Informacje

Projekty MNISW

Tytuł: „Świat oczami naukowców Akademii WSB”

Wartość: 398.310,00zł.

Termin realizacji: 01.07.2020r. – 30.09.2022r.

Numer projektu: SONP/SN/462913/2020

 

Celem realizowanego projektu jest ukazanie przydatności wiedzy akademickiej w życiu codziennym dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i zaprezentowanie jej w przystępny, zrozumiały dla każdej grupy wiekowej, sposób.

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

 • informatyczne (od wiedzy najprostszej dotyczącej podstaw korzystania z komputera po wiedzę tajemną z zakresu programowania),
 • z zakresu zarządzania projektami (wskazujące jak korzystać z metod zarządzania w życiu codziennym oraz jak pozyskać środki np. na działalność lokalnego stowarzyszenia czy rozwoju własnego biznesu),
 • z zakresu bezpieczeństwa (od bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, przez bezpieczeństwo medyczne czy prowadzenia samochodu po cyberbezpieczne zachowania w sieci komputerowej),
 • z zakresu fizjoterapii (dbania o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, szybką reakcję w sytuacjach problemów zdrowotnych).

W ramach projektu zostanie zorganizowany także Festiwal Nauki.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł projektu: „Na przekór metryce – osoby 50+ i seniorzy na rynku pracy”

Wartość: 225.720,00zł.

Termin realizacji: 01.07.2020r. – 30.06.2022r.

Numer projektu: SONP/SN/468593/2020


Cel projektu: wzmocnienie dostępności rynku pracy dla osób w wieku przed- i emerytalnym.

 

W ramach projektu:

 • opracowany zostanie serwis internetowy dla seniorów poszukujących pracy czy wolontariatu, umożliwiający przegląd konkretnych ofert,
 • eksperci Akademii opracują też poradnik dla seniorów, wskazujący jak szukać pracy, gdzie ją znaleźć i jakie warunki prawne towarzyszą zatrudnieniu osób 50+ oraz poradnik dla firm, wskazujący jak efektywnie wykorzystywać potencjał starszych pracowników, stymulując do działania zarówno pracodawców, jak i pracowników,
 • opracowana zostanie także mapa rozwoju osobistego seniora, z wykazem kursów, szkoleń, wolontariatu, inicjatyw dla seniorów,
 • zorganizowana zostanie konferencja „Senior w pracy. Siła srebrnego pokolenia”, promująca ideę pracy na emeryturze, z udziałem pracodawców, urzędów pracy, ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • realizowane będą warsztaty tematyczne (podnoszące kwalifikacje, służące rozwijaniu pasji i zainteresowań), pozwalające uzyskać zatrudnienie w nowych, ciekawych zawodach, jak np. animator czasu wolnego, prezenter muzyczny, dziennikarz nowych mediów, fotograf i realizator obrazu filmowego,
 • możliwe będzie skorzystanie z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier połączone z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukiwaniem miejsc pracy/wolontariatu dla seniorów,
 • finałem projektu będą z kolei Senioralne Targi Pracy z galą „Pracodawca Przyjazny Seniorom”, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze oferty firm dla osób starszych oraz wręczone zostaną dyplomy dla zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny seniorom”, ułatwiających zatrudnienie osobom starszym.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł projektu: „Transgraniczny Panel Energetyczny”

Wartość: 90.112,00zł.

Termin realizacji: 01.10.2020r. – 30.11.2021r.

Numer projektu: SONP/SN/469088/2020

 

Celem projektu jest dostępność wyników badań naukowych prowadzonych przez Akademię WSB, partnerskie uczelnie z kraju i zagranicy oraz inne wiodące jednostki naukowe, jak również wniosków i rekomendacji z tych badań, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, a przede wszystkim z kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim.

 

Dzięki promowaniu dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań we wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz pozytywnych wzorców zachowań społecznych, ukierunkowanych na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój tego obszaru, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, stopniowo zmieniać się będzie podejście do tego problemu różnych grup interesariuszy po stronie polskiej, czeskiej i słowackiej, czego efektem będzie zmiana postaw i ograniczenie zanieczyszczeń.

 • konferencja międzynarodowa prezentująca wyniki badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii wraz z ich implikacjami dla otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie,
 • warsztaty tematyczne, dotyczące wykorzystania energii solarnej i energii wiatru, zastosowania technologii wodorowych w transporcie publicznym czy poprawy efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań użytkowników i lepsze zarządzanie zużyciem energii,
 • wizyta studyjna w gminie Niepołomice, będącej liderem we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy wizyty zobaczą m.in.
  • dom kultury poddany głębokiej termomodernizacji w ramach projektu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej,
  • nowoczesną szkolę, której projekt został zainspirowany plastrem miodu (wyposażonej w zielony dach, panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrową),
  • krytą pływalnie zaopatrywaną w ciepło przez pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynku,
  • Zamek Królewski zaopatrywany w ciepło przez pompy ciepła zasilane z instalacji fotowoltaicznej (przykład instalacji na terenie obiektu objętego ochroną konserwatorską),
  • osiedle domów jednorodzinnych wyposażonych w instalacje kolektorów słonecznych (instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytkowej) w ramach projektu parasolowego realizowanego przez gminę (mieszkańcy pokrywali jedynie 30% kosztu instalacji).

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł: „Transgraniczna Letnia Szkoła „Cultural Management: Science and Education”

Wartość: 130.360,00zł.

Termin realizacji: 01.12.2020r. – 30.06.2021r.

Numer projektu: SONP/SN/469179/2020

 

Celem Transgranicznej Letniej Szkoły jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Ważnym celem jest również prezentacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania w kulturze, a także upowszechnianie najnowszych wyników badań publikowanych m. in. na łamach renomowanego niemieckiego czasopisma naukowego „Cultural Management: Science and Education”.

 

Transgraniczna Letnia Szkoła stanowiąca wyjątkowe forum wymiany wiedzy, adresowana jest do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów, doktorantów, zapewniając powszechną dostępność do nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji