.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
938 ZARZĄDZANIE - Język francuski 01.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
939 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 01.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
940 ZARZĄDZANIE - Język polski 01.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
941 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 03.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
942 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 04.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 232
943 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 04.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
944 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 04.10.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
945 ZARZĄDZANIE - Język francuski 08.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
946 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 08.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
947 ZARZĄDZANIE - Język polski 08.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
948 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 09.10.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
949 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 09.10.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
950 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 10.10.2019 8:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
951 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 11.10.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
952 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 09.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
953 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 09.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
954 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 09.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
955 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 09.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
956 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 09.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
957 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 09.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
958 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  11.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
959 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 15.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
960 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 15.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
961 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 09.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
962 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 11.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
963 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 11.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
964 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 11.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
965 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 11.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
966 ZARZĄDZANIE - Język francuski 15.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
967 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 15.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
968 ZARZĄDZANIE - Język polski 15.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
969 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 12.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
970 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 12.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
971 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  12.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
972 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 13.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
973 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  13.10.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
974 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 12.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
975 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 12.10.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
976 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 13.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
977 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 13.10.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
978 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 13.10.2019 19:45 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
979 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 17.10.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
980 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 17.10.2019 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
981 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 18.10.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
982 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 19.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
983 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 19.10.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
984 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 20.10.2019 14:45 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
985 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 16.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
986 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 16.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
987 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 16.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
988 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 16.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
989 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 16.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
990 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 16.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
991 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  18.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
992 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  18.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 440
993 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 22.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
994 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 22.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
995 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 17.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
996 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 18.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
997 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 18.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
998 ZARZĄDZANIE - Język francuski 22.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
999 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 22.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1000 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 27.10.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
1001 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 23.10.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1002 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 24.10.2019 8:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1003 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 23.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1004 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 23.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1005 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 23.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1006 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 23.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1007 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 23.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1008 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 23.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1009 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    25.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo międzynarodowe 25.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1011 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 29.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 29.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1013 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 24.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1014 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 24.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1015 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 24.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1016 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 25.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1017 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 25.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1018 ZARZĄDZANIE - Język francuski 29.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1019 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 29.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1020 ZARZĄDZANIE - Język polski 29.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1021 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 26.10.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1022 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 26.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1023 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 27.10.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1024 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 31.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1025 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 31.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1026 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 03.11.2019 14:45 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1027 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 30.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1028 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 30.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1029 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 30.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1030 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 30.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1031 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 30.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1032 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 30.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1033 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 30.10.2019 13:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1034 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  31.10.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1035 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 31.10.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1036 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 31.10.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1037 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  31.10.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1038 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 31.10.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1039 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 31.10.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1040 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 05.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1041 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 05.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1042 ZARZĄDZANIE - Język francuski 05.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1043 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 05.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1044 ZARZĄDZANIE - Język polski 05.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1045 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 10.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1046 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 10.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1047 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 10.11.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1048 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 08.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1049 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 06.11.2019 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1050 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 07.11.2019 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1051 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 06.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1052 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 06.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1053 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 06.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1054 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 06.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1055 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 06.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1056 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 06.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1057 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 06.11.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1058 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 06.11.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1059 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wybór rynku eksportowego: definicja i strategie 07.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1060 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo międzynarodowe 07.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1061 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    08.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1062 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  08.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1063 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo międzynarodowe publiczne 08.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1064 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 12.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1065 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 12.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1066 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 06.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1067 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 06.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
1068 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 07.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1069 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 08.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
1070 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 08.11.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
1071 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 08.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
1072 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 08.11.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1073 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 08.11.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1074 ZARZĄDZANIE - Język francuski 12.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1075 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 12.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1076 ZARZĄDZANIE - Język polski 12.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1077 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  09.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1078 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  09.11.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1079 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 09.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1080 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 09.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1081 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 10.11.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1082 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 10.11.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1083 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 14.11.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1084 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 15.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1085 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMYLACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 14.11.2019 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1086 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMYLACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 16.11.2019 16:25 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1087 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMYLACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 17.11.2019 14:45 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1088 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 13.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1089 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 13.11.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1090 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 13.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1091 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 13.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1092 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 13.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1093 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 13.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1094 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 14.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1095 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 14.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1096 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    15.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1097 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    15.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1098 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  15.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1099 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo międzynarodowe publiczne 15.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1100 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 19.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1101 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 19.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1102 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 15.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1103 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 15.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1104 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 15.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
1105 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 15.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
1106 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 15.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1107 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 15.11.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
1108 ZARZĄDZANIE - Język francuski 19.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1109 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 19.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1110 ZARZĄDZANIE - Język polski 19.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1111 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 23.11.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1112 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 20.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1113 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 20.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1114 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 20.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1115 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 20.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1116 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 20.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1117 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 20.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1118 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  21.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1119 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  21.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1120 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  22.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1121 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 22.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1122 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1123 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 26.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1124 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 26.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1125 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 20.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1126 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 20.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1127 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 20.11.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1128 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 21.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1129 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 21.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1130 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 22.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1131 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 22.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
1132 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 22.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1133 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 22.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1134 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 22.11.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1135 ZARZĄDZANIE - Język francuski 26.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1136 ZARZĄDZANIE - Język polski 26.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1137 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 23.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1138 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 24.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
1139 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 29.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1140 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 27.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1141 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 27.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1142 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 29.11.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1143 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 29.11.2019 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1144 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 30.11.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1145 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 30.11.2019 11:20 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1146 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 30.11.2019 13:50 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1147 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 27.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1148 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.11.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1149 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 27.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1150 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 27.11.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1151 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wybór rynku eksportowego: definicja i strategie 28.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1152 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 28.11.2019 11:20 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1153 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    29.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1154 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 29.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1155 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 29.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1156 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  29.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1157 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo międzynarodowe publiczne 29.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
1158 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1159 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 03.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1160 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 03.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1161 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 27.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1162 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 27.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1163 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie relacjami z klientami 27.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1164 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 27.11.2019 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1165 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 29.11.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
1166 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 29.11.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1167 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 29.11.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1168 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 29.11.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1169 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 29.11.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202,203
1170 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 29.11.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
1171 ZARZĄDZANIE - Język francuski 03.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1172 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 03.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1173 ZARZĄDZANIE - Język polski 03.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1174 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 03.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1175 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 08.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1176 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 08.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1177 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 04.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1178 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 04.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1179 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 04.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1180 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 04.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1181 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 04.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1182 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 04.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1183 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 04.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1184 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 04.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1185 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 05.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1186 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 05.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1187 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  06.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
1188 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 06.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1189 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 06.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1190 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 06.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1191 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 10.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1192 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 10.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1193 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 04.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
1194 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 04.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1195 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 06.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1196 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 06.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 442
1197 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 06.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1198 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 06.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1199 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 06.12.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1200 ZARZĄDZANIE - Język francuski 10.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1201 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 10.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1202 ZARZĄDZANIE - Język polski 10.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1203 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 10.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1204 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  07.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1205 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 07.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1206 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 07.12.2019 11:20 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1207 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 07.12.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1208 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 08.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1209 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 08.12.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1210 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 08.12.2019 18:05 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1211 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 12.12.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1212 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 13.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1213 INŻYNIER SYMULACJI I OPTYMALIZACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 14.12.2019 14:45 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1214 INŻYNIER SYMULACJI I OPTYMALIZACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 15.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1215 INŻYNIER SYMULACJI I OPTYMALIZACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 15.12.2019 16:25 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1216 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 11.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1217 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 11.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1218 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 11.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1219 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 11.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1220 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 11.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1221 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 11.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1222 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 11.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1223 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 11.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1224 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 12.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 327
1225 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    13.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1226 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  13.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
1227 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo międzynarodowe publiczne 13.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1228 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 13.12.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1229 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 17.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1230 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 17.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1231 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 11.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 329
1232 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie relacjami z klientami 11.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1233 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 11.12.2019 13:30 16:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1234 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 12.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1235 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 12.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1236 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 12.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1237 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 13.12.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1238 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 13.12.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1239 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 13.12.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1240 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 13.12.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1241 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 13.12.2019 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1242 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 13.12.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1243 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 13.12.2019 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1244 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 13.12.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1245 ZARZĄDZANIE - Język francuski 17.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1246 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 17.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1247 ZARZĄDZANIE - Język polski 17.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1248 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 21.12.2019 14:45 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1249 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 20.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1250 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 18.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1251 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 18.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1252 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 18.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1253 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 18.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1254 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 18.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1255 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 18.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1256 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 18.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1257 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 18.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1258 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  19.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1259 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wybór rynku eksportowego: definicja i strategie 19.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1260 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 19.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1261 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  19.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1262 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  20.12.2019 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 442
1263 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 20.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1264 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    20.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1265 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 18.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1266 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 18.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1267 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 18.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1268 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 18.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1269 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 18.12.2019 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1270 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 19.12.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1271 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 19.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1272 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 19.12.2019 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
1273 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 19.12.2019 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1274 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 19.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
1275 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 19.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1276 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 19.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1277 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 20.12.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1278 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 20.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1279 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie ryzykiem 20.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1280 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 20.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1281 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie relacjami z klientami 20.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1282 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 20.12.2019 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1283 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 20.12.2019 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1284 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  21.12.2019 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1285 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  21.12.2019 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1286 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 21.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1287 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 22.12.2019 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1288 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych z użyciem języka R 22.12.2019 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1289 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 21.12.2019 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1290 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 22.12.2019 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1291 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 04.01.2020 8:00 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1292 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja systemów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 05.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1293 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 05.01.2020 18:05 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1294 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 07.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1295 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 07.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1296 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 07.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1297 ZARZĄDZANIE - Język francuski 07.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1298 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 07.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1299 ZARZĄDZANIE - Język polski 07.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1300 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 07.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 240
1301 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 12.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1302 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 08.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1303 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 09.01.2020 8:00 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1304 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 08.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1305 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 08.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1306 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 08.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1307 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 08.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1308 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 08.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1309 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 08.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1310 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 08.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1311 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 08.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1312 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 09.01.2020 8:45 12:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1313 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 09.01.2020 9:40 12:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1314 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo międzynarodowe 09.01.2020 12:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1315 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 10.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1316 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 10.01.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1317 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 10.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1318 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 10.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1319 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo międzynarodowe 10.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
1320 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  10.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 332
1321 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1322 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 14.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1323 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 14.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1324 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1325 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1326 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 403
1327 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1328 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 09.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1329 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 09.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
1330 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 09.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1331 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 09.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1332 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 10.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1333 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 10.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1334 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 10.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1335 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 10.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1336 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 10.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1337 ZARZĄDZANIE - Język francuski 14.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1338 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 14.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1339 ZARZĄDZANIE - Język polski 14.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1340 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 14.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1341 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  11.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1342 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 11.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1343 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 11.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1344 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 11.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1345 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 12.01.2020 11:20 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1346 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 12.01.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1347 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 18.01.2020 8:00 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1348 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 16.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1349 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 17.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1350 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 18.01.2020 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1351 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania procesów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 19.01.2020 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1352 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów transportowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexTerm 19.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1353 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 15.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1354 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 15.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1355 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 15.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1356 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 15.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1357 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 15.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1358 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 15.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1359 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1360 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.01.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
1361 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  16.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1362 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 16.01.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1363 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 16.01.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1364 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo sieci i informacji  16.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1365 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 16.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Sił
1366 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 16.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1367 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    17.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1368 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  17.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1369 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    17.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1370 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  17.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1371 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 17.01.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1372 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Geografia polityczna i ekonomiczna (Political and economic geography) 21/01 (Egzamin "1") 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1373 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 21.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1374 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 21.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1375 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie relacjami z klientami 15.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1376 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 15.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1377 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 15/01 (Egzamin "0") 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1378 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 15/01 (Egzamin "0") 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1379 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 15.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1380 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 16.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1381 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 16.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
1382 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 16.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1383 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 16.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 227
1384 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 16.01.2020 13:50 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1385 ZARZĄDZANIE - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi 16.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1386 ZARZĄDZANIE - Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi 17.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1387 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 17.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 403
1388 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 17.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1389 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 17.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1390 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 17.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1391 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 17.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1392 ZARZĄDZANIE - Spotkanie organizacyje - dziekanat 21.01.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1393 ZARZĄDZANIE - Język francuski 21.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1394 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 21.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1395 ZARZĄDZANIE - Język polski 21.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1396 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 21.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1397 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 25.01.2020 14:45 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1398 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 26.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1399 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 26.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1400 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 23.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1401 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 24.01.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1402 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim Healthcare 25.01.2020 8:00 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1403 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 22.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1404 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 22.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1405 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 22.01.2020 (Egzamin "1") 11:20 12:20 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1406 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 22.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1407 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 22.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1408 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 22.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1409 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1410 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1411 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 22.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1412 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wychowanie fizyczne 23.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1413 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wybór rynku eksportowego: definicja i strategie 23.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1414 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 23.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1415 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Spotkanie organizacyje - dziekanat 23.01.2020 14:45 15:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1416 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Marketing międzynarodowy i export  24.01.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1417 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 24.01.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1418 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    24.01.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1419 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    24.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1420 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    24.01.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1421 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wybór rynku eksportowego: definicja i strategie 24.01.2020 (Egzamin "1") 18:00 19:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 130
1422 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 28.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1423 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 28.01.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1424 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 22.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1425 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 22.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
1426 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 23.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 403
1427 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie relacjami z klientami 24.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1428 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 24.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 405
1429 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 24.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
1430 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 24.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1431 ZARZĄDZANIE - Zintegrowane systemy zarządzania 24.01.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202, 203
1432 ZARZĄDZANIE - Rola lidera w organizacji 25.01.2020(zaliczenie warunkowe) 11:20 12:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 403
1433 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 28.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1434 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  26.01.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1435 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  26.01.2020 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1436 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 25.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1437 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 26.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1438 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1439 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1440 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 02.02.2020 8:00 21:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1441 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 02.02.20(Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 131
1442 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 02.02.20(Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 131
1443 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 29.01.2020 8:00 21:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1444 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1445 INŻYNIERIA INTERNETY RZECZY - Projekt zespołowy - Hackathon w Internecie Rzeczy 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1446 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Business Writing and Communication in English 29.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1447 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Business Writing and Communication in English 29.01.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1448 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Język obcy II - Niemiecki 29.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1449 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Język obcy II - Niemiecki 29.01.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1450 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Język hiszpański 29.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1451 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Język niemiecki 29.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1452 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Wychowanie fizyczne 30.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1453 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Wychowanie fizyczne 30.01.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1454 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Język polski 30.01.20(konsultacje) 12:20 12:20 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
1455 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Bezpieczeństwo międzynarodowe 30.01.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
1456 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Business Writing and Communication in English 31.01.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
1457 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Prawo międzynarodowe publiczne 31.01.20(Egzamin "1") 14:45 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 229
1458 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Bezpieczeństwo sieci i informacji  31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1459 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Bezpieczeństwo sieci i informacji  31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1460 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Technologie informacyjno-komunikacyjne 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1461 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Zarządzanie projektami 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1462 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Zarządzanie projektami 31.01.20(Zaliczenie "2") 17:00 19:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1463 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWY - Polityka i praktyki handlu międzynarodowego 03.02.20(Zaliczenie "2") 13:30 14:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1464 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 29.01.2020 15:30 18:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1465 ZARZĄDZANIE - Język polski 30.01.20 (konsultacje) 12:20 12:20 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
1466 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 02.02.20 (Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 131
1467 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 02.02.20 (Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 131
1468 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 02.02.20 (Zaliczenie "1") 17:10 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1469 ZARZĄDZANIE - Marketing międzynarodowy 02.02.20(Zaliczenie "1") 17:10 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1470 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  02.02.20(Egzamin "1") 15:05 16:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 130, 131
1471 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  02.02.20(Egzamin "1") 15:05 16:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD MAX 130, 131
1472 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 09.02.20(Zaliczenie "2") 14:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1473 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 09.02.20(Zaliczenie "2") 14:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1474 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 07.02.20(Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1475 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 07.02.20(Zaliczenie "1") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1476 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 05.02.20(konsultacje) 8:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1477 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 05.02.20(konsultacje) 8:00 10:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1478 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 05.02.20(konsultacje) 11:20 12:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 316
1479 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 05.02.20(Zaliczenie "1") 11:30 12:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1480 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 05.02.20(Zaliczenie "1") 11:30 12:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1481 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Techniki sprzedaży 05.02.20(Zaliczenie "1") 11:30 12:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1482 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 05.02.20(konsultacje) 12:00 12:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1483 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 05.02.20(konsultacje) 12:00 12:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1484 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Bezpieczeństwo międzynarodowe 05.02.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1485 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Geografia polityczna i ekonomiczna (Political and economic geography) 07.02.20(Egzamin "2") 8:00 8:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 222
1486 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    07.02.20(Egzamin "2") 8:00 9:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1487 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    07.02.20(Egzamin "2") 8:00 9:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1488 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Międzynarodowe rynki finansowe    07.02.20(Egzamin "2") 8:00 9:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1489 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 07.02.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1490 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Zarządzanie projektami 07.02.20(Zaliczenie "1") 10:25 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1491 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 08.02.20(konsultacje) 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1492 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 08.02.20(konsultacje) 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1493 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 05.02.20(konsultacje) 12:00 12:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1494 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 05.02.20(Egzamin "1") 12:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1495 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 05.02.2020 12:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1496 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 05.02.20(Zaliczenie "1") 14:45 17:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 328
1497 ZARZĄDZANIE - Trening menedżerski 06.02.20 (konsultacje) 17:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 344
1498 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 09.02.20(Zaliczenie "2") 14:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1499 ZARZĄDZANIE - Wizualizacja danych 09.02.20(Zaliczenie "2") 14:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1500 ZARZĄDZANIE - Zastosowanie metod statystycznych w biznesie 11.02.20(Zaliczenie "2") 9:00 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1501 ZARZĄDZANIE - Globalny system finansowy 11.02.20(Zaliczenie "2") 12:05 13:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 228
1502 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  08.02.20(Zaliczenie "2") 13:30 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 331
1503 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Metody analizy statystycznej  08.02.20(Egzamin "2") 13:30 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1504 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1505 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1506 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Prawo międzynarodowe publiczne 12.02.2020 (Egzamin "2") 11:00 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1507 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 14.02.2020 (konsultacje) 8:00 8:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1508 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji 14.02.2020 (konsultacje) 8:00 8:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1509 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 11:20 13:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1510 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 11:20 13:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1511 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 11:20 13:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1512 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 14.02.2020 (Zaliczenie "2") 11:20 13:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1513 ZARZĄDZANIE - Protokół dyplomatyczny 12.02.2020 (Egzamin "2") 11:00 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1514 ZARZĄDZANIE - Język francuski 14.02.2020 (Egzamin "2") 17:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 314
1515 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 15.02.2020 (konsultacje) 10:15 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1516 ZARZĄDZANIE - Dyplomacja ekonomiczna 15.02.2020 (konsultacje) 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza AUD C
1517 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie innowacjami 16.02.2020 (Zaliczenie "2") 12:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 002 Dziekanat
1518 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Geografia polityczna i ekonomiczna (Political and economic geography) 19.02.2020 (Egzamin "2") 13:00 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 318
1519 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 26.02.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1520 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 27.02.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1521 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.02.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1522 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.02.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1523 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 27.02.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 305
1524 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1525 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 03.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1526 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 03.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1527 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 26.02.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1528 ZARZĄDZANIE - Ograniczanie ryzyka w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw 27.02.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 321
1529 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 27.02.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 417
1530 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 27.02.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 223
1531 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 28.02.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1532 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 28.02.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1533 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 28.02.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1534 ZARZĄDZANIE - Język francuski 03.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1535 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 03.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1536 ZARZĄDZANIE - Język polski 03.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1537 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 29.02.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1538 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 29.02.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1539 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 04.03.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1540 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 04.03.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 122
1541 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 05.03.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1542 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 05.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1543 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 05.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1544 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 05.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 245
1545 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 05.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1546 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 05.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 230
1547 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 06.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 304
1548 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 10.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1549 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 10.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1550 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 10.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1551 ZARZĄDZANIE - Język francuski 05.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1552 ZARZĄDZANIE - Język polski 05.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1553 ZARZĄDZANIE - Strategie globalne firm międzynarodowych 05.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 123
1554 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 06.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1555 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 06.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Siłownia
1556 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 06.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1557 ZARZĄDZANIE - Strategie globalne firm międzynarodowych 06.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 221
1558 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 06.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1559 ZARZĄDZANIE - Język francuski 10.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1560 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 10.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1561 ZARZĄDZANIE - Język polski 10.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1562 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 11.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1563 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 12.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 218
1564 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 12.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1565 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 12.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1566 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 12.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 425
1567 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 12.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1568 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wykorzystywanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych 12.03.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1569 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 13.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1570 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 17.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1571 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 17.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1572 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 17.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1573 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 11.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 330
1574 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 11.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 313
1575 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 11.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1576 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 12.03.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 404
1577 ZARZĄDZANIE - Język francuski 12.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 319
1578 ZARZĄDZANIE - Język francuski 17.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 303
1579 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 17.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 315
1580 ZARZĄDZANIE - Język polski 17.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 302
1581 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 17.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 216
1582 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspiroane biologicznie 18.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1583 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspiroane biologicznie 19.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1584 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Projekt zespołowy 14.03.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1585 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 14.03.2020 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 202
1586 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM 14.03.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1587 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 15.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1588 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 15.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 414
1589 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 14.03.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 309
1590 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 15.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 231
1591 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 14.03.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 402
1592 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 14.03.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1593 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 14.03.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1594 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  15.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 441
1595 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 15.03.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 203
1596 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 15.03.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza 324
1597 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 18.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1598 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy 2 - hiszpański 19.03.2020 9:40 11:20 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1599 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 20.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1600 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 25.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1601 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 25.03.2020 14:00 17:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1602 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy 2 - hiszpański 26.03.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1603 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.03.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1604 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 27.03.2020 14:00 17:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza ONLINE
1605 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 22.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1606 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 23.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1607 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 23.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1608 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 23.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1609 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 23.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1610 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Dokumenty w handlu zagranicznym 23.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1611 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 23.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1612 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 24.04.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1613 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metodyka pisania pracy dyplomowej 24.04.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1614 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 24.04.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1615 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metodyka pisania pracy dyplomowej 24.04.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1616 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 24.04.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1617 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 24.04.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1618 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 28.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1619 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 28.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1620 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 28.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1621 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 29.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1622 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 29.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1623 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 29.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1624 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 29.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1625 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 29.04.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1626 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 29.04.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1627 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 30.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1628 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 30.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1629 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 30.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1630 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 30.04.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1631 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 30.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1632 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 30.04.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1633 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 05.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1634 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 05.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1635 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 05.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1636 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 05.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1637 ZARZĄDZANIE - Biznes w Azji  22.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1638 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 22.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1639 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 22.04.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1640 ZARZĄDZANIE - Dokumenty w handlu międzynarodowym 22.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1641 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 22.04.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1642 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 23.04.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1643 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 23.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1644 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 23.04.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1645 ZARZĄDZANIE - Etykieta biznesowa w środowisku międzynarodowym 23.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1646 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 23.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1647 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 24.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1648 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 24.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1649 ZARZĄDZANIE - Dokumenty w handlu międzynarodowym 24.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1650 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 24.04.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1651 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 24.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1652 ZARZĄDZANIE - Język francuski 28.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1653 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 28.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1654 ZARZĄDZANIE - Język polski 28.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1655 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 29.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1656 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 29.04.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1657 ZARZĄDZANIE - Ograniczanie ryzyka w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw 30.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1658 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 30.04.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1659 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 30.04.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1660 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 30.04.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1661 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 30.04.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1662 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 30.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1663 ZARZĄDZANIE - Język francuski 05.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1664 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 05.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1665 ZARZĄDZANIE - Język polski 05.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1666 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM 25.04.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1667 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 25.04.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1668 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 25.04.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1669 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 26.04.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1670 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 25.04.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Online
1671 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 06.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk
1672 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 06.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-bez
1673 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 06.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1674 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 07.05.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting zrealizowane
1675 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 07.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1676 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 07.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1677 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 07.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1678 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 07.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1679 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 07.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1680 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 07.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1681 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 07.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1682 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 08.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak
1683 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 08.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak
1684 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 08.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak
1685 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 08.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak
1686 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 12.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1687 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 12.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1688 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 12.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1689 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 12.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1690 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 06.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1691 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 06.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1692 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 06.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1693 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 07.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1694 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 07.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1695 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych 08.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1696 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.05.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-tulipan
1697 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 08.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1698 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 08.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk
1699 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 08.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - link zostanie wysłany przez wykładowcę
1700 ZARZĄDZANIE - Język francuski 12.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1701 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 12.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1702 ZARZĄDZANIE - Język polski 12.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1703 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 12.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1704 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 13.05.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1705 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 13.05.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1706 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 13.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1707 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.05.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1708 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 14.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1709 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 14.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1710 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 14.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1711 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 14.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1712 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 14.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1713 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 14.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1714 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 14.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1715 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1716 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 15.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1717 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1718 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 15.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1719 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 19.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1720 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 19.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1721 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 19.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1722 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 19.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1723 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 19.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1724 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 13.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1725 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 13.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1726 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 13.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1727 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 13.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1728 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 13.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1729 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 14.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1730 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 14.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-kot kod ID:238-462-871
1731 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 14.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1732 ZARZĄDZANIE - Ograniczanie ryzyka w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw 14.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting zrealizowane w okresie 12.03-21.04.2020
1733 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 15.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-bez kod ID:928-793-354
1734 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 15.05.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-bez kod ID:928-793-354
1735 ZARZĄDZANIE - Język francuski 19.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1736 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 19.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1737 ZARZĄDZANIE - Język polski 19.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1738 Analiza danych biznesowych 16.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1739 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Projekt zespołowy 16.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1740 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Projekt zespołowy 16.05.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1741 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 17.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1742 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 16.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1743 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 16.05.2020 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1744 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 17.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1745 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 16.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1746 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 16.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1747 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  17.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1748 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 20.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1749 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 20.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-tulipan kod ID:998-831-783
1750 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 21.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1751 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 21.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1752 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 21.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1753 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 21.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1754 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 21.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1755 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 21.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1756 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 21.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1757 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 22.05.2020 8:45 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1758 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 22.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1759 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 22.05.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1760 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 22.05.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk kod ID:722-638-298
1761 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 26.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1762 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 26.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1763 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 26.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1764 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 20.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1765 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 20.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1766 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 20.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1767 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 20.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-kot kod ID:238-462-871
1768 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 20.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1769 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 21.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1770 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 21.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1771 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 21.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1772 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 21.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1773 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 22.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1774 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych 22.05.2020 11:30 14:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1775 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 22.05.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1776 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 22.05.2020 14:35 16:05 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1777 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 22.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1778 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 22.05.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-tulipan kod ID:998-831-783
1779 ZARZĄDZANIE - Język francuski 26.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1780 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 26.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1781 ZARZĄDZANIE - Język polski 26.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1782 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 26.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1783 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 27.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1784 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 27.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk kod ID:722-638-298
1785 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 27.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-roza kod ID:911-427-241
1786 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 27.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk kod ID:722-638-298
1787 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Dokumenty w handlu zagranicznym 27.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1788 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 28.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1789 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 28.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1790 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 28.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1791 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 28.05.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1792 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 28.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1793 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 28.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1794 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 28.05.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1795 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 28.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-krokus kod ID:963-924-828
1796 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 28/05 (Zaliczenie "1") 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1797 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Kreatywne rozwiązywanie problemów 28/05 (Zaliczenie "1") 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1798 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 29.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1799 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 29.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1800 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 29.05.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-kot kod ID:238-462-871
1801 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 02.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1802 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 02.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1803 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 02.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1804 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 02.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1805 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 03.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1806 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 03.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1807 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 03.06.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1808 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 04.06.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1809 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 04.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1810 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 04.06.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1811 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 04.06.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1812 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 04.06.2020 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1813 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 05.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1814 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 05.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1815 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 05.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1816 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 09.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1817 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 09.06.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1818 ZARZĄDZANIE - Biznes w Azji  27.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1819 ZARZĄDZANIE - Design thinking - trening kreatywności 27.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1820 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 27.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1821 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 27.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1822 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 27.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1823 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 28.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1824 ZARZĄDZANIE - Dokumenty w handlu międzynarodowym 28.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1825 ZARZĄDZANIE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 28.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1826 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 29.05.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1827 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych 29.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1828 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 29.05.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1829 ZARZĄDZANIE - Etykieta biznesowa w środowisku międzynarodowym 29.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1830 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 29.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk kod ID:722-638-298
1831 ZARZĄDZANIE - Psychologia zarządzania 29.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1832 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 29.05.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lis kod ID:816-254-147
1833 ZARZĄDZANIE - Ograniczanie ryzyka w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw 30/05 (Zaliczenie "1") 19:45 22:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1834 ZARZĄDZANIE - Język francuski 02.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1835 ZARZĄDZANIE - Język niemiecki 02.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1836 ZARZĄDZANIE - Język polski 02.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1837 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 03/06 (Zaliczenie "1") 8:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1838 ZARZĄDZANIE - Praktyczne aspekty przygotowywania danych 03/06 (Zaliczenie "1") 8:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1839 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 03/06 (Zaliczenie "1") 8:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1840 ZARZĄDZANIE - Przetwarzanie analityczne danych biznesowych 03.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lis kod ID:816-254-147
1841 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 03.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1842 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 03.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1843 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 04.06.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1844 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 04/06 (Zaliczenie "1") 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1845 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie operacyjne 04.06.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1846 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych 05/06 (Egzamin "0") 10:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1847 ZARZĄDZANIE - Język francuski 09/06 (Zaliczenie "0") 10:00 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1848 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 31.05.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1849 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 31.05.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1850 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 06/06 (Zaliczenie "1") 8:00 20:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1851 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 07.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1852 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 07.06.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1853 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 30.05.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1854 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 30.05.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1855 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 31.05.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1856 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 30.05.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1857 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 30.05.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1858 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM 30.05.2020 18:05 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1859 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM 31.05.2020 14:40 17:40 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1860 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM 07.06.2020 9:40 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1861 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 10.06.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1862 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 10.06.2020 10:25 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1863 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 10.06.2020 13:05 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1864 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 10.06.2020 13:05 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lew kod ID:927-154-812
1865 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 10/06 (Zaliczenie "1") 16:30 17:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1866 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 10/06 (Zaliczenie "1") 16:30 17:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1867 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 10/06 (Egzamin "1") 18:05 20:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1868 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 12.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting KWIATY https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak kod ID:124-222-329
1869 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 12.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1870 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 12.06.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1871 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 12.06.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1872 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 12.06.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1873 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Dokumenty w handlu zagranicznym 14/06 (Zaliczenie "1") 13:50 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1874 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Dokumenty w handlu zagranicznym 14/06 (Zaliczenie "1") 13:50 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1875 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 16.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1876 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 16.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1877 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 16.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1878 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 16.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1879 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 16/06 (Egzamin "1") 10:00 11:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1880 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 16.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1881 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 16.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1882 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 11/06 (Zaliczenie "1") 10:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie średniej ocen różnych aktywności studenta
1883 ZARZĄDZANIE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 11/06 (Zaliczenie "1") 10:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie średniej ocen różnych aktywności studenta
1884 ZARZĄDZANIE - Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych 12/06 (Egzamin "1") 10:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1885 ZARZĄDZANIE - Biznes w Azji  14/06 (Zaliczenie "1") 13:50 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1886 ZARZĄDZANIE - Dokumenty w handlu międzynarodowym 14/06 (Zaliczenie "1") 13:50 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1887 ZARZĄDZANIE - Etykieta biznesowa w środowisku międzynarodowym 14/06 (Zaliczenie "1") 13:50 14:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1888 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 15/06 (Zaliczenie "1") 13:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1889 ZARZĄDZANIE - Wychowanie fizyczne 15/06 (Zaliczenie "1") 13:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1890 ZARZĄDZANIE - Język francuski 16/06 (Zaliczenie "1") 10:00 13:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1891 ZARZĄDZANIE - Seminarium magisterskie 16.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1892 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 14/06 (Zaliczenie "1") 18:05 21:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie średniej ocen różnych aktywności studenta
1893 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Uczenie maszynowe i głębokie uczenie (deep learning) 14/06 (Zaliczenie "1") 18:05 21:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie średniej ocen różnych aktywności studenta
1894 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 17.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1895 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 17.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1896 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 17.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1897 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 17.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1898 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 18.06.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1899 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 18.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1900 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 18.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1901 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 18.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1902 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 18.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1903 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 18/06 (Zaliczenie "1") 14:30 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1904 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 18/06 (Zaliczenie "1") 14:30 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: projekt indywidualny
1905 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 18.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1906 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 19.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1907 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 19/06 (Zaliczenie "1") 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1908 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 19/06 (Zaliczenie "1") 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1909 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 19.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
1910 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 23.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1911 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 23.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1912 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 20.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1913 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 20.06.2020 13:05 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1914 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 20.06.2020 14:45 16:15 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-byk kod ID:599-596-858
1915 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wprowadzenie do metod eksploracji danych 20.06.2020 16:25 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma kontakt mailowy
1916 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Język Python w przetwarzaniu danych i eksploracji danych internetowych 21.06.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1917 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Statystyka matematyczna i język R  21.06.2020 9:40 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1918 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 24.06.2020 8:00 9:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1919 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 24.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1920 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 24.06.2020 (Egzamin "0") 9:40 11:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1921 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 24.06.2020 (Egzamin "0") 9:40 11:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1922 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 24.06.2020 (Egzamin "0") 9:40 11:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1923 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 24.06.2020 11:20 14:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1924 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 25.06.2020 9:40 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1925 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 25.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1926 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 25.06.2020 (Zaliczenie "1") 13:00 14:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1927 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 25.06.2020 (Zaliczenie "1") 14:30 15:30 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1928 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 26.06.2020 8:00 11:10 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Online WSB
1929 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.06.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1930 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.06.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1931 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 26.06.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1932 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 26.06.2020 (Zaliczenie "2") 9:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1933 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 26.06.2020 16:25 19:35 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-kot kod ID:238-462-871
1934 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 30.06.2020 11:20 12:50 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma Zoom - http://www.wsb.edu.pl/linki
1935 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 30.06.2020 14:45 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1936 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 12:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1937 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 0:00 23:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1938 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Analiza danych biznesowych 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 0:00 23:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1939 ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - Projekt zespołowy 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 12:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1940 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 10:00 11:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1941 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 28.06.2020 (Zaliczenie "1") 12:00 18:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1942 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 27.06.2020 (Zaliczenie "1") 8:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1943 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów i dżwięku 27.06.2020 (Zaliczenie "1") 8:00 16:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Platforma online WSB
1944 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 02.07.2020 (Egzamin "1") 10:00 12:25 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1945 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 02.07.2020 (Egzamin "1") 10:00 12:25 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1946 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Metody statystyczne w biznesie 02.07.2020 (Egzamin "1") 10:00 12:25 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1947 ZARZĄDZANIE - Systemy wspomagania decyzji 04.07.2020 (Zaliczenie "2") 8:00 8:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1948 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Wizualizacja danych 04.07.2020 (Zaliczenie "2") 8:00 8:45 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej dostarczonej mailem lub na platformie OnlineWSB
1949 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej 09.07.2020 (Egzamin "1") 17:10 17:55 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Z: egzamin testowy na Platformie OnlineWSB (MOODLE)
1950 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 11.07.2020 (konsultacje) 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1951 ZARZĄDZANIE - Strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych 11.07.2020 (konsultacje) 11:00 12:00 Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza Clickmeeting ZWIERZĘTA https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-pies kod ID:684-767-191
1952 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 03.10.2020 13:05 16:15 Zajęcia online  Platforma Teams 13
1953 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 04.10.2020 8:00 11:10 Zajęcia online  Platforma Teams 11
1954 STOSUNKI MIDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 01.10.2020 8:00 11:10 Zajęcia online  Platforma Teams 17
1955 STOSUNKI MIDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 01.10.2020 11:20 14:35 Zajęcia online  Platforma Teams 16
1956 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Programowanie w języku Python 10.10.2020 9:40 12:50 Zajęcia zdalne Platforma Teams 29
1957 INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY - Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry Pi  11.10.2020 8:00 11:10 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1958 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 09.10.2020 11:20 14:35 Zajęcia zdalne Platforma Teams 18
1959 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 07.10.2020 8:00 11:10 Zajęcia zdalne Platforma Teams 20
1960 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 07.10.2020 11:20 14:35 Zajęcia zdalne Platforma Teams 20
1961 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 07.10.2020 11:20 14:35 Zajęcia zdalne Platforma Teams 19
1962 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 07.10.2020 11:20 14:35 Zajęcia zdalne Platforma Teams 18
1963 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 07.10.2020 13:05 15:30 Zajęcia zdalne Platforma Teams 17
1964 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 09.10.2020 13:05 14:35 Zajęcia zdalne Platforma Teams 14
1965 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 09.10.2020 14:45 17:55 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1966 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 13.10.2020 14:45 17:55 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1967 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 13.10.2020 14:45 17:55 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1968 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 13.10.2020 14:45 17:55 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1969 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 13.10.2020 14:45 17:55 Zajęcia zdalne Platforma Online WSB
1970 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 10.10.2020 13:05 16:15 Zajęcia zdalne Platforma Teams 38
1971 Inżynier Optymalizacji i Symulacji - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 14.10.2020 09:40 12:50 Online Platforma Teams 08
1972 Inżynier Optymalizacji i Symulacji - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 15.10.2020 11:20 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
1973 Inżynier Optymalizacji i Symulacji - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 16.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
1974 Inżynier Optymalizacji i Symulacji - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 17.10.2020 14:45 19:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
1975 Inżynier Optymalizacji i Symulacji - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 18.10.2020 08:00 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
1976 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 14.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 17
1977 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 14.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 20
1978 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 14.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 18
1979 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 14.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 20
1980 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 14.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 19
1981 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 14.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 18
1982 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 14.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 17
1983 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 14.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 26
1984 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.10.2020 08:00 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1985 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 15.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1986 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Wykład Joel Sepulveda 16.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 13
1987 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 16.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1988 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 20.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1989 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 20.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1990 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 20.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1991 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 20.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
1992 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 22.10.2020 11:20 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
1993 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 23.10.2020 8:00 11:10 Online Platforma wirtualne laboratorium
1994 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 21.10.2020 13:05 15:30 Online Platforma Teams 17
1995 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 21.10.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 10
1996 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 21.10.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 36
1997 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.10.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 19
1998 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 22.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 16
1999 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 23.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2000 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 27.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2001 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 27.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2002 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2003 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 27.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2004 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 24.10.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 32
2005 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 24.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 13
2006 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 25.10.2020 9:40 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2007 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 25.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 06
2008 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 25.10.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 30
2009 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 29.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
2010 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 30.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma wirtualne laboratorium
2011 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 28.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 20
2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 28.10.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 18
2013 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 28.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 19
2014 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 28.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 18
2015 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 28.10.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 17
2016 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 28.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 26
2017 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 29.10.2020 8:00 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2018 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 29.10.2020 8:00 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2019 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 29.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2020 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 29.10.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2021 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 29.10.2020 14:45 16:15 Online Platforma Teams 29
2022 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekspansja na rynek amerykański - elementy strategii 30.10.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 03
2023 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 03.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2024 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 03.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2025 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 03.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2026 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 03.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2027 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 04.11.2020 13:05 16:15 Online Platforma Teams 02
2028 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 05.11.2020 8:00 12:50 Online Platforma Teams 26
2029 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 07.11.2020 9:40 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
2030 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 07.11.2020 16:25 17:55 Online Platforma wirtualne laboratorium
2031 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 08.11.2020 8:00 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
2042 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 07.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 29
2043 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 07.11.2020 15:30 17:10 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 09
2044 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 08.11.2020 8:00 9:30 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 03
2045 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Lean management w produkcji i usługach 08.11.2020 11:20 12:50 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 07
2032 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 04.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 15
2033 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 04.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 20
2034 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 04.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 19
2035 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 04.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 18
2036 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 04.11.2020 13:05 15:30 Online Platforma Teams 17
2037 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 04.11.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 22
2038 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 04.11.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 37
2039 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 05.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 33
2040 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 06.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 25
2041 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekspansja na rynek amerykański - elementy strategii 06.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2042 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 12.11.2020 11:20 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
2043 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 13.11.2020 9:40 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
2044 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 15.11.2020 9:40 12:50 Online Platforma Teams 23
2045 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 14.11.2020 8:00 9:30 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 04
2046 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Lean management w produkcji i usługach 14.11.2020 9:40 11:10 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 05
2047 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 15.11.2020 8:00 9:30 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 04
2048 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Lean management w produkcji i usługach 15.11.2020 16:25 19:35 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 04
2049 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 14.11.2020 11:20 14:35 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2050 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 15.11.2020 9:40 12:50 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2051 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 15.11.2020 14:45 17:55 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2052 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - CIESZYN - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 14.11.2020 18:05 19:35 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 07
2053 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 12.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 19
2054 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 12.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 16
2055 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ochrona własności intelektualnej 13.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2056 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 17.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 10
2057 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 17.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2058 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 17.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2059 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 17.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2060 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 17.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2061 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 14.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
2062 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 14.11.2020 14:45 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
2063 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 14.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 28
2064 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 15.11.2020 11:20 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
2065 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 15.11.2020 13:05 16:15 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2066 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 19.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
2067 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 20.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
2068 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania FloWorks 21.11.2020 11:20 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
2069 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem dyskretnego oprogramowania symulacyjnego FlexSim 21.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma wirtualne laboratorium
2070 INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Podstawy modelowania i symulacji procesów dyskretnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim 22.11.2020 8:00 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
2071 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 18.11.2020 9:40 12:50 Online Platforma Teams 28
2072 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 18.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 20
2073 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 18.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 19
2074 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 18.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 18
2075 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 18.11.2020 13:05 15:30 Online Platforma Teams 17
2076 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 18.11.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 07
2077 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 18.11.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 25
2078 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 18.11.2020 15:30 18:50 Online Platforma Teams 34
2079 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 19.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2080 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 19.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2081 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 19.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2082 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Strategie biznesowe na rynku azjatyckim 19.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2083 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 19.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 19
2084 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Globalna strategia biznesowa  20.11.2020 10:25 12:50 Online Platforma Teams 30
2085 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 20.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 07
2086 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ochrona własności intelektualnej 20.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2087 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 24.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 20
2088 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 24.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2089 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 24.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2090 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 24.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2091 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 24.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2092 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 21.11.2020 9:40 11:10 Online Platforma Teams 03
2093 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 21.11.2020 13:05 16:15 Online Platforma Teams 23
2094 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 22.11.2020 8:00 9:30 Online Platforma Teams 26
2095 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - DĄBROWA GÓRNICZA - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 22.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 29
2096 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 21.11.2020 8:00 9:30 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 05
2097 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 21.11.2020 16:25 19:35 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 10
2098 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 22.11.2020 8:00 11:10 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 09
2099 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - ŻYWIEC - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 22.11.2020 16:25 19:35 Online Żywiec Platforma Microsoft Teams 02
2100 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH -  KRAKÓW - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 21.11.2020 8:00 9:30 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 05
2101 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH -  KRAKÓW - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 22.11.2020 9:40 11:10 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 06
2102 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH -  KRAKÓW - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 22.11.2020 11:20 12:50 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 07
2103 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH -  KRAKÓW - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 22.11.2020 16:25 19:35 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 16
2104 INZYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI - Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FloWorks 25.11.2020 13:05 16:15 Online Platforma wirtualne laboratorium
2105 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 25.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 06
2106 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Francuski 25.11.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 17
2107 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Hiszpański 25.11.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 20
2108 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język obcy II - Niemiecki 25.11.2020 11:20 12:50 Online Platforma Teams 18
2109 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 25.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 20
2110 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 25.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 19
2111 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 25.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 18
2112 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 25.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Teams 17
2113 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - E-marketing 25.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 08
2114 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.11.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 19
2115 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Business Writing and Communication in English 26.11.2020 11:20 14:35 Online Platforma Teams 16
2116 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Globalna strategia biznesowa  26.11.2020 14:45 17:10 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2117 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Organizacja, koordynacja i kontrola marketingu międzynarodowego 27.11.2020 8:45 12:05 Online Platforma Teams 36
2118 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Globalna strategia biznesowa  27.11.2020 12:05 14:35 Online Platforma Teams 33
2119 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Ekspansja na rynek amerykański - elementy strategii 27.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 03
2120 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Seminarium dyplomowe 01.12.2020 8:00 11:10 Online Platforma Teams 04
2121 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Organizacja, koordynacja i kontrola marketingu międzynarodowego 01.12.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2122 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Organizacja, koordynacja i kontrola marketingu międzynarodowego 01.12.2020 11:20 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2123 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język francuski 01.12.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2124 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język hiszpański 01.12.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2125 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język niemiecki 01.12.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2126 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Język polski 01.12.2020 14:45 17:55 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2127 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Metody i algorytmy inspirowane biologicznie 28.11.2020 8:00 12:50 Online Platforma wirtualne laboratorium
2128 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Systemy wspomagania decyzji 28.11.2020 13:05 14:35 Online Platforma Online WSB (Moodle)
2129 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 28.11.2020 14:45 17:55 Online Platforma Teams 22
2130 INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE - Praktyczne aspekty przygotowania danych 29.11.2020 16:25 19:35 Online Platforma Teams 25
2131 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji 28.11.2020 11:20 14:35 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2132 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Lean management w produkcji i usługach 28.11.2020 18:05 21:15 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2133 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - KRAKÓW - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 29.11.2020 13:50 14:35 Online Kraków Microsoft Teams - http://www.wsb.edu.pl/linki
2134 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH - CIESZYN - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę Six Sigma 29.11.2020 9:40 12:50 Online Cieszyn Platforma Microsoft Teams 19


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji