II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów - 09 maja 2015

 

W dniu 09 maja 2015 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej  odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”, w której wzięło udział 120 uczestników. Konferencja stanowiła naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych paradygmatów zarządzania dotyczących sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniła się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

 

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa w skali kraju formuła Konferencji, która ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej. Formuła ta obejmuje następujące etapy: wystąpienie doktoranta, ocenę dokonywaną przez recenzenta bezpośrednio po wygłoszeniu referatu, a także dyskusję z recenzentem oraz uczestnikami Konferencji. Pomysłodawcą wyjątkowej formuły konferencji jest wybitny ekspert z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu prof. dr hab. Marek Lisiński, który pełni funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Wyjątkowa formuła Konferencji umożliwia bezpośredni dyskurs doktorantów z gronem profesorskim, co przyczynia się do budowania relacji Mistrz-Uczeń. Dlatego też w Komitecie Naukowym Konferencji znaleźli się wybitni naukowcy z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu reprezentujący uznane ośrodki naukowe w Polsce w tym m.in. prof. dr hab. Roman Niestrój, prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. nadzw. dr hab. Halina Chwistecka-Dudek, prof. nadzw. dr hab. Anna Francik, prof. nadzw. dr hab. Dagmara Lewicka, prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Widera.

 

W Konferencji udział wzięli doktoranci z wielu ośrodków akademickich, w tym m. in. Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wszystkich uniwersytetów ekonomicznych w Polsce.

 

Inicjatywa umożliwiła wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń, dyskusję oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów współczesnego zarządzania organizacjami. Wystąpienia doktoratów koncentrowały się na różnorodnych aspektach nauk o zarządzaniu takich jak m.in. determinanty decyzji konsumentów na rynku marek detalistów, kształtowanie wartości rynkowej przemysłowych spółek giełdowych, ocena pracownika działu IT dużej instytucji publicznej, zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych oraz znaczenie zarządzania wierzytelnościami we współczesnych organizacjach. W niezwykle interesujący sposób zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi: motywacji jako amoralnej funkcji w procesie zarządzania oraz sprawiedliwości organizacyjnej jako determinanty lojalności pracowników. Konferencję zwieńczyło wystąpienie ukazujące koncepcje przywództwa we współczesnych organizacjach z perspektywy metafory Mistrza i Rzemieślnika.

 

Formuła Konferencji znajduje uznanie wśród doktorantów i sprawia, że inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy Konferencji niejednokrotnie podkreślali, że dla nich jako doktorantów bardzo ważne jest to, aby mieć możliwość skonfrontowania doświadczeń i poddania życzliwej ocenie pierwszych, czasem nieudolnych, prób wejścia w świat nauki.

 

Sekretarz Konferencji

mgr Magdalena Wróbel 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji