Regulamin

REGULAMIN

MASAKRATOR WSB

16 kwietnia 2018, Dąbrowa Górnicza - Pogoria III

 

1. CEL IMPREZY:

- Propagowanie aktywnego stylu życia;

- Promocja Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego;

- Upowszechnianie biegów z przeszkodami,  aktywności  rozwijającej wszechstronną sprawność fizyczną;

- Integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

 

2. ORGANIZATORZY:

 

- MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach,

- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni.

 

3.  MIEJSCE, START

 

Biuro zawodów: Ośrodek CSiR, ul. Malinowe Górki, Dąbrowa Górnicza

Godziny odbierania pakietów startowych i rejestracja uczestników - od  godz. 15:00 do godziny przed startem ostatniej fali.

 

4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

Dystans - 7 km, 25 przeszkód sztucznych.

Zawodnicy będą startować z plaży w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali o 17:00.

Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h.

 

Trasa trudna, na której będą występowały m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz  specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne, np.: ściany, przeprawy linowe, opony, drut kolczasty i wiele innych, specjalnie przygotowanych.

 

Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Za niepokonanie przeszkody - karne zadanie, np. 20 burpees (20 powt. padnij powstań, za każdą ominiętą przeszkodę).

 

Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Prawo startu w MASAKRATOR WSB mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

 

Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.

 

Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR WSB. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy
i materiałów promocyjnych organizatora.

 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie www.wsb.edu.pl/masakrator. Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Elektroniczna rejestracja jest możliwa do dnia 10 kwietnia 2018 r. Po tym terminie rejestracja udziału w biegu będzie możliwa jedynie w dniu zawodów.

Opłaty:

- do 1 marca 2018 r. cena = 60 zł;

- do 1 kwietnia 2018 r. cena = 70 zł;

- po 1 kwietnia i w dniu zawodów, cena = 90 zł.

Opłatę należy dokonać na konto:

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Tytuł przelewu: masakrator wsb, imię, nazwisko.

 

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata  może być scedowana na innego zawodnika.

Limit uczestników  – 300 osób. 

 

 

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY

 

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);

- mundurowa (1,2,3 miejsce);

 

Przewidziano następujące nagrody:

  • zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody finansowe lub rzeczowe oraz trofea;
  • zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mundurowej otrzymują odpowiednią punktację, która wliczana jest do klasyfikacji generalnej VII Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają medal pamiątkowy.

 

8. OFICJALNE WYNIKI

 

Wyniki zamieszczone zostaną na stronie www.wsb.edu.pl/masakrator

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.

 

Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.

 

Zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW.

 

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

 

Pakiet startowy będzie zawierał: elektroniczny pomiar czasu, pamiątkową koszulkę, posiłek regeneracyjny, gorącą herbatę i pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów).

 

Dla uczestników zostanie udostępniona przebieralnia i depozyt.

 

Uczestnicy MASAKRATORA WSB wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych Organizatora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

 

UWAGA!!!

Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.

 

Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.

 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

 

Oświadczenie uczestnika

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRATOR WSB i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.

 

Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

 

Oświadczam, że uczestniczę w  MASAKRATOR WSB w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.

 

Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji