Kursy certyfikowane

Kursy certyfikowane


Kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Akademia WSB zaprasza studentów kierunku Zarządzanie/Transport II stopnia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na certyfikowany kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

 

Kurs na doradcę ADR DGSA daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

 

Jest to kurs przygotowujący uczestników do państwowego egzaminu kończącego się uzyskaniem świadectwa przeszkolenia doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

 

Moduł podstawowy:

Szkolenie obejmuje moduł podstawowy podczas którego studenci zdobywają podstawową wiedzę o przewozie towarów niebezpiecznych wszystkich klas, przepisów prawnych, zasad pakowania, załadunku i rozładunku, zasad znakowania, czy też dokumentacji.

 

Moduł specjalistyczny:

Moduł specjalistyczny zapewnia uzyskanie umiejętności w zakresie przewozu drogowym substancji i materiałów niebezpiecznych. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Ilość godzin: 44 h

Okres realizacji: do końca 2019 r.

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku: Zarządzanie / Transport II stopnia; Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji

 Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

Szkolenie kompleksowa terapia przeciwobrzękowa to jedno ze szkoleń, w takcie którego uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie terapii obrzęku limfatycznego, która jest podstawową metodą wykorzystywaną w leczeniu układu limfatycznego.

 

Wiedza z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej jest pomocna między innymi przy terapii następujących schorzeń:

 • obrzęki limfatyczne, pourazowe,
 • niewydolność żylna,
 • obrzęki powstałe z powodu braku aktywności ruchowej,
 • obrzęki lipidowe,
 • blizny (również po oparzeniach),
 • sklerodermia,
 • cellulit.

Szkolenie dla studentów kierunku Fizjoterapia będzie solidna dawką wiedzy i praktycznej nauki:

 • chwytów drenażu limfatycznego – manualny drenaż limfatyczny (MLD),
 • bandażowania (kompresoterapia),
 • ćwiczeń poprawiających odpływ chłonki i pielęgnacji skóry,
 • budowy układu limfatycznego – jego funkcji i wiedzy anatomicznej z tego obszaru,
 • roli układu limfatycznego w zachowaniu zdrowego stanu tkanki.

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa jest kursem certyfikowanym, który upoważnia do bycia certyfikowanym terapeutą drenażu limfatycznego.

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Fizjoterapia

 

Ilość godzin: 12 h

Okres realizacji: 2019 r.
Funkcjonalna terapia powięziowa

Kurs obejmuje zajęcia warsztatowe wprowadzające do leczenia w oparciu o metodę diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych, czyli model odkształcenia powięzi.

 

Funkcjonalna terapia powięziowa jest stosowany w leczeniu takich urazów jak:

 • naciągnięcia mięśni,
 • zwichnięcie kostki,
 • skręcenia kolana,
 • urazy sportowe.

Uczestnicy kursu:

 • nabędą wiedzę  związana z anatomią układu ruchu,
 • rozpoznają znaczenie ciągłości i styczności mięśniowo – powięziowej,
 • poszerzą interpretację postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowych,
 • poznają tło i zasady działania technik powięziowych i będą potrafili zastosować je fachowo w różnych sytuacjach klinicznych.

Studenci kierunku Fizjoterapia, do których jest kierowany kurs funkcjonalnej terapii powięziowej otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i znajomość zagadnień:

 • Anatomia układu mięśniowo-powięziowego i jego znaczenie kliniczne,
 • Ciągłość mięśniowo – powięziowa i jej znaczenie w funkcji układu ruchu,
 • Tensegracja jako model wyjaśniający dla stabilizacji,
 • Zadania układu mięśniowo-powięziowego w zachowaniu ruchu,
 • Adaptacja powięzi do funkcji względem dysfunkcji,
 • Zarys analizy postawy i ruchu pod kątem mięśniowo – powięziowym,
 • Zarys planowania i wykonania interwencji zorientowanej na powięzi,
 • Wykonanie technik powięziowych (tułów, kończyny górne i dolne),
 • Demonstracja technik powięziowych wspomaganych przyrządami,
 • Zarys podstaw treningu powięziowego.

Ilość godzin: 16 h

Okres realizacji: 2019 r.

 Techniki plastrowania dynamicznego metodą kinesiotaping

W latach 70 – tych XX wieku Japończycy poszukiwali technik terapeutycznych, które byłyby innowacyjne i jeszcze skuteczniej pomagały pacjentom. Wtedy została stworzona koncepcja taśmy kinezjologicznej, która odpowiada elastycznym właściwościom ludzkiej skóry.

 

Tape (taśma) wynaleziona w tamtym okresie posłużyła jako podstawa nowego sposobu leczenia i obecnie jest elementem wielu terapii.

 

Studenci Akademii WSB będą mieli możliwość w trakcie 16 – sto godzinnego kursu nabyć umiejętność w zakresie plastrowania dynamicznego metodą kinesiotapingu. Zgłębią także wiedzę dotyczącą:

 • wpływu taśmy Kinesio na skórę i powięź powierzchowną oraz głęboką,
 • teoria biotensegregacji w koncepcji kinesiotapingu,
 • nakładanie taśmy w technikach mięśniowych,
 • przygotowania pacjenta do nakładania taśmy.

Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunku Fizjoterapia

 

Ilość godzin: 16 h

Okres realizacji:2019 r.
Kwalifikowana pierwsza pomoc

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowany dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe to kompleksowy program rozwoju umiejętności praktycznych w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia w trakcie pracy w służbach mundurowych. 

 

Szkolenie obejmuje 66 godzin i kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata). Ratownik ma prawo do udzielania pomocy medycznej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach członkostwa lub współpracy ze służbami profesjonalnymi.

 

Kurs obejmuje naukę obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy jak również gwarantuje wiedze z zakresu:

 • podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
 • taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

 

Ilość godzin: 66 h

Okres realizacji: 2021 r.

 

Zapisz sie na szkolenie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji