Program wydarzenia

 

Ramowy plan konferencji: „Niedoświadczony zagrożony”

 

LP.

RODZAJ WYDARZENIA

GODZINA 

1

Przywitanie zaproszonych gości – otwarcie konferencji – Rektor Akademii WSB – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko - Pikiewicz

10:00 – 10:05

2

Wykład wprowadzający - prof.nadzw. dr hab. Marek Walancik Akademia WSB

10:05 – 10:20

3

Wykład - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn

10:20 – 10:35

4

Panel konferencyjny – prowadzący prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemanowicz, mł.insp.Robert Piwowarczyk, spotkanie z ofiarą wypadku drogowego Panem Januszem Świtajem, motocyklistą ks. Piotrem Pilśniakiem, połączone z komentarzem specjalisty medyka - proces leczenia obrażeń ich skutki oraz rekonwalescencja

10:35 - 11:05

5

Wykład  „Środki psychotropowe, alkohol, dopalacze – skutki zdrowotne, konsekwencje prawne, wpływ na reakcję kierowców” - przedstawiciel Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach, terapeuta uzależnień, toksykolog.

11:05 – 11:30

6

Etiuda grupy RETO pn. „Świadectwo”.

11.30 - 11.50

7

Wykład – „Wpływ cech osobowościowych i charakteru młodego człowieka na zachowania w komunikacji drogowej” – psycholog Agnieszka Pawlus

11:50 – 12:15

8

PRZERWA

12:15 - 12:45

9

WARSZTATY- prowadzone w formie prezentacji(pokazu) poszczególnych niżej wymienionych zagadnień - funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z czynnym zaangażowaniem słuchaczy bioracy udział w konferencji

 

 

 

 

12:45 - 13:45

  • Alkogogle – symulacja zachowań ludzkich pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych – WRD KWP w Katowicach.
  • Jazda w szczególnych warunkach – CARGO Jaworzno
  • Warsztaty z zakresu zasadności używania w pojazdach pasów bezpieczeństwa - symulator dachowania – WORD Katowice.
  • Pierwsza pomoc podczas zdarzenia drogowego – ratownicy medyczni, pracownicy WCPR.

 

Wśród prelegentów miedzy innymi:

 

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

 

prof. dr hab. Mirosława

Nowak - Dziemianowicz

 

Pan Janusz Świtaj

 

 

 

*W trakcie konferencji oraz w przerwie i po zakończeniu wydarzenia, możliwość skorzystania ze strefy bezpieczeństwa ruchu drogowego i symulatorów brd. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji