Informacje

Kadra i struktura

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych jest ponad 1 400 nauczycieli akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania).

Władze Uczelni


Organy jednoosobowe:

 ...

JM REKTOR dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB  

JM REKTOR
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
zdacko@wsb.edu.pl

 

 

 Prodziekan dr Rafał Rębilas

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia,

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych,

p.o Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

kszczepanska@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

rrebilas@wsb.edu.pl

    

      
Prodziekan dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Studenckich

i Współpracy z Otoczeniem

dr Marcin Lis

mlis@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

  Prodziekan dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń

Prodziekan

ds. Kształcenia
mgr Agnieszka Szostak

aszostak@wsb.edu.pl

 


Prodziekan  

Wydziału Nauk Stosowanych

dr Bożena Wroniszewska-Drabek

 bwroniszewska@wsb.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Prodziekan Wydziału
Nauk Stosowanych

dr Paulina Głowacka
pglowacka@wsb.edu.pl

 

 

Prodziekan 
Wydziału Nauk Stosowanych
  

dr Marcin Budziński

 mbudzinski@wsb.edu.pl


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan  

Wydziału Nauk Stosowanych
dr Agnieszka Raczek
araczek@wsb.edu.pl


 

 

Prodziekan ds. Kształcenia

Ustawicznego

mgr Dominik Penar

 dpenar@wsb.edu.pl

 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Regina Bogaczyk


Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

mgr Regina Bogaczyk

rbogaczyk@wsb.edu.pl

 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Edyta Nowak-Żółty

 

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego 
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

 ezolty@wsb.edu.pl

 


Dziekan Wydziału 

Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

bwylecial@wsb.edu.pl

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego

w Krakowie

dr Julita Mlaskawa

jmlaskawa@wsb.edu.pl 

  

 

 

Organami kolegialnymi uczelni jest Senat i Rady Wydziałów.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) są: 

 

 • Wydział Nauk Stosowanych;
 • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie;
 • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu;
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie;
 • Wydział Zamiejscowy w Żywcu.


W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

 

Katedra Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego


    Kierownik dr Paulina Polko

      Katedra Nauk o Zdrowiu dr inż. Maciej Rostański

Kierownik
dr Paulina Polko

Rzecznik Prasowy Akademii WSB

Kierownik

      prof. nadzw. dr hab.

Olga Nowotny-Czupryna


Katedra Zarządzania


Kierownik prof. dr hab. Marek Lisiński

Katedra Pedagogiki


Kierownik prof. Marek Walancik

Kierownik

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

 

Katedra Transportu i Informatyki


 prof dr hab. inż Marek Sitarz

Kierownik
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

 

 

 

 

 

W skład struktury Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wchodzą następujące katedry:

 

Katedra
Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

Kierownik

  dr inż. Łukasz Wróblewski

lwroblewski@wsb.edu.pl


Interdyscyplinarne Centra Badań i Transferu Wiedzy funkcjonujące w Uczelni:

 

 

Centrum Transferu Technologii 


dr Joanna Kurowska-Pysz


Dyrektor

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

 jkurowska@wsb.edu.pl

 

 

 

Zastępca Dyrektora

dr inż. Karol Jędrasiak

 kjedrasiak@wsb.edu.pl

 

 

Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną


dr Joanna Kurowska-Pysz


Dyrektor

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

 jkurowska@wsb.edu.pl

 

 

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych


dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB


Dyrektor

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

mwalancik@wsb.edu.pl Centrum Badań nad Bezpieczeństwem TransgranicznymDyrektor
dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

 

 

Centrum Rozwoju Regionalnego

 

 

Dyrektor

dr Marcin LisZastępca Dyrektora:
dr Krzysztof Wrana Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją


 


Dyrektor
dr Grzegorz KądzielawskiJednostkami wspomagającymi pracę Uczelni są: 


1) Biblioteka Akademicka im. Prof. Jerzego Altkorna i Biblioteki Zamiejscowe;
2) Centrum Jakości i Innowacji
3) Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
4) Biuro Seminarium Doktorskiego:
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • w dyscyplinie pedagogika
 • w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
5) Dział Rozwoju Nauki
6) Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych
7) Studium Języków Obcych
8) Szkoła Języków Obcych
9) Studium Kultury Fizycznej
10) Wydawnictwo Naukowe;
11) Dział Projektów Unijnych;
12) Rektorat;
13) Kwestura;
14) Dziekanat (Dział obsługi studentów);
15) Dział Nauczania;
16) Dział Praktyk Studenckich;
17) Akademickie Biuro Karier;
18) Dział Współpracy z Zagranicą;
19) Dział Pomocy Materialnej;
20) Centrum Promocji i Informacji;
21) Centrum Kształcenia Ustawicznego;
22) Dział Infrastruktury Technicznej;
23) Kasa i Dział Rozliczeń ze Studentami.


 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji