Szkolenia certyfikowane

Szkolenia certyfikowane

Wśród szkoleń proponowanych w ofercie znajdują się szkolenia dla studentów kierunków: Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Zarządzania.

 

Modelarz symulacji Flex Sim kurs podstawowy

Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania do symulacji studenci Akademii WSB zdobędą praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

 

FlexSim Simulation Software jest oprogramowaniem symulacyjnym przeznaczonym do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Wyjątkowość oprogramowania FlexSim i tym samym szkolenie pozwala na wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. modelowania i symulacji procesów, których obecnie na rynku pracy brakuje, a których coraz częściej poszukują przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne czy usługowe. Po odbyciu kursu uczestnik zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstawowych modeli w środowisko FlexSim przy wykorzystaniu menu, list rozwijanych i pól tekstowych. Uczestnik zdobywa umiejętności z podstawy budowania i nawigacji modeli FlexSim. Użytkownik potrafi zbudować proste modele produkcyjne i logistyczne przy wykorzystaniu podstawowych obiektów bibliotek FlexSim.

 

Studenci Inżynierii Zarządzania zdobędą wiedzę i umiejętności jak korzystać z narzędzia, które pozwoli i ułatwi wprowadzanie ciągłych usprawnień w celu zapewnienia najwyższej jakości i terminowości realizacji zleceń w branży przemysłowej. FlexSim wspomaga prototypowanie linii produkcyjnych, tworzenie optymalnych harmonogramów, dogłębną analizę i optymalizację procesów. Dzięki FlexSimowi firmy obniżają koszty działalności, podnoszą efektywność produkcji i zdobywają kolejne szczeble doskonałości.

 

Studenci zdobędą umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy obciążenia linii produkcyjnej;
 • analizy zasadności implementacji zrobotyzowanej linii produkcyjnej;
 • analizy wielkości zapasów w łańcuchu dostaw;
 • optymalizacji linii lakierniczej;
 • usprawnienia przepływu produkcji;
 • usprawnienia procesu zasilania stanowisk roboczych w surowce i materiały;
 • analizy i optymalizacji obciążenia operatorów,
 • testowania usprawnień KAIZEN,
 • analizy wpływu optymalizacji Lean.

Więcej na temat oprogramowania FlexSim można dowiedzieć się tutaj:

 http://rekrutacja.wsb.edu.pl/media/site/files/Logistyka_2_2017_FLEXIM_Wywiad.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=t620IkFkw28

https://www.youtube.com/watch?v=sM37kFSV8D0  

 

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunków:

 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria Zarządzania
 • Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Każdy uczestnik otrzyma The Certification for Business Process Simulation Modeler.

 

Ilość godzin: 24h

Okres realizacji: 2018 r.i 2019r.

  Administering Windows Server

Administrowanie Windows Server to jedna z kluczowych umiejętności, które posiadają administratorzy systemów IT.

 

Szkolenie dedykowane jest dla tych studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne, do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft.

 

Celem szkolenia będzie zapoznanie z aktualnym na dany rok programem Windows Server.

 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z konfiguracją i rozwiązywaniem problemów:

 • rozwinięcie nazw,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • zarządzanie grupami przy wykorzystaniu AD DS. i polityk grupowych.

Szkolenie porusza ponadto aspekty:

 • implementacja dostępu zdalnego takie jak DirectAccess, VPN, serwer proxy aplikacji webowych,
 • implementacji polityk sieciowych,
 • zabezpieczania dostępu do sieci i danych,
 • wdrażania i utrzymywania obrazów serwera,
 • zarządzanie aktualizacjami,
 • monitorowania środowiska Windows Server.

Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Kurs w pełni przygotowuje do egzaminu Administering Windows Server.

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Informatyka.

 

Zapisy na szkolenie:

LINK

 

Ilość godzin: 40 h

Okres realizacji: 2019 r.
Administering Microsoft SQL Server Database

Kurs Administering Microsoft SQL Server Database jest przeznaczony dla wszystkich studentów kierunku Informatyka, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z utrzymaniem bazy danych SQL Serwer. Omawia dokładnie funkcjonalności i narzędzia Microsoft SQL Server.

 

Uczestnicy kursu będą doskonalić umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostarczanej przez MS SQL Server.

Szkolenie będzie realizowane w postaci praktycznej, podczas której każdy użytkownik będzie pracował przy własnym stanowisku komputerowym. Poszczególne etapy szkolenia będą podsumowywane przekrojowymi ćwiczeniami.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie do administrowania bazami danych SQL Server,
 • Instalowanie i konfigurowanie SQL Server 2014,
 • Planowanie i wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych,
 • Odtwarzanie baz danych SQL Server 2014,
 • Importowanie i eksportowanie danych,
 • Monitorowanie SQL Server 2014,
 • Śledzenie aktywności serwera SQL,
 • Zarządzanie zabezpieczeniami,
 • Kontrola dostępu do danych i szyfrowanie danych,
 • Wykonywanie konserwacji bieżącej bazy danych,
 • Automatyzacja zarządzania SQL Server 2014,
 • Monitorowanie w SQL Server 2014 za pomocą alertów i powiadomień.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Ilość godzin: 40 h

Okres realizacji: 2019 r.

 Red Hat System Administartion II

Szkolenie Red Hat System Administration II jest kursem bazującym na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w szkoleniu Red Hat System Administration I. Kurs ten zapewnia przygotowanie do zdawania egzaminu Red Hat Certified System Administrator.

 

Uczestnicy szkolenia nabędą po jego ukończeniu:

 • umiejętność administracji systemami plików,
 • partycjonowania dysków twardych,
 • zarządzania woluminami logicznymi,
 • kontroli dostępu do systemu,
 • zarządzania pakietami.

Będą oni uczestniczyli w różnych praktycznych ćwiczeniach, pozwalających na nabycie odpowiednich umiejętności niezbędnych podczas codziennej pracy administratora. Kurs pozwala jednak na dużo głębsze zapoznanie się z administracją systemem Red Hat Enerprise Linux.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Informatyka

 

Formularz zapisu na szkolenie:

LINK

 

Ilość godzin: 28 h

Okres realizacji: 2019 r.

 AWS Technical Essentials

Szkolenie wprowadza do produktów i usług Amazon oraz typowych scenariuszy rozwiązań. Zapewnia podstawową wiedzę niezbędną dla identyfikacji najważniejszych usług AWS, ich właściwości i zastosowań.

 

Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, pozwalające szybko przyswoić wiedzę dotyczącą budowania wydajnych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo środowisk opartych o platformę usług chmurowych AWS.

 

Program szkolenia obejmuje:

 • pojęcia związane z projektowaniem centrów danych,
 • koncepcje i terminologię związaną z platformą AWS,
 • naukę obsługi konsoli zarządzania AWS,
 • tożsamość i dostęp (IAM) i wdrażanie praktyk bezpieczeństwa dla AWS,
 • usługi infrastrukturalne,
 • usługi baz danych,
 • narzędzia do zarządzania w AWS.

Więcej o produktach i usługach Amazon można dowiedzieć się tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=DRaLVLJjeDA

lub

https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/

 

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o odbytym kursie.

Kurs jest skierowany do studentów kierunku Informatyka.

 

Ilość godzin: 8h

Okres realizacji:2020 r.

 

Zapisz sie na szkolenie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji