O projekcie

 

Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa

publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu


Współfinansowane przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

 

Wartość całkowita mikroprojektu: 38 991,00 €

W tym:

  • Europiejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 33 142,35 
  • Środki z budżetu państwa: 1 949,55 
  • Wkład własny: 3 899,10 

 

 Okres realizacji mikroprojektu: 12-2017 - 08-2018 

 

Opis i cele mikroprojektu:

Obszar pogranicza polsko-słowackiego stanowi miejsce aktywnej integracji mieszkańców obu krajów. Odbywają się tu corocznie imprezy kulturalno-rekreacyjne i turystyczne. Niestety, zarówno liczne ostatnio anomalie pogodowe (m.in. powodzie, wichury, pożary), terroryzm i skutki kryzysu imigracyjnego w Europie stwarzają na pograniczu polsko-słowackim nowe zagrożenia. Brakuje specjalistów z umiejętnościami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, uwzględniającymi te nowe zagrożenia. Uczelnie przeprowadziły rozeznanie sytuacji problemowej w polskich i słowackich samorządach na pograniczu (m.in. Lipovski Mikulas, Klin, Cadca, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Czernichów itp.). Pracodawcy samorządowi wskazywali następujące problemy: zbyt mała liczba specjalistów z kompetencjami do nowoczesnego zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń na pograniczach), brak przygotowania pracowników samorządowych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji - licznych na pograniczu - publicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych i turystycznych, brak kompetencji do zwalczania aktów rozboju i chuligaństwa w takcie imprez masowych i zgromadzeń. W świetle ostatnich wydarzeń w Europie, wskazywano przede wszystkim na potrzebę lepszego zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń pod względem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jak też konieczność rozwoju kwalifikacji w zakresie zwalczania różnego typu zagrożeń wiążących się z obszarem zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy pogranicza – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (skrót: JST) tj. wydziały zarządzania kryzysowego i instytucji podległych np. straże miejskie, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki sportu i rekreacji itp. nie posiadają nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwalały by im na efektywną realizację obowiązków wynikających z opisanych wyżej zagrożeń, a tym samym ich wartość na rynku pracy spada. Zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego przeszkolenia pracowników JST w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń oraz sprawnego zarządzania kryzysowego.


 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji