O konkursie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej od 2011 roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej, którego VII edycja odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku w siedzibie Uczelni.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych z terenu całego kraju, którzy kształcą się na specjalnościach tj.: technik logistyk i technik spedytor. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL. We wszystkich edycjach Konkursu udział wzięło ponad 900 uczniów z 16 województw.

Nagrodą główną w Konkursie jest Złoty Indeks Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka oraz staże i wizyty studyjne w czołowych przedsiębiorstwach logistycznych.


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, a także – biorąc pod uwagę niebagatelną rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i zagranicznej – promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.

 

Doceniając wagę doświadczenia i wiedzy praktycznej, jakiego wymaga się dziś na rynku pracy od absolwentów uczelni wyższych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci wysoko wykwalifikowane kadry logistyków w oparciu o praktyczne programy kształcenia, a także umożliwia odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych współpracujących z Uczelnią.          

 

Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do spotkania uczniów, nauczycieli, przedstawicieli świata praktyki gospodarczej i biznesu, a także naukowców – specjalistów z zakresu logistyki.                

 

Pragniemy, aby wynikiem Konkursem była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów stojących przed logistyką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów, wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach.          

 

Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Logistycznej objęli: Minister Transportu i Budownictwa, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego.    

                                          

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji