24 marca 2017 roku

 

9.00 – 10.00

Dżihad 2.0. Jak terroryści działają w Internecie?

 

Dr Paulina Polko

 

Politolog i socjolog. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Pracowała, jako dziennikarka m.in. w „Życiu” i wydawnictwie Axel Springer Polska oraz jako analityk, współautorka, wraz z Romanem Polko, książki „RozGROMić konkurencję”.


Miejsce: Audytorium D, WSB
Rejestracja...»

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00

„Osamotnieni – Zagubieni - Niekochani czyli dlaczego tak trudno nam się dzisiaj ze sobą porozumieć”

 

Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz


Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, specjalistka w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej. Specjalistka w zakresie problematyki współczesnej rodziny, relacji społecznych, edukacyjnych kontekstów budowania tożsamości człowieka współczesnego, metodologicznej orientacji interpretatywnej w badaniach społecznych. Autorka licznych publikacji, m.in. „Małżeństwo wobec rozwodu” (1994), „Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela” (2001), „Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń” (2002, 2006).


Miejsce: Audytorium D WSB
Rejestracja...»

 

 

 

 

11.00-13.00

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Wojna a pokój. Co nam współcześnie zagraża?

 

Paneliści:

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk

 

Profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim pełniący jednocześnie funkcję kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie ww. Uczelni. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce. Zainicjował i przez wiele lat kontynuował badania naukowe dotyczące przedwojennej policji.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr Paulina Polko

 

Politolog i socjolog. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Pracowała, jako dziennikarka m.in. w „Życiu” i wydawnictwie Axel Springer Polska oraz jako analityk, współautorka, wraz z Romanem Polko, książki „RozGROMić konkurencję”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

 

Profesor w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym z siedzibą w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie.

 

 

 

 

 

 
Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

 

Prorektor ds. nauki, Kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, po Dyrektora Biblioteki Akademickiej WSB, Chorzowianin Roku 2006, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego, publicznego, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych i problemowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski

 

Doktor nauk wojskowych, profesor w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu prac i artykułów z dziedziny obronności, bezpieczeństwa państwa oraz użycia sił powietrznych w operacjach. Posiada bogate doświadczenie zawodowe wynikające ze służby na wielu stanowiskach służbowych w siłach zbrojnych. Od 2010 roku, po zakończeniu służby wojskowej, pracuje w szkolnictwie

 

 

 

 

 

 


Moderator:

 

Prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski

 

Profesor w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, funkcjonariusz Straży Granicznej zajmujący się naukowo i zawodowo ochroną lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz kulturą arabsko – islamską, w szczególności zagadnieniami fundamentalizmu i ekstremizmu religijnego. Autor wielu publikacji specjalistycznych powstałych na bazie doświadczeń z wyjazdów studyjnych m.in. Syria, Jordania, Jemen, Liban, Maroko, Izrael, Stany Zjednoczone.

 

 

 

 

Miejsce: sala Audytorium Maximum, WSB
Rejestracja...»

 


11.30-12.30

„Jak budować relacje z innymi”

 

Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

 

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, specjalistka w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej. Specjalistka w zakresie problematyki współczesnej rodziny, relacji społecznych, edukacyjnych kontekstów budowania tożsamości człowieka współczesnego, metodologicznej orientacji interpretatywnej w badaniach społecznych. Autorka licznych publikacji, m.in. „Małżeństwo wobec rozwodu” (1994), „Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela” (2001), „Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń” (2002, 2006).


Miejsce: sala 123., WSB
Rejestracja...»

 

 

 

12.00
Dąbrowskie podchody
Przed uczestnikami zajęć zostanie postawione zadanie wypełnienia i odgadnięcia hasła krzyżówki. Do osiągnięcia tego celu potrzebne będą wskazówki rozmieszczone w budynku Biblioteki Głównej. Będzie to świetna zabawa połączona z nauką w zakresie poszukiwania informacji ukrytych w książkach, katalogu, Internecie, w prasie itp. Tematyka zajęć związana z miastem, jego historią lub legendami.

 

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
Zapisy 32 6390339 marzena.lykowska@biblioteka-dg.pl

 

12.00 – 13:00

Jak zostać astronautą? Blaski i cienie wylotu w Kosmos


Prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski

 

Specjalista medycyny lotniczej, medycyny sportowej oraz rehabilitacji medycznej. W latach 1971-2002 pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie (komendant WIML 1997-2002). Od 2003-2011nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii; Katedry Fizjoterapii; prorektor ds. promocji i sportu).Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (2003-2005).


Miejsce: sala 122., WSB

Rejestracja...»

 

 

 

 


12.00 – 12.50

Czy istnieje pierwiastek z liczby ujemnej? - liczby zespolone

 

Dr Małgorzata Pałys

 

Wykładowca w Katedrze Matematyki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uważa, że matematyka nie jest nudną nauką o liczbach - matematyk może na moment opuścić świat rzeczywisty, udać się do świata urojonego, wykonywać w nim wiele magicznych działań, a następnie wrócić "na ziemię" z całkowicie rzeczywistym wynikiem.


Miejsce: sala 122, WSB
Rejestracja...»

 

 

 

 

 

 

Cylk zajęć w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Zespole Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej

 

14.30 -16.00

Teleskopowe pokazy Słońca, zwiedzanie obserwatorium

 

16.15 -17.00

Projekcja filmowa „Planety Pozasłoneczne”

 

17.05 -17.50
Największe instrumenty astronomiczne na przestrzeni dziejów. Prezentacja

18.45 - 21.30

Pokazy Nieba

 

 Dariusz W. Nelle


Konstruktor astronomicznych przyrządów obserwacyjnych; twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im. St. R. Brzostkiewicza oraz Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego; propagator budowy Dąbrowskiego Planetarium; specjalista ds. astronomii.


 

 

Miejsce: Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Rejestracja...»

 

 

17.00-18.00

Teatr Pantoplast  „Cyrk” (grupa starsza)

 

Opowieść z wątkiem kryminalnym, która wydarzyła się w „CYRKU DE SOLEY”. Dramat znikania artystów kryje się za plecami przygotowań do występów. Niebanalna przestrzeń cyrkowa jest przesiąknięta tajemnicą, a zwykli widzowie stają się świadkami przestępstwa. Prowadzenia śledztwa podejmują się: Sherlock Holmes, panna Marple i pani inspektor Daniela.

 

 

Scenariusz, reżyseria, oprawa plastyczna Dorota Zygmunt.

Choreografia, kultura słowa Artur Fredyk.


Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek PracyTwórczej w Dąbrowie Górniczej

Zapisy: 32 2625461
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji