Założenia teoretyczne

Zmienność strategiczna otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa kształtuje nowy wymiar dynamiki konkurowania współcześnie zarządzanych przedsiębiorstw.

Nowe systemy wartości, nowe postawy etyczne, umiejętność przetrwania w gospodarce opartej na wiedzy, umiejętność pracy w sieciach, umiejętność ustalania priorytetów to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami XXI wieku. Także duża inercja i uelastycznienie organizacji spowodowało zmiany strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstw.

Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania, które mają obecnie zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania.

 

 

Strategiczne pytania, na które odpowiadać będą uczestnicy konferencji:

 • jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc efektywny model biznesu?
 • jak doprowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem strategicznego zarządzania wynikami?
 • jak zarządzać kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie?
 • jakie podejmować decyzje inwestycyjne związane z kapitałem intelektualnym organizacji?
 • jakie nowe paradygmaty zarządzania zastosować w obecnej rzeczywistości gospodarczej?
 • jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej?

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • Kreowanie efektywnych modeli biznesu
 • Rynek kapitałowy a nowoczesne modele biznesu
 • Restrukturyzacja i rewitalizacja  modeli biznesu w dobie kryzysu
 • Budowa przewag konkurencyjnych w dobie hiperkonkurecji
 • Nowoczesne metody i strategie  budowy wartości przedsiębiorstw
 • Kreacja wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy 
 • Innowacja wartości w budowie współczesnych modeli biznesu 
 • Zrównoważony wzrost i zrównoważony rozwój w kreacji zrównoważonych modeli biznesu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowie wartości przedsiębiorstw
 • Strategiczna karta wyników w budowie nowoczesnych modeli biznesu
 • Strategiczny wymiar zarządzania zmianą a zrównoważony biznes (Business Sustainability) 
 • Bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstw a strategie zarządzania ryzykiem

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji