Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie 32 godzin zajęć szkoleniowych w języku polskim w ramach szkolenia pn. „Bezpośrednie zwalczanie aktów rozboju i chuligaństwa w czasie imprez masowych i zgromadzeń)"

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie 32 godzin zajęć szkoleniowych w języku polskim w ramach szkolenia pn. „Bezpośrednie zwalczanie aktów rozboju i chuligaństwa w czasie imprez masowych i zgromadzeń)”.

 

Oferty należy wysłać na adres mail: skwasniewski@wsb.edu.pl w terminie do dnia 13.04.2018 r. do godz.23:59.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączeniu. 

 

 

Pobierz:

formularz

zapytanie o cenę

 

Osoba do kontaktu: 

mgr Sebastian Kwaśniewski

e-mail: skwasniewski@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji