Opłaty

Opłata zawiera:

Udział czynny

Udział bierny

Uczestnictwo w obradach

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu

1 prezentacja  -referat lub
poster

NIE

Zaświadczenie uczestnictwa

TAK

TAK

Start Pack

TAK

TAK

Przerwy kawowe

TAK

TAK

Lunch

TAK

NIE

Zakwaterowanie

NIE

NIE

KOSZT

25 zł

10 zł

 

 

 

Dodatkowe opcje:

 

Publikacja w pokonferencyjnej monografii*

150 zł

 

 

*przyjęcie publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji,

Uczestnik zostanie poinformowany o warunkach przyjęcia publikacji do druku 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji