Szkolenia informatyczne

Szkolenia informatyczne


AutoCAD I

Kurs AutoCAD I to 20-godzinny intensywny kurs, podczas którego osoby szkolone zdobędą pełną wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy z popularnym oprogramowaniem projektowym wszelkich branż w tym szczególnie branży logistycznej i technologicznej.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie tajników sprawnego i efektywnego wykorzystywania możliwości tego narzędzia, dzięki któremu w przyszłości będą mogli zrealizować wszystkie swoje cele związane z projektowaniem komputerowym.

 

Kurs pierwszego stopnia jest przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik zdobywa wiedzę na temat podstawowych obiektów wektorowych oraz umiejętności ich tworzenia i modyfikacji.

 

Uczestnicy kursy po szkoleniu będą:

 • wiedzieć, jak uruchamiać i zamykać program,
 • znali interfejs i komunikację z programem,
 • zarządzać plikami rysunków, wyświetlać je i ustawiać,
 • znać współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
 • posiadać umiejętność tworzenia i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej,
 • potrafili zarządzać cechami obiektów,
 • znać techniki konstrukcyjne, obiekty tekstowe i ich style,
 • potrafili określić i modyfikować rodzaje kreskowania,
 • znać podstawy wydruku obszaru.        

Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznej, przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, gdzie uczestnicy kursu mogą ćwiczyć, w jaki sposób zarządzać cechami rysunku i obiektów, a także wydrukować rysunek.

 

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia Autodesk – producenta programu AutoCAD o odbytym kursie.

https://www.procad.pl/szkolenia/autocad/stopien-i/

 

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów kierunku Informatyka.

 

 Ilość godzin: 20 h

Okres realizacji: 2020 r.AutoCAD II

Studenci kierunku Informatyka będą mogli kontynuować doskonalenie umiejętności obsługi programu AutoCAD na kursie II – go stopnia.

 

Pozwoli on uczestnikom efektywniej wykorzystywać funkcjonalność programu w środowisku dwuwymiarowym.

 

Na szkoleniu użytkownik zdobywa umiejętności tworzenia zaawansowanych obiektów i uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki.

 

Zawartość kursu II – go stopnia:

 • Efektywna praca z zestawami wyborów,
 • Zaawansowane typy obiektów,
 • Bloki i ich atrybuty,
 • Rysunki odnośników zewnętrznych,
 • Obrazy rastrowe,
 • Praca na arkuszach,
 • Obiekty aplikacji zewnętrznych,
 • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru,
 • Elementy dostosowawcze programu.

Ponad to po kursie użytkownik będzie potrafił zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu jak i papieru.

 

Ilość godzin: 20 h

Okres realizacji:  2020 r. 

Red Hat System Administration I

Akademia WSB organizuje dla  studentów kierunku Informatyka szkolenia w zakresie obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux przeznaczone dla specjalistów IT.

 

Szkolenie Red Hat System Administration I stworzone jest dla profesjonalistów IT bez wcześniejszego doświadczenia w administracji systemami Linux. Skupia się na podstawowych zadaniach administracyjnych zapewniając uczestnikom umiejętność przetrwania w systemach Linux.

 

System Administration I zapewnia fundamentalną wiedzę dla kursantów, którzy chcą zostać administratorami systemów Linux w pełnym wymiarze czasu poprzez przedstawienie kluczowych pojęć w wierszu poleceń i innych narzędzi enterprise:

 • dostęp do wiersza poleceń,
 • zarządzanie plikami z wiersza poleceń,
 • uzyskiwanie pomocy w Red Hat Enterprise Linux,
 • tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych,
 • zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux,
 • kontrolowanie dostępu do plików z wykorzystaniem uprawnień systemu plików w Linux,
 • monitorowanie i zarządzanie procesami Linux,
 • kontrolowanie usług i daemonów,
 • konfiguracja i zabezpieczanie usługi OpenSSH,
 • analiza i przechowywanie logów,
 • zarządzanie sieciami w Red Hat Enterprise Linux,
 • archiwizacja i kopiowanie plików pomiędzy systemami,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania,
 • dostęp do systemu plików Linux,
 • systemy wirtualne.

Koncepcje te są rozszerzone w kolejnym kursie, Red Hat System Administration II.

 

Szkolenie jest realizowane w postaci praktycznej, podczas której każdy uczestnik ma własne stanowisko komputerowe.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Red Hat.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Informatyka

 

 Ilość godzin: 35 h

Okres realizacji: 2019 r.
Programowanie w języku JAVA I

Studenci kierunku Informatyka w Akademii WSB będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu, którego celem będzie nabycie umiejętności programowania w języku Java na dwóch poziomach.

 

Programowanie w języku Java I to kurs, podczas którego uczestnicy zapoznają się z platformą Java w zakresie umożliwiającym swobodne poruszanie się po specyfikacjach stowarzyszonych z JSE (Java Standard Edition)

 

Program szkolenia pokrywa większość zagadnień objętych certyfikatem OCPJP, i dostarcza wiedzy niezbędnej do zrozumienia platformy Java Enterprise Edition.

Szkolenie będzie obejmowało podstawy Java Reflection API, JDBC oraz wprowadzenie do Java Enterprise Edition.

 

Kurs będzie prowadzony z użyciem narzędzi stosowanych przy prawdziwych projektach (IDE, kontrola wersji, testowanie, notacja UML) tak, aby walory praktyczne szkolenia były jak największe.

 

Szkolenie będzie zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Ilość godzin: 35 h

Okres realizacji: 2019 r. 

Programowanie w języku JAVA II

Drugim kursem związanym z platformą Java, w którym studenci Akademii WSB na kierunku Informatyka będą mogli wziąć udział jest Programowanie w języku Java II.

 

Uczestnicy tego szkolenia zapoznają się z wybranymi możliwościami języka Java w zakresie wydajnego przetwarzania danych.

 

Program szkolenia będzie obejmował:

 • pracę z kolekcjami, strumieniami danych
 • wykorzystanie wyrażeń regularnych
 • przetwarzanie współbieżne

Zagadnienia poruszane w programie będą utrwalane w plikach oraz relacyjnych bazach danych.

 

Atutem tego szkolenia jest także moduł poświęcony budowaniu interfejsu graficznego użytkownika.

 

Całość kursu obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymagany w trakcie egzaminu SCJP/OCPJP (Programmer II).

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Informatyka

 

Ilość godzin: 35 h

Okres realizacji: 2019 r.
 Tworzenie aplikacji w jęz. JAVA na platformie Android

Szkolenie to ma na celu wyposażyć uczestników kursu w wiedzę i umiejętności tworzenia aplikacji działających w systemie operacyjnym Android z naciskiem na realizację podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy.

 

Kurs jest wprowadzeniem w programowanie i projektowanie aplikacji z wykorzystaniem języka JAVA.

 

Na szkoleniu omówione będą tematy z zakresu architektury systemu Android oraz aplikacji tego systemu:

 • przygotowanie nowego projektu z uwzględnieniem podstawowych elementów programowania aplikacji dla Androida,
 • zapoznanie z dostępnymi narzędziami developerskimi.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie aplikacji Android, a także dowiedzą się jakie są dobre praktyki programistyczne, które mogą ich w tym procesie wesprzeć.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Informatyka

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Ilość godzin: 32 h

Okres realizacji:  2020 r.

 

Zapisz sie na szkolenie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji