Istota projektu

Cel: Celem Akademii Młodego Przedsiębiorcy jest umożliwienie rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego młodzieży w wieku 13-16 lat, rozbudzenie aktywności poznawczej, przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
(w obszarach finansów, rachunkowości i przedsiębiorczości). W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy oferowane są nowatorskie narzędzia, których zadaniem nie jest zastępowanie czy wyręczanie systemu edukacji szkolnej, lecz wspieranie go poprzez zarówno dobór innowacyjnych metod, jak i realny kontakt z biznesem. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zespół cech, ułatwiających życie tak przyszłemu pracodawcy, jak i pracownikowi.


Adresaci: Zajęcia w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy skierowane są do dzieci w wieku 13-16 lat.


Forma i tematyka: Podstawową formą zajęć w Akademii Młodego Przedsiębiorcy będą interaktywne wykłady z zakresu przedsiębiorczości. Wszystkie zagadnienia poruszane na wykładach prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodzieży. Młodzież ma możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.
Podstawowym założeniem Akademii Młodego Przedsiębiorcy jest szerzenie wiedzy o przedsiębiorczości. Oferujemy wyłącznie praktyczną wiedzę, przydatną w podejmowaniu różnego rodzaju życiowych wyzwań, także tych związanych
z prowadzeniem własnego biznesu.

 

Studenci Akademii Młodego Przedsiębiorcy zapraszani będą także na wydarzenia o charakterze otwartym, skierowane do dzieci i młodzieży, organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej (m.in. Maratony Naukowe, spotkania literackie, Festiwale Nauki, wykłady otwarte, rozgrywki uniwersyteckie, Konferencję Naukową Dzieci i Młodzieży).

 

W ramach projektu odbywać się będą comiesięczne spotkania z prelegentami: przedsiębiorcami, nauczycielami akademickimi, przedstawicielami świata biznesu. Dodatkowo,  wybrana grupa najaktywniejszych uczniów będzie miała okazję wziąć udział w wizytach studyjnych, aby w praktyce poznać sposób działania przedsiębiorstw z różnych branż. Przewiduje się wizyty studyjne w Centrum Usług Finansowych TRW (międzynarodowe usługi finansowo księgowe), w Hucie Szkła STOLZLE (produkcja) oraz w firmie Asten Group (usługi serwisowe, logistyka).  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji