I stopień

01 ogólnouczelniane

01_Przedsiębiorczość

02_Język angielski

03_Język niemiecki

04_Wychowanie fizyczne

05_Technologia informacyjna

06_Etyka

07_Ochrona własności intelektualnej

08_Wprowadzenie do zarządzania projektami

09_Warsztat budowania zespołu

10_Planowanie kariery

11_Nowoczesne zastosowania technologii informatycznych

 

02 podstawowe

01_Socjologia wychowania

02_Historia myśli pedagogicznej

03_Pedagogika ogólna

04_pedagogika społeczna

05_Wstęp do psychologii

06_Psychologia rozwojowa

 

03 kierunkowe

01_Teoretyczne_podstawy_wychowania

02_Teoretyczne podstawy kształcenia

03_Biomedyczne_podstawy_rozwoju_i_wychowania

04_Metody badań pedagogicznych

 

04 zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

01  Pedagogika w zakresie pedagogki przedszkolnej

02_Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

03_adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

04_Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i szkole

05_Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole

06  Gry i zabawy

07_Emisja głosu

09_Podstawy_systemowego_ksztalcenia

10_Podstawy_Edukacji_Matematycznej_w_klasach_początkowych

11_Podstawy edukacji przyrodniczej w klasach początkowych i przedszkolu

12_Podstawy_edukacji_muzycznej w klasach początkowych i przedszkolu

13_Podstawy dydaktyki w szkole i przedszkolu

14_Projektowanie_działań edukacyjnych w szkole i przedszkolu

15_System_oświaty

16_Komunikacja_interpersonalna_kultura_jezyka

17_Metodyka_wychowania_przedszkolnego

18_Metodyka_edukacja_polonistyczna w klasach I-III i przedszkolu

19_Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III i przedszkolu

20_Podstawy i metodyka edukacji plastycznej w klasach I-III i przedszkolu

21_Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III i w przedszkolu

22_Metodyka zajęć technicznych i komputerowych w klasach I-III i przedszkolu

23_Metodyka_wychowania_fizycznego_i_edukacji_zdrowotnej w klasach I-III i przedszkolu

24_Metodyka edukacji muzycznej w klasach I-III i przedszkolu

25_Specyfika_pracy_nauczyciela

26_Diagnoza i profilaktyka w szkole i przedszkolu

 

05 resocjalizacja 

01_Teoretyczne_podstawy_resocjalizacji

02_Patologia społeczna

03_Proflaktyka społeczna

04_Komunikacja interpersonalna w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej

05_Praca_zespolowa

06_Metodyka_resocjalizacji

07_Metodyka pracy kuratora sądowego

08_Metodyka pracy w zakładzie dla nieletnich

09_Warsztaty motywowania klienta do zmiany

10_Wizyta_studyjna_resocjalizacja

11_Psychologia kliniczna

12_Praktyczne aspekty psychopatologii

13_Diagnoza i terapia w resocjalizacji

14_Podstawy_prawa-karnego_wykroczeń

15_ Zarządzenie i organizacja w resocjalizacji

16_Pragmatyki służb mundurowych

 

Swobodny wybór:

 

01_Ortodydaktyka

02_Oligofrenopedagogika

03_Symbolika w subkulturach młodzieżowych

04_Praca ze skazanym uzależnionym od substancji psychoaktywnych i czynności

05  Psychologia_starości

06_Prawa człowieka

07_Polityka społeczna

 

06 dyplomowanie

D1_seminarium

D2_technika_pracy_naukowej

D3_edycja_tekstow_naukowych

D4_Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji

 

07 szkolenia i praktyki

01_Praktyka asystencka_ZEWiWP

01_Praktyka pedagogiczna_RES

01_Praktyka pedagogiczna_ZEWiWP

02_Szkolenie BHP

03  Szkolenie biblioteczne 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji