Warsztaty

Warsztaty

Mapowanie strumienia wartości VSM

Mapowanie strumienia wartości jest narzędziem analizy procesów produkcyjnych. W centrum tego narzędzia jest zorientowanie na skracanie czasów przejścia pomiędzy cyklami produkcyjnymi.

 

Value Stream  Mapping to angielska nazwa metody mapowania strumienia wartości, której będą mogli nauczyć się studenci kierunków Zarządzanie i Inżynieria  Produkcji oraz Inżynieria Zarządzania.

 

Metoda mapowania strumienia wartości VSM polega na odwzorowywaniu przepływów materiałowych i informacyjnych w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jest to narzędzie analizy zorientowane na skracaniu czasów przejścia.

 

Metoda wywodzi się z praktyki koncernu Toyota, gdzie znana jest pod nazwą „mapowanie przepływów materiałów i informacji”. Służy ona do przedstawiania stanu obecnego systemu produkcyjnego i projektowania stanów przyszłych, zwanych „idealnymi”, tworzonych w celu wdrożenia szczupłego systemu produkcyjnego.

 

Warsztat dedykowany jest studentom na specjalności Inżynier Jakości i jest świetnym dopełnieniem wiedzy uczestników w zakresie narzędzi LEAN. VSM, jak również analiza przepływu procesu są powiązane ze sobą i jako całość dają obraz strat w procesie wytwarzania.

 

Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie metody analizy przepływu oraz sposobu pracy ze stworzoną mapą jako narzędziem codziennej pracy. Tworzenie map przepływu procesu pozwala zdobyć umiejętność tworzenia kompleksowych planów działania tak, aby minimalizować ilość operacji nie przynoszących wartości dodanej w procesie produkcyjnym.

 

Więcej o procesach mapowania można przeczytać tutaj:

http://leanactionplan.pl/mapowanie/

https://lean.org.pl/mapowanie-strumienia-wartosci/

https://mfiles.pl/pl/index.php/Mapowanie_strumienia_warto%C5%9Bci

 

Szkolenie przewidziane dla studentów kierunków: Inżynieria Zarządzania, Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

 

Ilość godzin: 8 h

Okres realizacji: 2020r.

 Rysunek techniczny

Rysunek techniczny jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców działających w branżach technicznych umiejętnością. Nabycie wiedzy w zakresie podstaw normalizacji w inżynierskim zapisie konstrukcyjnym może być kartą przetargową w walce o intratną posadę.

 

Akademia WSB w ramach projektu postanowiła pomóc swoim studentom w nabyciu tych umiejętności. Studenci kierunku Logistyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będę mieli okazję skorzystać z warsztatów przygotowanych specjalnie dla nich.

 

Szkolenie z rysunku technicznego, które będzie kończyło się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń o ukończeniu szkolenia  będzie obejmowało tematykę:

 • podstawy normalizacji,
 • szkic odręczny oraz zasady rzutowania zgodnie z metodą europejską,
 • wymiarowanie prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich,
 • sposoby kodowania oznaczeń na rysunkach technicznych,
 • identyfikacja metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji,
 • obliczanie pasowań i dobór tolerancji części maszynowych oraz rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych.

Studenci biorący udział w szkoleniu zdobędą umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych, co jest najbardziej pożądaną umiejętnością w ostatnim czasie przez pracodawców reprezentujących sektor produkcyjny.

 

 Ilość godzin: 16 h

Okres realizacji: 2020 r.

 Kurs podstawowy ze strzelania bojowego z broni krótkiej

Akademia WSB zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na praktyczny kurs strzelania bojowego z broni krótkiej. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób początkujących, miłośników strzelania bojowego, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią lub chcących się doszkolić w tym zakresie.

 

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które planują swoją karierę zawodową związać ze służbami mundurowymi jak również dla osób dla osób ubiegających o pozwolenie na broń lub pracę w agencji ochrony.

 

Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

 

Na szkoleniu teoretycznym zorganizowanym w siedzibie Uczelni studenci naucza się:

 • zasad bezpiecznego posługiwania się bronią,
 • prawidłowego chwytu broni i przyjmowania stabilnych postaw,
 • intuicyjnego celowania i prawidłowej pracy na spuście,
 • technik ładowania magazynka,
 • pracy z kaburą i ładownicami,
 • sposobów dobywania i przeładowywania broni,
 • doskonalenia umiejętności związanych z obsługą broni.

Część praktyczna będzie odbywała się na strzelnicy, gdzie uczestnicy będą mogli sprawdzić własne predyspozycje psychiczne i fizyczne do pracy w służbach mundurowych, co ma szczególne znaczenie na tym etapie wyboru ścieżki kariery zawodowej i zwiększy szanse studentów w postępowaniach rekrutacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

 Ilość godzin: 10 h

Okres realizacji: 2019 r.
Elementy treningu funkcjonalnego w rehabilitacji i sporcie

Trening funkcjonalny to rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej. Polega na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami. Dzięki temu poszczególne grupy mięśniowe współdziałają ze sobą, a my zwiększamy przy okazji naszą koordynację i gibkość.

 

Studenci kierunku fizjoterapia, którzy przyjdą na szkolenie będę mieli okazję nauczyć się jak koncepcja treningu funkcjonalnego wykorzystywać w dziedzinie rehabilitacji i w sporcie. Szkolenie to jest zaplanowane jako praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego w powiązaniu z najnowszą wiedzą, doświadczeniem klinicznym i współczesnymi doniesieniami naukowymi.

 

Szkolenie będzie obejmowało wiedzę i umiejętności z zakresu treningu funkcjonalnego jako nowoczesnego podejścia do treningu, którego podstawowymi zasadami są wielostawowość oraz funkcjonalność ćwiczeń, czyli ich użyteczność, imitująca ruchy dnia codziennego.

 

To, co odróżnia trening funkcjonalny od reszty, to wykonywanie niczym nieskrępowanych, nieograniczonych i wielopłaszczyznowych ruchów, które aktywizują do pracy nie tylko ciało, ale także umysł przy użyciu prostego sprzęt takiego jak sztangielki, sztangi, kettlebell, piłki lekarskie, worki z piaskiem, drabinki koordynacyjne, worki bułgarskie, taśmy thera band, piłki BodyBall, OvoBall, skakanki, worki bokserskie, CoreBoard, flexi-bar, BOSU i TRX mają wpływ na ogólną stabilizację centralną i obwodową oraz wzmocnienie mięśni.

 

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ilość godzin: 8 h

Okres realizacji: 2019 r.

 Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym

PNF jako koncepcja powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – doktora Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggie Knott. Metoda ta jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauk medycznych, którego istota jest zawarta w nazwie metody: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

 

Akademia WSB zaprasza na szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych tą metodą studentów kierunku Fizjoterapia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności o treści z  zakresu metody PNF:

 • kinezyterapii,
 • diagnostyki funkcjonalnej,
 • programowania rehabilitacji.

Metoda PNF skupia się na stymulacji utraconych funkcji pacjentów w odniesieniu do poziomu partycypacji i aktywności dnia codziennego. Koncepcja wykorzystuje trójpłaszczyznowe ruchy, biegnące w łańcuchach.

 

Korzyści płynące z pracy metodą PNF:

 • przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z połączenia zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych po wegetatywne,
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • wysoka efektywność terapii wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

 

Ilość godzin: 8 h

Okres realizacji: 2019 r.
Diagnostyka i terapia w ramach ortopedycznej terapii manualnej

Badania pokazują, że niezwykle ważnym elementem pracy fizjoterapeutycznej jest odpowiednia diagnostyka dopasowanie optymalnego planu rehabilitacji do danego pacjenta i jego dolegliwości.

 

Uczestnicy warsztatu poświęconego zagadnieniom diagnostyki i terapii w ramach ortopedycznej terapii manualnej będą mieli okazję do zapoznania się z zagadnieniami właściwego rozpoznawania urazów i programowania rehabilitacji.

 

W trakcie praktycznych zajęć studenci będą mieli okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • terapii manualnej,
 • diagnostyki funkcjonalnej,
 • programowania rehabilitacji.

Szkolenie będzie okazją do przećwiczenia, w jaki sposób dopasować odpowiedni plan rehabilitacji do danego pacjenta i jego urazu w oparciu o zaawansowane techniki:

 • metodę Briana Mulligana z Nowej Zelandii,
 • terapię maunalną według koncepcji Maitlanda,
 • neuomobilizacje (metodę Butlera).

Szkolenie będzie prowadzone przez Instruktora Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT), co gwarantuje jego najwyższą jakość oraz najnowocześniejszą wiedzę i wykorzystanie praktycznych umiejętności.

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

 

 Ilość godzin: 8 h

Okres realizacji: 2019 r.

 
Zapisz sie na szkolenie


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji