Informacje

Szkolenia interpersonalne

Szkolenia interpersonalne

Szkolenia interpersonalne to jedne z najbardziej popularnych na rynku szkoleniowym, ale też jedne z najbardziej pożądanych i dających największa przewagę konkurencyjną. Warto o nie zadbać i poszerzać swoja inteligencję emocjonalną. Stąd tak duży nacisk jest położony właśnie na te zagadnienia, które obejmują nasze warsztaty.

 

Komunikacja interpersonalna

Skuteczna komunikacja jest fundamentem dobrego funkcjonowania w świecie i w biznesie. Studencie, jeżeli zależy Ci na tym, aby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się zapraszamy na szkolenie, na którym uczestnicy:

 • poznają sposoby zachowania i komunikacji, które dominują w ich relacjach interpersonalnych,
 • będą doskonalić umiejętności rozpoznawania i reagowania na swojego odbiorcę,
 • nauczą się wykorzystywać  narzędzia aktywnego słuchania,
 • będą ćwiczyć interpretację komunikatu na różnych jego warstwach,
 • poznają techniki usprawniające umiejętność komunikowania się z różnymi typami osób.

Udział w warsztacie pozwoli Ci znaleźć własny, optymalny, sposób komunikacji sprzyjającej budowaniu pozytywnych i trwałych relacji z innymi ludźmi.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy – nauka przez doświadczenie, dzięki zastawaniu aktywnych metod warsztatowych.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w warsztacie.

 

Ilość godzin:8h

Okres realizacji: 2019 r.
Współpraca zespołowa

Szkolenie „Współpraca zespołowa” skierowane jest do studentów, którym zależy na opanowaniu umiejętności skutecznej pracy w grupie – studenckiej, projektowej czy pracowniczej.

 

Uczestnicy warsztatu w trakcie szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat zespołu, jego budowy i funkcjonowania, a także:

 • zapoznać się z koncepcją ról zespołowych,
 • zidentyfikować własną, wiodącą rolę w grupie,
 • dowiedzieć się, jak efektywnie współpracować z osobami reprezentującymi inne role,
 • wykształcić zachowania sprzyjające pracy zespołu i rozwiązywaniu konfliktów w oparciu o współpracę,
 • nauczyć się zachowania sprzyjającego dobremu porozumiewaniu się.

Jest to szkolenie podnoszące świadomość roli zespołów w pracy twórczej, projektowej oraz pozwalające określić własny wkład w efekty pracy grupowej.

Jakie mogą być korzyści płynące z pracy zespołowej możesz zobaczyć tutaj:

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0

 

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu, który może być cennym dokumentem w trakcie procesów rekrutacyjnych.

 

Ilość godzin: 8 h

Okres realizacji: 2019 r.

 Zarządzanie czasem

Czy wiesz, czym jest Pomodoro? Jeśli kojarzy Ci się ze znaną techniką zarzadzania sobą i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pomidor i Pomodoro pomogą Ci efektywniej wykorzystać Twój czas zapisz się na szkolenie, podczas którego:

 • nauczysz się umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów dzięki różnym narzędziom takim jak tablica Eisenhowera czy koncepcja MBO,
 • poznasz zasadę Pareto, zgodnie z którą dowiesz się, które 20 % Twoich działań przynosi Ci 80% efektów i na nich skupisz swoje działania,
 • zidentyfikujesz tzw. złodziei czasu,
 • wdrożysz skuteczne dla Ciebie techniki efektywnej pracy.

Szkolenie to pozwoli Ci skoncentrować się na Twoich mocnych stronach w zakresie efektywności osobistej. Nauka tej niezwykle przydatnej umiejętności to klucz do wydajności własnej jak również do sprawnej realizacji pracy zawodowej zarówno indywidualnej jak i zespołowej.

 

Wykorzystaj swój czas i zapisz się już teraz!

 

 

Biorąc udział w szkoleniu zyskujesz zaświadczenie, które z pewnością da potencjalnemu pracodawcy gwarancję, że jesteś osobą efektywną i potrafisz zarządzać sobą w czasie.

 

Ilość godzin:8h

Okres realizacji: 2019 r.

 Problem solving         

Problem solving jest jedną z popularnych metod zarządzania jakością. Jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest Lean management, który jest skoncentrowany na poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Wiedza, którą mamy i zdobywamy ma być przede wszystkim użyteczna, ma służyć generowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

 

Szkolenie „Problem Solving” realizowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji to szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi, podczas którego studenci zdobędą tak ważną w procesie poszukiwania pracy, odbywania praktyk, staży czy pierwszej pracy umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze technicznym, jakościowym i wydajnościowym.

 

Szkolenie „Problem solving” jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą się nauczyć zasad klarownego opisu problemów oraz znajdowania i porządkowania ich przyczyn źródłowych.

 

Więcej o skutecznych metodach można przeczytać tutaj:

http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/problem-solving

 

Słuchacze tego kursu poznają na konkretnych przykładach (analiza case study) metody rozwiązywania problemów:

 • PDCA,
 • wykres Ishikawy,
 • metoda 5 WHY,
 • metaplan,
 • burza mózgów (standardowa, moderowana).

Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z metodologią rozwiązywania problemów (Problem Solving) oraz różnicami między trzema najczęściej używanymi metodologiami: Problem Solving, Raport A3, Metoda 8D.

 

Warsztat ten pozwala skoncentrować się na poszukiwaniu najbardziej skutecznych rozwiązań unikając walki z objawami problemów pojawiających się w projektach. Udział w tym szkoleniu da uczestnikom wiedzę o tym, jak wprowadzać zmiany i zmotywuje ich do poszukiwania kreatywnych sposobów tam, gdzie nie są one dostrzegane.

 

Kompetencje w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów będą potwierdzone poprzez wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

Ilość godzin: 8h

Okres realizacji: 2019 r.

 


 

 Komunikacja z pacjentem

Badania pokazują, że udzielane pacjentom przez personel medyczny wsparcie psychologiczne poprzez odpowiednią rozmowę z pacjentem istotnie wpływało na szybkość ich powrotu do zdrowia, mniejszą ilość powikłań po zabiegach, większą otwartość pacjentów w wyrażaniu swoich obaw i emocji oraz ilość zapamiętywanych przez nich zaleceń medycznych.

 

Budowanie wizerunku wiarygodnego specjalisty pochylającego się z uwagą i opieką nad problemem pacjenta to podstawowa troska obecnych i przyszłych adeptów sztuki fizjoterapeutycznej.

 

Aby lepiej zrozumieć pacjentów niezbędne jest stworzenie pozytywnego i pełnego zaufania klimatu podczas kontaktu z pacjentem. Tej trudnej sztuki będziecie się mogli nauczyć w trakcie praktycznego warsztatu obejmującego tak ważne w pracy zagadnienia jak:

 • komunikacja jako narzędzie budowania pozytywnego nastawienia,
 • błędy w komunikacji jako przyczyna zmniejszenia efektywności prowadzonej terapii,
 • metody usprawniające komunikację werbalną i niewerbalną,
 • identyfikacja najważniejszych barier w komunikacji z pacjentem,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych na drodze do porozumienia.

 

Najlepszym potwierdzeniem zdobytych przez was umiejętności będą pełne zrozumienia i pozytywnego klimatu kontakty z waszymi pacjentami, a my zagwarantujemy wam solidną dawkę wiedzy w tym zakresie i potwierdzimy jej zdobycie dając wam zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Ilość godzin: 6h

Okres realizacji: 2019 r.

 

Zapisz sie na szkolenie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji