25 marca 2017 roku

 

9.00-10.00

O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy / wykład dla dzieci wraz  z rodzicami

 

Prof. nazdw. dr hab inż. Andrzej Katunin

 

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z mechaniką materiałów kompozytowych, oceną mechanizmów ich degradacji oraz badań nieniszczących. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym trzech książek. Laureat licznych nagród naukowych, w tym dwukrotny laureat konkursu na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach", dwukrotny stypendysta programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dwukrotny laureat nagrody Fiata za pracę magisterską i doktorską.

 

 

Miejsce: sala Audytorium Maximum, WSB
Zapisy: 32 295 93 15

 

 

13.00-14.30

Konkurowanie modelami biznesu a kreacja wartości przedsiębiorstwa - debata


Prof. nadzw. dr. hab. Adam Jabłoński


Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Ekspert w zakresie modeli biznesu i koncepcji  zarządzania wartością ze szczególnym uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestniczył jako autor lub współautor w ponad 700 projektach dla biznesu. Był inicjatorem wielu innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych uznanych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilku monografii naukowych oraz ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą.

 

 

 

 Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński


Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Ekspert w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstw, modeli biznesu i koncepcji zarządzania wynikami. Uczestniczył jako autor lub współautor w ponad 700 projektach dla biznesu. Był inicjatorem wielu innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych uznanych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilku monografii naukowych oraz ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą.

 

 

Miejsce: sala Audytorium Maximum, WSB
Rejestracja...» 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji