Poniedziałek 14 marca ZDROWIE

Artykuły

Fabryka zwana organizmem

9.00 – 10.00

Miejsce: Audytorium Maximum, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Fabryka zwana organizmem

Organizm człowieka to skomplikowany układ wielu różnych narządów, które ściśle ze sobą współpracują. Często prawidłowe funkcjonowanie jednego narządu jest uzależnione od prawidłowego funkcjonowania innego. Nad całością czuwa mózg, który w odpowiedni sposób wydaje polecenia. Dlatego też nasz organizm można przyrównać do ogromnej i skomplikowanej żywej fabryki, która składa się z ośrodków – narządów, odpowiedzialnych za pełnienie różnych często bardzo skomplikowanych funkcji oraz „Dyrektora” - mózgu. Każdy z narządów jest potrzebny, a bez większości z nich organizm nie jest w stanie funkcjonować. Rozwój technologii medycznych już dziś pozwala na wykorzystanie „części zamiennych” dla niektórych narządów w naszym organizmie, a kto wie co będzie możliwe w przyszłości?

czytaj więcej o Fabryka zwana organizmem

Tlenek węgla – cichy zabójca. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich w systemie ratownictwa medycznego

10.00-11.00

Miejsce: sala 122, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Tlenek węgla – cichy zabójca. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich w systemie ratownictwa medycznego

Bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku i bezszelestny... tlenek węgla. Każdego roku dochodzi do ok. 4000 zdarzeń zatruć tlenkiem węgla w samym województwie śląskim. Część z nich kończy się uduszeniem. Poważnym problemem, często bagatelizowane przez lekarzy, są podtrucia tlenkiem węgla, które dają późne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym oraz układzie krążenia.

czytaj więcej o Tlenek węgla – cichy zabójca. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich w systemie ratownictwa medycznego

W świecie infoprasy (dla uczniów gimnazjum)

10.00 – 11.30

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Zapisy: 32 639 03 39, 795 180 803

 

W świecie infoprasy (dla uczniów gimnazjum)

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o odbiorze prasy i komunikowaniu masowym oraz umiejętności rozpoznawania różnych form i gatunków przekazu.

czytaj więcej o W świecie infoprasy (dla uczniów gimnazjum)

Wirtualna rehabilitacja - sprzęt medyczny. Pokaz nowoczesnego interaktywnego systemu do terapii ręki - RAPAEL

11.00 – 13.00

Miejsce: Audytorium D, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Wirtualna rehabilitacja - sprzęt medyczny. Pokaz nowoczesnego interaktywnego systemu do terapii ręki - RAPAEL

Rapael to nowoczesne urządzenie przeznaczone dla pacjentów z dysfunkcjami kończyny górnej po urazach ortopedycznych i w schorzeniach neurologicznych. Interaktywny system terapii wykorzystuje zdolność mózgu do neuroplastyczności. Trening zadaniowy w oparciu o mechanizm biofeedback stymuluje układ nerwowy skutecznie przywracając funkcje ręki. Rapael pozwala prowadzić indywidualną terapię oraz umożliwia monitorowanie postępów w oparciu o testy diagnostyczne i przejrzyste raporty. Wykorzystanie kolorowego ekranu dotykowego zapewnia łatwą i komfortową rehabilitację. RAPAEL interaktywny system terapii ręki to inteligentna rehabilitacja w formie zbioru zadań do wykonania, oparta o koncepcję treningu zadaniowego, służących poprawie działania poszczególnych funkcji u użytkownika, wraz z precyzyjnymi wynikami oceny w ramach sprawdzonego programu oceniania rezultatów. Dodatkowo Rapael dostarcza informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, wyraża w postaci ilościowej postępy treningu oraz umożliwia trening indywidualny o parametrach dostosowywanych do możliwości pacjenta.

czytaj więcej o Wirtualna rehabilitacja - sprzęt medyczny. Pokaz nowoczesnego interaktywnego systemu do terapii ręki - RAPAEL

Przeżyj ze mną jeden dzień (dla uczniów kl. 3-4 szkoły podstawowej)

12.00 – 13.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Zapisy: 32 639 03 39, 795 180 803

 

Przeżyj ze mną jeden dzień (dla uczniów kl. 3-4 szkoły podstawowej)

Zajęcia na temat historii, zabytków i legend Dąbrowy Górniczej

czytaj więcej o Przeżyj ze mną jeden dzień (dla uczniów kl. 3-4 szkoły podstawowej)

Współczesny świat - plaga stresu. Odpowiedź na stres TRE - nowatorska metoda uwalniania napięć, stresu i traumy

Anna Juszczyk

13.00 – 14.00

Miejsce: s.227, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; wnowak@wsb.edu.pl

 

Współczesny świat - plaga stresu. Odpowiedź na stres TRE - nowatorska metoda uwalniania napięć, stresu i traumy

Długotrwały stres sprzyja występowaniu wielu schorzeń fizycznych organizmu. Badania reakcji ludzi narażonych na stres wykazały, że psychologiczne skutki stresu są wyrażone, jako zmiany w biologicznej reakcji na stres. Mięśnie szkieletowe napinają się w czasie niebezpieczeństwa. Po ustąpieniu zagrożenia ciało powinno automatycznie uwolnić nadmiar napięcia. Właśnie ten auto mechanizm wykorzystuje nowa metoda uwalniania napięć i stresu: Tension and Trauma Releasing Exercises – TRE opracowana przez dr Davida Berceli, międzynarodowego eksperta w dziedzinie pracy z traumą. Ćwiczenia TRE są tak skonstruowane, by sztucznie wywołać psychogenne drżenia ciała o silnie terapeutycznych właściwościach. Celem TRE jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy pracują w harmonii. Większość z nas przynajmniej raz w życiu uległa traumie, a wszyscy podlegamy codziennie sytuacjom bardziej lub mniej stresującym. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli poznać  i osobiście doświadczyć  metodę TRE.

czytaj więcej o Współczesny świat - plaga stresu. Odpowiedź na stres TRE - nowatorska metoda uwalniania napięć, stresu i traumy

Rola ortobiologii we współczesnej ortopedii - wybrane zagadnienia

13.30-14.30

Miejsce: sala 122, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Rola ortobiologii we współczesnej ortopedii - wybrane zagadnienia

Nowe metody leczenia powiązane są z wysokimi oczekiwaniami końcowego sukcesu, w szczególności jeśli celem terapii jest nie tylko zmniejszenie dolegliwości bólowych, ale również stymulacja procesów naprawczych strukturalnie zniszczonych tkanek. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego (ang. Platelet Rich Plasma – PRP) okazało się być doskonałym katalizatorem procesów gojenia, jakkolwiek różne stężenia, sposoby aplikacji i zmienność osobnicza, która warunkuje autologiczną naturę PRP muszą być rozważone podczas stosowania. Obecnie szeroko wykorzystuje się osocze w celu leczenia urazów ścięgien i więzadeł, oraz problemów mięśniowych i chrzęstnych. Łatwość jego pozyskania i stosowania zachęca również do wytwarzania materiałów kompozytowych, wykorzystując ich możliwość funkcjonowania jako rusztowanie dla czynników biologicznych. Substytuty kości produkowane z bioresorbowalnych polimerów o właściwościach osteokonduktywnych mogą zostać dodatkowo zaimpregnowane czynnikiem biologicznym w postaci osocza bogatopłytkowego lub krwi autologicznej, uzyskując w ten sposób właściwości osteoindykcyjne. Obecna medycyna regeneracyjna wykorzystuje również komórki macierzyste w celu odbudowania uszkodzonych struktur biologicznych poprzez wykorzystanie ich dużego potencjału do różnicowania się w różne typy komórek organizmu.

czytaj więcej o Rola ortobiologii we współczesnej ortopedii - wybrane zagadnienia

O ciałopisaniu w twórczości jako „wstydliwej chorobie” kobiet. Problem „metaforycznego odblokowania ciała i uwalniania zasznurowanej mowy”

14.00 – 15.00

Miejsce: sala 123, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

O ciałopisaniu w twórczości jako „wstydliwej chorobie” kobiet. Problem „metaforycznego odblokowania ciała i uwalniania zasznurowanej mowy”

Kulturą jest to, czego doświadcza się całym ciałem, co przeciska się przez szczeliny języka i prześlizguje w twórczości i doświadczeniu estetycznym. Jak czytać zadrukowane kulturą ciało? Humanistyka pisze się coraz różnorodniej. Sięga do alternatywnych form dyskursu, wykorzystuje różne typy narracji (liberatura), przybiera pozycje oglądu (interfejsy kulturowe) i wglądu (biografie symboliczne), podmiotowe punkty obserwacyjne, tworzy światy wyobrażone i zawiązuje przyjaźnie intelektualne. Miejscem dyskursu i polem walki może być więc ciało i to właśnie ciało i jego sztuka to kalejdoskop poznawczy na zamówienie. Ciało jest medium przeżyć, olśnień, odkryć i przebudzeń, a także mapą, po której bliznach będzie odsłaniała się struktura języka. Rzecz w tym, że słowo może wypowiadać ciało, określać je, opowiadać, zdradzać, uściślać, definiować, strukturyzować, porządkować, pozycjonować, kontrolować, organizować, układać i profilować. Słowa nas wypowiadają i wysławiają nasze ciała, animując marginesy nieświadomości. Słowa wydobywają głos ciała równie dynamicznie, jak ciała wymawiają słowa. O dialogach ciała chcę więc tu mówić. O dialogach, które obejmują całą mowę. I o dialogach z ciałem, które trzeba wydobyć z cienia.

 

czytaj więcej o O ciałopisaniu w twórczości jako „wstydliwej chorobie” kobiet. Problem „metaforycznego odblokowania ciała i uwalniania zasznurowanej mowy”

Zdrowie, czy musimy o nie walczyć zażarcie

15.00 – 16.00

Miejsce: sala 227, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Zdrowie, czy musimy o nie walczyć zażarcie

Czynniki środowiskowe w tym stres, źle zbilansowana dieta, czynniki natury psychologicznej, brak lub znikoma aktywność fizyczna, to tylko niektóre czynniki sprzyjające rozwojowi otyłości.  Nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie sprzyja rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych (CVD) między innymi, miażdżycy naczyń wieńcowych, nadciśnienia tętniczego, oraz zaburzeń gospodarki lipidowej (tłuszczowej) i węglowodanowej ustroju, co z kolei rzutuje na wzrost ilości zachorowań i śmiertelności wśród coraz młodszej części populacji ludzkiej. Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedance analysis) stanowi powszechny, wiarygodny, nieinwazyjny, bezpieczny i skuteczny sposób badania składu ciała. Badania wykonuje się u osób zdrowych, prowadzących aktywny tryb życia lub nie uprawiających sportu, a także pacjentów z nadwagą, cierpiących na otyłość, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i inne choroby skojarzone. Analiza bioimpedancji elektrycznej opiera się na pomiarze całkowitego wypadkowego oporu elektrycznego ciała, stanowiącego pochodną rezystancji (oporu biernego) i reaktancji (oporu czynnego) przy zastosowaniu zestawu elektrod powierzchniowych połączonych z analizatorem komputerowym i przy użyciu prądu o danej częstotliwości i natężeniu. Za pomocą bioimpedatora, czyli urządzenia do bioimpedancji, można mierzyć ilość całkowitej (TBW, total body water), wewnątrzkomórkowej (ICW, intra-cellular body water) i zewnątrzkomórkowej (ECW, extracellular body water) wody w organizmie, komórkową masę ciała (BCM, body cell mass), oraz tkankę tłuszczową (FM, body fat mass) i mięśniową (FFM, fat-free body mass). Analiza bioimpedancji elektrycznej, wykonywana w czasie terapii żywieniowej połączonej z treningiem, umożliwia ocenę zmian składu ciała i pozwala na odpowiednią korekcję programu żywieniowego. Na wyniki badania BIA wpływają zmienne czynniki, które zależą od prawidłowej obsługi urządzenia, jak również od odpowiedniego przygotowania osoby badanej.

czytaj więcej o Zdrowie, czy musimy o nie walczyć zażarcie

Pomysł jest podstawą dobrej koszulki - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6- 8 lat

15.30-18.00

Miejsce: Sala Plastyczna,  MOPT

Zapisy: 32 2625461, mopt@wp.pl

 

Pomysł jest podstawą dobrej koszulki - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6- 8 lat

Ręczne rysowanie specjalistycznymi pisakami na koszulkach i farbowanie metodą shiborii. Termin „shibori” pochodzi z języka japońskiego i oznacza barwienie tkanin, które wcześniej są odpowiednio zgniecione, przeszyte, uciśnięte lub skręcone. W wyniku tego procesu otrzymuje się nie tylko barwne wzory na tkaninie, ale też ciekawą strukturę. W ten sposób możemy stworzyć subtelną o regularnym wzorze koszulkę, jak i taką w stylu hippisowskich lat 60. Miej pomysł! Jakiś. Ciekawy. Może śmieszny. Może coś wyrażający…

czytaj więcej o Pomysł jest podstawą dobrej koszulki - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6- 8 lat

Szkolenie i nauka gry w crossmintona

16.30 – 16.30 – 1 tura (16 osób)

16.40 – 17.40 – 1 tura (16 osób)

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Zapisy: 32 295 93 64; msadowski@wsb.edu.pl

 

Szkolenie i nauka gry w crossmintona

Crossminton to fantastyczny sport, który dotarł do nas z Niemiec. Podobny do badmintona, choć zupełnie inny, bo gra się bez siatek, znacznie szybciej i znacznie prościej. Niektórzy mówią, że tak naprawdę to mix tenisa, badmintona i squasha, który czerpie wszystko co najlepsze z tych sportów. My sądzimy, że to świetna alternatywa dla fitnessu i doskonały sposób na utrzymanie kondycji niezależnie od miejsca zamieszkania. Mecze crossmintona odbywały się już bowiem zarówno na kortach i boiskach, jak i na łąkach, plażach, a nawet ulicach i dachach!

czytaj więcej o Szkolenie i nauka gry w crossmintona

Śniadanie daje moc – zasady zdrowego odżywiania – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

17.00 – 18.00

Miejsce: sala 227, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Śniadanie daje moc – zasady zdrowego odżywiania – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

Czy warto jeść śniadanie? Z jakich produktów najlepiej przygotować nasz pierwszy posiłek? Dlaczego śniadanie jest ważne w codziennej diecie? Na te i inne pytania znajdą odpowiedź uczestnicy warsztatów dotyczących zdrowego odżywiana pt. „Śniadanie daje moc!”. Podczas zajęć dzieci zaangażują się w zabawę plastyczną oraz wspólnie rozwiążą krzyżówkę o tematyce żywieniowej.

 

czytaj więcej o Śniadanie daje moc – zasady zdrowego odżywiania – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

Dbam o swoje zdrowie, dieta wzmacniająca odporność

Katarzyna Fibich

17.00 – 18.00

Miejsce: s.122, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; wnowak@wsb.edu.pl

 

Dbam o swoje zdrowie, dieta wzmacniająca odporność

Nieprawidłowe odżywianie niesie ze sobą szersze konsekwencje zdrowotne, konsekwencje te dotyczą nie tylko jedynie nadwagi i otyłości. Pokarm, który spożywamy zawiera w sobie różnorodne substancje aktywne, które mają za zadanie stałe pobudzanie organizmu do realizacji różnorodnych funkcji życiowych. Jedną z funkcji żywności jest utrzymanie układu odporności w stanie gotowości do działania, dzięki temu w przypadku wtargnięcia do organizmu nieoczekiwanych i nieproszonych gości, organizm ma szanse i siłę z nimi walczyć. Dbam o swoje zdrowie – czyli jakie produkty powinny pojawiać się w naszej codziennej diecie, aby wspomagać odporność do działania?

czytaj więcej o Dbam o swoje zdrowie, dieta wzmacniająca odporność 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji