Program

13.05.2015 r. - środa

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-11:30

SESJA PLENARNA s. 327

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Walancik

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs Edukacyjne aspekty globalizacji i bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia

prof. zw. dr hab Waldemar Furmanek Edukacja wobec problemów bezpieczeństwa człowieka

prof. zw. dr hab. Anatol Wychruszcz Psychologiczne aspekty współczesnej wojny

prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło Zarys koncepcji analizy wpływu procesów globalizacji na bezpieczeństwo i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego

prof. dr hab. Krzysztof Wielecki Bezpieczeństwo psychiczne w dobie globalizacji

Dyskusja

 

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:30

SESJA PLENARNA s.327

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs

prof. dr hab. Janusz Morbitzer Między hierarchią a siecią. Nowe szanse i zagrożenia

prof. zw. dr hab. Erich Petlak Globalizacja a edukacja

prof. dr hab. Jolanta Szempruch Wsparcie nauczycieli w rozwoju a poczucie bezpieczeństwa w relacjach edukacyjnych

prof. dr hab. Marek Walancik Współczesne wyzwania bezpieczeństwa

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa w kontekście edukacji

prof. dr hab. Eugenia Rostańska Zagrożenia edukacji w kontekstach społecznych i systemowych

Dyskusja

 

14:30- 15:30

Przerwa obiadowa

15:30-17:30

PRACA W SEKCJACH

SEKCJA I, przewodniczący prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs s. 327

dr Sabina Sanetra-Półgrabi Instrument na Rzecz Stabilności  w latach 2007-2013 i jego rola w reagowaniu na kryzysy

dr Marek R. Kalaman Funkcjonariusze-kobiety Służby Więziennej jako przedmiot badań naukowych

dr Antoni Krauz Zagrożenie radiacyjne w dobie globalizacji

mgr inż. Natalia Koch, mgr inż. Paulina Meuller Współczesne problemy bezpieczeństwa - wybrane patologie społeczne

mgr Aneta Orczyk, Szczepienia ochronne – swoboda jednostki a bezpieczeństwo społeczeństwa

mgr Beata Zawiślak Kurator sądowy w aspekcie porządku prawnego. Dozór elektroniczny jako alternatywna forma wykonania kary pozbawienia wolności

mgr Agnieszka Niewiara Wymiary globalizacji i jej wpływ na nasze życie

mgr Aleksandra Dulko-Marczak Komunikacja Policji ze społeczeństwem w aspekcie bezpieczeństwa

SEKCJA II, przewodniczący prof. dr hab. Eugenia Rostańska s. 332

ks. dr Michał Borda Wieloaspektowy charakter procesów globalizacji w nowej Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

dr Danuta Morańska Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym

phD, PaedDr. Zuzana Geršicová, phD Slavka Krásna Bezpečná škola 21. Stornia

PaedDr., phD, Jana Hanuliaková, PaedDr. Dáša Porubčanová Podmienky edukácie v sociálnom a emocionálnom kontexte

dr Bożena Marzec Bezpieczeństwo w szkole a wyniki nadzoru pedagogicznego

dr Katarzyna Wójcik Radość uczenia się w szkole - opcja czy mrzonka. O fundamentalności poczucia bezpieczeństwa w edukacji wczesnoszkolnej

 

18:00

Uroczysta kolacja w Klubie Studenckim Amigo w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji