Warsztaty

 

WARSZTATY POPULARNONAUKOWE

 

„Senior w świecie finansów”

Pieniądze. Niewielu z nas może sobie pozwolić, aby o nich nie myśleć, nie planować wydatków, folgować zachciankom. Celem warsztatów jest przeprowadzenie – wspólnie z uczestnikami zajęć – analizy kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz wypracowanie metod racjonalizacji wydatków. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. koszty związane z transakcjami płatniczymi (koszty prowadzenia rachunków bankowych, korzystania z kart płatniczych, dokonywania płatności w urzędach pocztowych oraz punktach opłat) oraz koszty mediów (woda, gaz, prąd, taryfy i opcje) i korzystania z urządzeń grzewczych. Sprawdzimy także kiedy warto zainwestować w kolektory słoneczne, przydomową oczyszczalnię ścieków lub pompę ciepła oraz w jaki sposób oszacować opłacalność inwestycji finansowych (lokaty, obligacje, fundusze).

 

„Senior w świecie przepisów”

Długoterminowy wyjazd,  ciężka choroba, śmierć. Mimo, że dotyczą nas osobiście, obciążają nierzadko naszych najbliższych. Jak uporządkować  swoją sytuację prawną na wypadek nagłego zdarzenia? Co zrobić, żeby bliscy bez trudu odnaleźli się w gromadzonej przez lata dokumentacji? Podczas warsztatów pt. „Senior w świecie przepisów” studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku dowiedzą się, jak sprawnie poruszać się w świecie prawa i przepisów, jakie mają obowiązki wobec państwa i co dzięki swoim prawom mogą zyskać. Instruktorzy przekażą praktyczną wiedzę na temat sporządzania najważniejszych pism, pełnomocnictw, wniosków oraz testamentu. Dzięki warsztatom seniorzy dowiedzą się, czy ubezpieczenia reklamowane w telewizji faktycznie zabezpieczą bliskich przed dużymi wydatkami, jakie ubezpieczenie wybrać oraz na co zwrócić uwagę.

 

„Senior w świecie relacji”

Relacje międzyludzkie, to fundament każdej rodziny. Nie ma rodzin idealnych i idealnych sposobów na to, by relacje między bliskimi osobami nie uległy pogorszeniu. Życie niesie ze sobą wiele sytuacji, których się nie spodziewamy. Dopiero gdy nadejdą, możemy sprawdzić jak reagujemy na nie my i nasi życiowi partnerzy.
Warsztaty „Senior w świecie relacji” to spotkanie ze specjalistą ds. komunikacji interpersonalnej, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak powstaje konflikt, z czego wynika, co wpływa na jego eskalację, a co prowadzi do rozładowania napięcia. Podczas spotkania studenci porozmawiają o sztuce prowadzenia trudnych rozmów z rodziną oraz sąsiadami. Trener przedstawi słuchaczom różne typy osobowości, opowie, w jaki sposób nasz charakter wpływa na sposób komunikacji. Podczas zajęć seniorzy wykonają proste ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej.

 

 „Senior w świecie Internetu”

Podczas warsztatów słuchaczom UTW przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące aplikacji i narzędzi służących do komunikacji tekstowej, głosowej oraz videorozmów, możliwych do wykorzystania zarówno z poziomu komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Jako narzędzie wspierające komunikację omówiony zostanie także temat mediów społecznościowych (korzyści oraz możliwe zagrożenia). Uczestnikom zajęć zaprezentowane zostaną również aplikacje i programy, które ułatwią im porządkowanie zdjęć i filmów na urządzeniach mobilnych, obróbkę fotografii oraz montaż materiałów filmowych.

 

„Trening pamięci. Metody szybkiego uczenia się i zapamiętywania”

Ile razy zdarza się czegoś zapomnieć? Daty imienin, hasła, czy miejsca, gdzie zostawiliśmy klucze – z pamięcią trudności mają już młodzi. Współczesny świat zasypuje nas informacjami i bodźcami, które często prowadzą do dysonansu poznawczego, prowadzą do przemęczenia, znużenia, rozkojarzenia, a tym samym obniżenia wydajności funkcji poznawczych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną ćwiczenia wspierające koncentrację i przyswajanie wiedzy oraz mnemotechniki, które skutecznie podnoszą wydajność procesów uczenia się, zapamiętywania i przywoływania informacji, a tym samym skutecznie podnieść jakość życia.

 

 „Joga śmiechu”

Joga śmiechu to unikalna metoda gimnastyczna, która uczy bezwarunkowej radości oraz przynosi korzyści na różnych poziomach życia: dotlenia organizm, redukuje stres, zbliża ludzi i pomaga odnaleźć harmonijny kontakt z własnym wnętrzem. Przy regularnej praktyce wzmacnia odporność organizmu, ułatwia uczenie się nowych rzeczy i zwiększa kreatywność, synchronizując półkule mózgowe. Podczas warsztatów uczestnicy – pod okiem trenerów - poznają cele i funkcje jogi śmiechu, wykonają serię ćwiczeń oraz poznają techniki relaksacyjne i pobudzające organizm, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Bo śmiech to zdrowie! 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji