Ważne terminy / Důležité termíny / Important dates

 • 16.10.2018 Zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniami artykułów
 • 22.10.2018 Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów
 • 22.10.2018 Ostateczny termin wniesienia opłaty za publikację artykułu
 • 22.10.2018 Ostateczny termin nadsyłania artykułów, tekstów
 • 25-26.10.2018 Konferencja naukowa

 

 • 16.10.2018          Přihláška k účasti na konferenci spolu s abstraktem příspěvku
 • 22.10.2018          Přihláška k účasti na konferenci pro účastníky bez příspěvku
 • 22.10.2018          Finální termín zaslání účastnického poplatku
 • 22.10.2018          Finální termín zasílání příspěvků, textů
 • 25-26.10.2018     Vědecká konference

 

 • 16.10.2018          Request for participation in the conference with summaries of articles
 • 22.10.2018          Request for participation in the conference for the attendees without articles
 • 22.10.2018          Deadline for paying the fee for the publication of the article
 • 22.10.2018          Deadline for forwarding articles and texts
 • 25-26.10.2018     Academic Conference


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji