O projekcie

Celem projektu pn. „Jak nie My, to kto? – program rozwoju sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim”  jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nad którą patronat merytoryczny sprawuje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Realizacja projektu pozwoli na:


a) poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników projektu poprzez rozwinięcie oraz uatrakcyjnienie oferty wykładowej oraz warsztatowej sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o dodatkowe zajęcia edukacyjne (wykłady, warsztaty, laboratoria, wizyty studyjne, inicjatywy edukacyjne i kulturalne) prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni oraz zaproszonych gości, prezentujące najnowsze wyniki badań, innowacje, odkrycia czy patenty,

 

b) zaangażowanie seniorów w organizację inicjatyw promujących naukę oraz zwiększających Ich aktywność edukacyjną i kulturalną m.in. poprzez:

  1. stworzenie koncepcji oraz realizację Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Międzypokoleniowego Festiwalu Nauki,
  2. animowanie debat, wystąpień i prelekcji prowadzonych przez słuchaczy UTW w obszarach Ich zainteresowań („Areopag Wiedzy”),
  3. organizację wydarzeń międzypokoleniowych („Międzypokoleniowy Pociąg do Nauki”, konkurs fotograficzny „Pokolenie 50+, to MY!”),
  4. animowanie aktywności kulturalnych seniorów („Teatr WSB”, „Zespół muzyczny”, lekcje języków obcych z udziałem studentów zagranicznych),

c) organizację inicjatyw nakierowanych na integrację społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie województwa śląskiego oraz społeczności lokalnej m.in. „Senioraliów”, „Balu Seniora”, udział przedstawicieli UTW w „Ogólnopolskiej olimpiadzie sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach”, organizacji wyjazdu integracyjnego pn. „Rajd Jurajski 2018”,

 

d) zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz dbanie o podwyższenie jakości ich życia poprzez utworzenie wśród słuchaczy – grupy wolontariuszy „Jak nie My, to kto?”,

 

e) zrównanie szans na dostęp do działań edukacyjnych oraz inicjatyw popularno-naukowych dla seniorów  z terenu małych gmin (gminy wiejskie, małe miasta do 50 000 mieszkańców),

 

f) aktywizację intelektualną i społeczną seniorów w zakresie prowadzonych przez Uczelnię prac naukowo-badawczych z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ośrodkach naukowych na całym Świecie,

 

g) promocję tradycji akademickich, a także zapoznanie uczestników projektu z działalnością Uczelni i środowiskiem akademickim,

 

W realizację projektu atywnie włączyły się gminy: Dąbrowa Górnicza, Bobrowniki, Czeladź, Ogrodzieniec, Ożarowice, Psary, Sławków Wojkowice oraz Zawiercie.  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji